Nasza Loteria

Emerytura stażowa 2022. Jak obliczyć emeryturę? Ile wyniesie Twoja emerytura stażowa? Emerytura stażowa po 40 latach pracy! 20.09.2021

Andrzej Gębarowski
Emerytura stażowa. Kiedy wejdzie w życie? Kiedy przejść na emeryturę? Szykuje się rewolucja w systemie emerytalnym!CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE
Emerytura stażowa. Kiedy wejdzie w życie? Kiedy przejść na emeryturę? Szykuje się rewolucja w systemie emerytalnym!CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE 123rf
Ile wyniesie emerytura stażowa? Dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Oto nasz poradnik emerytalny, który przekazuje potrzebną wiedzę! Emerytura stażowa 2021. Gdzie złożyć wniosek o emeryturę stażową? Kiedy najlepiej to zrobić? Komu przysługuje emerytura stażowa? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę?

Ile wyniesie emerytura stażowa?

Emerytury stażowe - co nowego? Emerytura stażowa już po 40 latach? Jak uzyskać świadczenie ? Czy projekt ustawy trafił już do prezydenta Andrzeja Dudy? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę? Emerytury stażowe kiedy będą obowiązywać? Dla kogo emerytura stażowa? To dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Zerknij w nasz poradnik, by zyskać potrzebną wiedzę!

Emerytury stażowe: najnowsze informacje

Na początku grudnia, prezydent Duda dostał przekazane przez OPZZ listy od pracowników z długim stażem - informuje serwis bankier.pl. Mają oni nakłaniać go do podpisania ustawy.

Jak informuje dziennik Fakt, obywatelski projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe trafił na biurko prezydenta. Według przepisów, które proponują zapisy projektu, kobiety mogłyby przejść na emeryturę w wieku 55 lat, po 35 latach pracy. Mężczyźni, po przepracowaniu 40 lat, mogliby przejść na emeryturę stażową po ukończeniu 60 lat.

Komu się opłaca emerytura stażowa? Co to są emerytury stażowe? Emerytura stażowa po 40 latach, czy na pewno warto z niej skorzystać, czy może lepiej czekać z wnioskiem o emeryturę? Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę, aby była jak najwyższa? Jaki jest najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę? Emerytury stażowe kiedy będą obowiązywać? Dla kogo emerytura stażowa? To dziesiątki pytań, które dręczą tych, którzy zastanawiają się nad wcześniejszym świadczeniem emerytalnym. Zerknij w nasz poradnik, by zyskać potrzebną wiedzę

Emerytury stażowe: kiedy wejdą w życie?

Latem Andrzej Duda przedstawił nowy pomysł mający zrewolucjonizować system emerytalny. To emerytura stażowa. Co to jest i kiedy wejdzie w życie?

Emerytura stażowa to świadczenie zależne od stażu pracy. Pomysł prezydenta jest następująca: na emeryturę przejść mogliby wszyscy mężczyźni, którzy przepracowali już 40 lat. W przypadku kobiet, długość stażu pracy wynosiłaby 35 lat.

Wcześniejsza emerytura?

Eksperci wyliczyli, że dla kobiet, które zaczęły pracę w wieku 20 lat, oznaczałoby to, że na emeryturę będą mogły przejść mając... 55 lat!

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Andrzej Duda przyznał, że nie jest to łatwe zadanie. Trudno na razie podać dokładną datę zmiany w systemie emerytalnym.

Kiedy przejść na emeryturę?

Co potrzebne w ZUS do złożenia wniosku o emeryturę? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę? Co ma wpływ na wysokość emerytury i jakie są ograniczenia w tym względzie? Poniżej odpowiedzi na pytania nurtujące przyszłych emerytów. Ogromna większość z nich to osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a więc uprawnione do tzw. nowej emerytury...

Kiedy przejść na emeryturę? Czy warto czekać z wnioskiem o emeryturę?

WNIOSKI O EMERYTURĘ PORADNIK EMERYTA

Prawo do emerytury uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października ubiegłego roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż pracy (okres ubezpieczenia) nie ma wpływu na ustalenie prawa do tzw. nowej emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość.

KIEDY PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ?

Co zrobić by nie otrzymać bardzo niskiej emerytury, niższej od gwarantowanej

Staż pracy uprawniający do minimalnej emerytury

Osoby, które nie mają odpowiedniego stażu, który obecnie (od 1 października 2017 roku) wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, nie otrzymają minimalnego świadczenia gwarantowanego przez państwo, które od 1 marca 2018 r. wynosi 1029,80 zł. Oznacza to, że na przykład kobieta, która ma tylko 19 lat stażu i niewiele kapitału składkowego na koncie w ZUS, otrzyma w konsekwencji bardzo niską emeryturę, niższą od gwarantowanej. Natomiast inna pani, która ma równie niski kapitał, ale za to już 22 lata stażu, otrzyma prawie 1030 zł brutto gwarantowanej emerytury.

