Efektywnie znaczy oszczędnie

Materiał informacyjny
W dobie wyczerpujących się zasobów naturalnych, postępującej urbanizacji i niekorzystnych zmian klimatycznych, gospodarka obiegu zamkniętego stanowi kluczowy kierunek zrównoważonego rozwoju świata. W energetyce istotne jest połączenie efektywnej produkcji ciepła i energii elektrycznej z redukcją tzw. śladu węglowego oraz poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii.

Jest to kierunek tożsamy z zobowiązaniem Veolii dotyczącym odnawiania zasobów świata. Efektywne korzystanie z surowców, ich niemarnowanie oraz odzyskiwanie i ponowne użycie w procesie produkcji energii i ciepła dla mieszkańców jest kluczową częścią m.in. projektu Nowa Energia dla Łodzi. W ramach tego projektu Veolia stopniowo będzie ograniczać spalanie węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

Kogeneracja, czyli efektywność w elektrociepłowni

Łódzki system ciepłowniczy, którym zarządza Veolia, składa się z dwóch elektrociepłowni: EC3 i EC4, ponad 820 kilometrów sieci ciepłowniczych i ponad 9800 węzłów cieplnych. W elektrociepłowniach energia elektryczna i ciepło systemowe wytwarzane są w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. W porównaniu do rozdzielnej produkcji ciepła w ciepłowni i prądu w elektrowni, w kogeneracji możliwe jest osiągnięcie oszczędności w zużyciu paliw na poziomie ok. 30 proc. Znajduje to odzwierciedlenie w ograniczeniu wpływu produkcji na środowisko. Należy dodać, że ciepło systemowe, czyli ciepło dostarczane w sposób zcentralizowany z elektrociepłowni (a nie z indywidualnych kotłowni i pieców), wyprodukowane w kogeneracji i dystrybuowane sieciami, jest jednym z najlepszych sposobów walki ze smogiem w polskich miastach.


Oszczędzać każdy może…

Oszczędzanie paliw i energii z nich wytwarzanej to kluczowe elementy ustawodawstwa europejskiego, strategii rozwoju krajów, regionów i miast. Jest również ważne dla gospodarstw domowych, gdzie ciepło należy do podstawowych składników komfortu życia. Zatem oszczędzanie to nie tylko odpowiedzialność Veolii, polegająca na dywersyfikacji dostępnych paliw i odchodzeniu od spalania węgla w procesie produkcji, czy równolegle modernizacji infrastruktury ciepłowniczej zmniejszającej m.in. straty ciepła w trakcie przesyłu. To również odpowiedzialność każdego z nas. Poza wymiarem rzeczywistych oszczędności, zmieniając codzienne zachowania, możemy efektywnie korzystać z ciepła i redukować emisję gazów cieplarnianych, a przez to mieć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Oto kilka prostych zasad, jak nie marnować ciepła systemowego:

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera