W tym tygodniu weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w urlopach przysługujących w związku z urodzeniem dziecka. Nowe przepisy pozwolą rodzicom dłużej pozostać z dzieckiem. Wydłużony zostaje dodatkowy urlop macierzyński, a nowością jest 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Łącznie więc rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pozostać z dzieckiem 52 tygodnie, czyli prawie cały rok. Po standardowym 20-tygodniowym urlopie macierzyńskim przysługiwać będzie dodatkowy sześciotygodniowy urlop macierzyński (obecnie trwa cztery tygodnie) oraz 26-tygodniowy urlop rodzicielski.

Z urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać obydwoje rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Oczywiście pod warunkiem, że matka pracowała, tj. zatrudniona była na podstawie umowy o pracę albo umowę-zlecenie (i firma opłacała za nią ubezpieczenie chorobowe) lub gdy jako tzw. samozatrudniona opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe.

Z tego prawa nie skorzystają więc na przykład te panie, które wykonywały pracę na podstawie umowy o dzieło, gdyż nie miały one możliwości dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego.

Ale niestety - zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim będzie dużo niższy niż na macierzyńskim. Tylko przez pierwszych 26 tygodni urlopu przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 100 proc. ostatniego wynagrodzenia, natomiast przez kolejnych 26 tygodni zostanie obniżony do 60 proc. wynagrodzenia. Jeśli jednak matka dziecka od razu przy składaniu wniosku o podstawowy urlop macierzyński zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Urlop macierzyński, podobnie jak obecnie, będzie można rozpocząć przed porodem. Maksymalnie można będzie wykorzystać wtedy sześć tygodni.

Rodzice muszą pamiętać o ważnych terminach - przypomina Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zwłaszcza teraz w okresie przejściowym mogą one przysporzyć rodzicom niedogodności. Na przykład jeśli koniec podstawowego urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca do 30 czerwca br., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca br.) należy złożyć nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.

- Jeśli w dniu 17 czerwca rodzic już korzysta się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach - wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem udzielonego urlopu) należy złożyć nie później niż do dnia zakończenia wcześniej udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego - przypomina resort.

Jeśli w dniu 17 czerwca br. nie korzysta się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie należy złożyć nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wejścia w życie ustawy, a urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.rodzicielski.gov.pl.