Ustalenie prawa do emerytury następuje na wniosek ubezpieczonego

Kiedy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę?

Ustalenie prawa do emerytury następuje na wniosek ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. Formularze wniosków o emeryturę (ZUS Rp-1 E lub EMP) można pobrać ze strony internetowej zus.pl. Jeżeli emerytura ma być przekazywana na nasz rachunek, musimy podać jego numer, nazwę i adres banku. Ci, którzy nie ustalili jeszcze kapitału początkowego, powinni wraz z wnioskiem złożyć komplet dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 roku i wysokość wynagrodzenia. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7 na podstawie dokumentacji płacowej pracownika. Do wniosku trzeba też dołączyć świadectwo od ostatniego pracodawcy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy.

Wniosek o emeryturę można składać już przed osiągnięciem wieku emerytalnego!

Istnieje kilka sposobów dostarczenia wniosku do ZUS. Obok osobistej wizyty w oddziale, można wybrać drogę internetową - poprzez profil na PUE ZUS. W tym przypadku wymagane jest jednak uwierzytelnienie wniosku za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

Ważna informacja: Wniosek o emeryturę można składać już na trzydzieści dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Miesiąc złożenia wniosku o emeryturę

Prawo do emerytury nabywamy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale przyznaje się ją nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Jednak w niektórych przypadkach, jeśli wiek emerytalny uprawniający do emerytury osiągnęliśmy wcześniej, ale mimo to pracujemy, prawo do świadczenia mamy dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.
Na emeryturę można przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym miesiącem na składanie wniosków jest czerwiec. Najbardziej zaś korzystnym - lipiec, sierpień lub wrzesień. Wynika to z mechanizmu waloryzacji składek emerytalnych, którego nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać, gdyż zasługuje na odrębny artykuł.

Najmniej korzystnym miesiącem na składanie wniosków o emeryturę jest czerwiec

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę aby była wysoka?

Jak obliczyć wysokość emerytury w 2020 roku?

Jeśli przebywasz na rencie...

Jeśli jesteś rencistą (masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) i osiągnąłeś wiek emerytalny, nie musisz zwracać się do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Emerytura zostanie Ci wtedy przyznana z urzędu.

Emeryturę z urzędu ZUS przyzna Ci od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Jeżeli wstrzymano Ci wypłatę renty (np. z powodu osiągania dodatkowego przychodu), emeryturę zostanie przyznana od dnia, od którego znów mógłbyś pobierać rentę. Od tego dnia utracisz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę w 2020 roku? Termin przejścia na emeryturę wpływa na jej wysokość.

Wysokość emerytury przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od:

  • wysokości Twojej renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • kwoty najniższej emerytury, jeśli posiadasz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

ZUS nie przyzna z urzędu emerytury osobie, która - mimo że osiągnęła już powszechny wiek emerytalny - pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jaka emerytura dla nauczycieli?

Posiadanie Karty Nauczyciela daje prawo do ubiegania się o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Takie świadczenie otrzymają nauczyciele, którzy:

  • skończyli 55 lat i na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli co najmniej 20 lat stażu lub 15 lat pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu,
  • skończyli 60 lat i na dzień 1 stycznia 1999 r. mieli co najmniej 25 lat stażu lub 15 lat pracy,
  • nie są członkami OFE lub za pośrednictwem ZUS złożą wniosek o przekazanie oszczędności z OFE na rzecz skarbu państwa.

Nauczyciele „wygaszanych” gimnazjów od 26 stycznia 2017 roku mogą przejść na emeryturę, jeśli stracili pracę w roku szkolnym 2017/18 lub gdy przyczyną utraty zajęcia są zmiany spowodowane likwidacją gimnazjów.

Jak wyliczana jest emerytura według nowych zasad

Jak się oblicza wysokość emerytury

Emerytura według nowych zasad wyliczana jest w ten sposób, że suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS dzielona jest przez tzw. dalsze średnie trwanie życia. Jest to zatem iloraz: w liczniku jest zgromadzony przez nas kapitał, w mianowniku - liczba miesięcy dalszego życia.

Na zakończenie kilka zdań o tablicach, z których czerpiemy wiedzę o statystycznym dalszym życiu.

Tablica przeciętnego (średniego) dalszego trwanie życia zawiera średnią liczbę miesięcy, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w zależności od swojego wieku.

