DSR – metoda redukcji kosztów energii elektrycznej

Materiał informacyjny Enspirion Sp. z o.o.
Od niedawna przedsiębiorcy, płacąc rachunki za energię elektryczną, ponoszą koszty opłaty mocowej związanej z funkcjonowaniem Rynku Mocy. Ma on nie tylko wspierać działanie już funkcjonujących elektrowni, ale przede wszystkim stymulować inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Nadrzędnym celem mechanizmu jest jednak zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla gospodarki. Rynek Mocy może jednak przynieść także znaczne korzyści finansowe firmom, które co do zasady nie zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej, ale prowadzą typową dla swojej branży działalność biznesową (np. usługową lub produkcyjną). Dzieje się tak w przypadku, kiedy przedsiębiorstwa przystąpią do niego za pośrednictwem tzw. agregatora, który zajmuje się świadczeniem usług z obszaru DSR (ang. Demand Side Response, pol. redukcja zapotrzebowania na moc). Mowa tu o kwotach rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie, w zależności od profilu zużycia energii, skali działalności przedsiębiorcy oraz branży, w której jest aktywny.

Do programu można zgłosić się za pośrednictwem firmy Enspirion, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN, której doświadczenie opiera się na łącznej redukcji prawie 20 GWh oraz uczestnictwie w programach DSR, które pilotażowo były rozwijane w Polsce od kilku lat. Ewentualne porozumienie w tym zakresie można zawrzeć do końca sierpnia bieżącego roku.

Czym jest usługa Demand Side Response?

Osiągnięcie odpowiedniego bilansu Krajowego Systemu Energetycznego łatwiejsze jest z usługą DSR. Polega ona na zmniejszeniu lub przesunięciu części poboru energii elektrycznej danego przedsiębiorstwa na inne pory dnia. Dzięki tej usłudze można dostarczać moc wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji systemu elektroenergetycznego. Pomoże to w zachowaniu równowagi między możliwościami dostarczania, a zużyciem energii elektrycznej, co jest istotne np. w szczególnych okresach roku (np. zimą kiedy dni są krótsze pobór jest wyższy) lub ze względu na warunki pogodowe (np. podczas upałów klimatyzatory odpowiadają za zwiększone zużycie energii).

Do kogo kierujemy DSR?

Usługa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw w każdej z branż, które posiadają co najmniej kilkaset kW mocy umownej i są w stanie zarządzić swoim poborem energii. Najczęściej odbywa się to poprzez:

· przesunięcie poboru energii na inne pory doby,

· zmianie punktów pracy pomocniczych elementów procesu, które nie mają bezpośredniego wpływu na produkcję,

· zbuforowaniu procesu produkcji - akumulacja energii w obiektach chłodniczych lub wykorzystanie zapasów magazynowych,

· wykorzystaniu na własne potrzeby generacji energii elektrycznej z posiadanych źródeł wytwórczych.

Jakie są korzyści?

· otrzymanie wynagrodzenia za gotowość do redukcji

· aktywny udział w stabilizacji cen energii elektrycznej

· brak kosztów implementacji i wzrost bezpieczeństwa energetycznego

· wynagrodzenie należne nawet w przypadku wprowadzenia stopni zasilania

· bezpłatny dostęp online do systemu wizualizacji danych zużycia energii

· innowacyjny charakter usługi wyróżniający w stosunku do konkurencji

· współpraca z liderem usług typu DSR w Polsce

Dlaczego warto współpracować z Enspirionem?

Enspirion w 2012 roku rozpoczął swoją działalność na rynku elektroenergetycznym, a od 2014 roku skupił swoje działania głównie nad programem redukcji zapotrzebowania na moc. Od samego początku spółka była prekursorem na rynkach innowacyjnych produktów energetycznych, w tym nowo powstającym rynku programów odpowiedzi popytu DSR. W portfelu mocowym klientów Enspiriona są m.in. przedsiębiorstwa energochłonne, elektrociepłownie zawodowe, energetyka konwencjonalna oraz elektrownie szczytowo-pompowe.

Webinar

Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z usługą DSR będzie można znaleźć podczas webinaru organizowanego przez ekspertów z Enspiriona. Odbędzie się on 10 sierpnia 2021 r. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracji będzie można znaleźć na stronie https://enspirion.pl/dsr/

Materiał oryginalny: DSR – metoda redukcji kosztów energii elektrycznej - Polska Times

Dodaj ogłoszenie