Budowa parku tematycznego Farma Alka w gm. Uniejów.

Artykuł sponsorowany
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Uniejów realizując projekt pod nazwą: „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” oznaczyła miejsce realizacji projektu oraz przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach inwestycji.

Zakres rzeczowy realizowanego projektu obejmuje budowę tematycznego parku o funkcjach turystyczno – poznawczych,
z wyodrębnionymi strefami, przez które będą prowadzić ścieżki dydaktyczne. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie oraz zagospodarowany zostanie teren przyległy.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie potencjału turystyczno – rekreacyjnego gminy Uniejów i poszerzenie oferty gminy o nowe, innowacyjne usługi turystyczne.

Celem pośrednim projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w gminie Uniejów, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w Uniejowie oraz na Obszarze Funkcjonalnym - Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Okres realizacji: 2018-2021

Całkowity koszt: 10 477 140,00 zł z czego z EFRR: 6 261 845,22 zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 Budowa parku tematycznego Farma Alka w gm. Uniejów.
Dodaj ogłoszenie