Aktywne opakowania na żywność, elektroniczny język i nos – o potencjale Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW

Materiał informacyjny SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to nie tylko uczelnia wyższa – to również ważny i stale rozwijający się ośrodek naukowo-badawczy. Naukowcy, dzięki bogatemu zapleczu, w skład którego wchodzą m.in. specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, mogą prowadzić projekty na najwyższym światowym poziomie. Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia to kolejna inwestycja, która umacnia miejsce SGGW na naukowej mapie Polski i Europy. Inwestycja, oprócz rozwoju badań naukowych, ma na celu również wsparcie biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW to wspólna inicjatywa Instytutu Nauk o Żywności oraz Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka. Projekt o łącznej wartości 42 mln zł otrzymał prawie 33 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt obejmował remont oraz modernizację istniejących pomieszczeń oraz zakup nowoczesnej aparatury badawczej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Nowa aparatura = nowe możliwości

Celem inwestycji jest wsparcie infrastruktury Uczelni, które pozwoli rozszerzyć działalność badawczo – rozwojową. Modernizacja objęła pomieszczenia w budynkach nr 23, 32 i 34. Główną część środków finansowych z projektu, bo aż 85 %, przeznaczono na zakup wysokiej klasy aparatury i wyposażenia badawczego.

- Projekt zakładał zakup najnowszych urządzeń, których jeszcze nie ma w Polsce lub które są u nas wciąż mało rozpowszechnione. Należą do nich m.in. systemy do aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego PEF (Pulsed Electric Field) czy pulsacyjnego światła PL (Pulsed Light). To urządzenia innowacyjne na skalę europejską. Nowe aparaty to również nowe możliwości analityczne. Mamy nadzieję, że zakupiona unikatowa aparatura przyczyni się do realizacji wielu projektów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Jeśli chciałby do nas przyjechać doktorant czy stażysta z innej placówki i przeprowadzić badania czy testy wdrożeniowe, to jak najbardziej będzie to możliwe. Liczymy na taką współpracę i będzie ona dla nas bardzo cenna - zaznacza kierownik projektu dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji.

Wśród już zakupionych sprzętów są zarówno wysokospecjalistyczne aparaty analityczne np. chromatografy do detekcji szerokiego spektrum składników oraz związków obecnych w żywności, mikroskopy (skaningowy, konfokalny) i mikrotomograf komputerowy do analizy struktury badanych obiektów, elektroniczny język i nos (jako aparaty odwzorowujące ludzkie zmysły węchu i smaku), jak i nowoczesne pasteryzatory, suszarka hybrydowa wspomagana działaniem ultradźwięków, aparaty wysokociśnieniowe, urządzenia do wytwarzania i przetwarzania żywności takie jak m.in. ekstruder. W najbliższym czasie planowany jest też zakup m.in testowej linii do gotowania sous-vide oraz suszarki rozpyłowej ze złożem fluidalnym.

Oferta Centrum adresowana jest głównie do małych i średnich firm z branży spożywczej. Obejmuje prace na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu piekarskiego, żywności prozdrowotnej czy sektora koncentratów spożywczych i napojów. Ale nie tylko.

- Nowa aparatura może być wykorzystana do różnorodnych badań. Nasze laboratoria mogą zainteresować również przedsiębiorców związanych z przemysłem chemicznym czy farmaceutycznym. W Centrum powstają projekty dot. aktywnych opakowań na żywność, powłok jadalnych, suplementów diety czy rozwiązań ograniczających zużycie energii w procesach przetwórczych. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi branżami – dodaje prof. Ewa Jakubczyk.

Platforma współpracy między nauką a gospodarką

Modernizacja kampusu SGGW i stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia to kolejny ważny krok na drodze rozwoju Uczelni. Filarem każdej szkoły wyższej jest nauka, jej rozwój oraz dostarczanie impulsów do wprowadzania innowacji technologicznych dla gospodarki.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia wzmacnia pozycję SGGW wśród najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a jego profil wpisuje się w program działań nakierowanych na współpracę pomiędzy szkolnictwem wyższym i środowiskiem biznesowym. Stwarza przestrzeń do prowadzenia zaawansowanych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Nowoczesna aparatura badawcza oraz wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny wzbogacają zaplecze naukowe Uczelni i umożliwiają prowadzenie badań, których wyniki przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji żywności oraz wzrostu konkurencyjności polskich produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich jak najwyższej jakości.

85 tys. dzieci zarejestrowano pierwszego dnia na szczepienia

Wideo

Materiał oryginalny: Aktywne opakowania na żywność, elektroniczny język i nos – o potencjale Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW - Polska Times