Budowa tężni solankowej w Uniejowie.

Artykuł sponsorowany
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Uniejów realizuje projekt pod nazwą: „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”. Obecnie trwa proces przygotowania dokumentacji związanej z zaprojektowaniem i budową tężni solankowej. Oznaczono również miejsca realizacji projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej,
tj. tężni solankowej oraz pijalni wody termalnej. Dodatkowo zagospodarowane zostanie bezpośrednie otoczenie terenu poprzez wykonanie pasażu spacerowego w formie mola skomunikowanego z innymi ciągami pieszymi.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa infrastruktury turystycznej
w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii – wody geotermalne.

Celem pośrednim projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Uniejów.

Okres realizacji: 2018-2021

Całkowity koszt: 10 996 496,10 zł z czego z EFRR: 6 290 000,00 zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Dodaj ogłoszenie