Okazje

Książka w prezencie? Świetny pomysł

Każdego roku najpóźniej do 31 marca ukazuje się nowa tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (czyli bez podziału na płeć). I tak na przykład tablica ogłoszona w marcu 2018 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oparta na statystykach z 2017 roku, znalazła zastosowanie do wniosków o przyznanie emerytury zgłaszanych od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Andrzej Duda przedstawił nowy pomysł, mający zrewolucjonizować system emerytalny. To emerytura stażowa. Co to jest i kiedy wejdzie w życie?CZYTAJ DALEJ
Andrzej Duda przedstawił nowy pomysł, mający zrewolucjonizować system emerytalny. To emerytura stażowa. Co to jest i kiedy wejdzie w życie?

CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE123rf

Emerytura za pracę w krajach UE

Polskie okresy do emerytury zagranicznej

Unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych obejmuje Polaków, którzy w przeszłości pracowali za granicą, w jednym lub kilku krajach Unii Europejskiej, a także w innych krajach, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy. Chodzi o przepisy, które mają ułatwić tym osobom pobieranie emerytury lub renty w sytuacji, gdy należy im się ona również na podstawie okresów pracy i ubezpieczenia w innym państwie.

Uwzględnianie okresów ubezpieczenia za granicą nie dotyczy jednak tzw. nowej emerytury, wypłacanej w Polsce osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Mówiąc najkrócej, wysokość nowej emerytury zależy tylko od polskich okresów ubezpieczenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ubiegać się wtedy o emeryturę w innych państwach Unii, na podstawie wypracowanych także w Polsce okresów zatrudnienia, o ile spełnia się wymagane tam prawem warunki - w szczególności te, które dotyczą minimalnego stażu.

Unijna koordynacja emerytur może ułatwić nam życie: występując o zagraniczną emeryturę, wystarczy zgłosić się do ZUS w Polsce. Na nasz wniosek ZUS skompletuje dokumentację dla zagranicznego ubezpieczyciela i prześle go do odpowiedniego kraju.

Wniosek o świadczenie powinien zostać złożony na krajowych formularzach (ZUS Rp-1 E lub EMP).

Do wniosków powinien zostać dołączony formularz unijny E 207 PL „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”.

Sprawdź w naszym sklepie Co może pomóc na bóle kręgosłupa, mięśni i stawów?? >>

Najlepszy miesiąc do przejścia na emeryturę

od 16 lat
Wideo

Rekordowa liczba rekrutów w Człuchowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 43

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
jarek
10 stycznia, 21:57, Gość:

Czy mogę składać wniosek o przyznanie emerytury, jednocześnie pracując w Irlandii?

25 października 2020, 0:56, Gość:

Nie

przyjedź i załatw ją i później wróć co za problem oczywiście jak nabyłeś tu prawo do niej

j
jarek
marny prezydent bierze się za coś czego nie ogarnia naobiecuje a później dupsko na ludzi wypnie co to za łaska tak szczekał na poprzedników a sami nie lepsi za kilka lat to ci co teraz na to liczyli a metr pod ziemią i może o to im wszystkim chodzi
W
Witold Duch
14 maja, 3:13, Pamela Rosa Flores:

Cześć, jestem Pamela Rosa Flores, legalny i niezawodny pożyczkodawca. Udzielam pożyczki na jasnych i zrozumiałych warunkach z oprocentowaniem 2%. Udzielam kredytów biznesowych, osobistych, studenckich, samochodowych oraz na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną bezpośrednio: [email protected].

Pamela i inni do ciebie podobni: pomyliliście portale, to nie slupy ogłoszeniowe, wynoście się z tą reklamą.

k
karol

Ja i tak, wolę sobie odkładać na ten czas, bo jakoś w emerytury to ja już nie wieżę. No i tu ppk okazują się fajnym i wygodnym pomysłem. Koszt nieodczuwalny, ale za to można całkiem sensownie zyskac i umilić życie na emeryturze

P
Pamela Rosa Flores

Potrzebujesz pomocy finansowej, skontaktuj się ze mną pamelarosaflores11 (A) gmail com

G
Gość

Pan Duda to coś działa w tym temacie ??

E
Ela Cz

Trochę mnie martwi wysokość mojej emerytury, jak tak patrze na moich dziadkow,to nie wyglada to ciekawie.Ale zawsze moze pomóc dodatkowe oszczędzanie. Faktycznie ppk jest dobra forma odkładania pieniędzy na jesień życia. Fajnie ze mozna te pieniądze wykorzystać na inne cele ,takie jak mieszkanie i dobrze ze moga być dziedziczone. To bardzo duże zalety.

k
kersona

Mam jeszcze trochę czasu do wieku emerytalnego a na emeryturę stażową mogłabym przejść wcześniej, to będzie zależało też od wysokości emerytury, jak uda się uzyskać wysoką dzięki ppk czy temu co zaoszczędzę to ok a jeśli nie będę dalej pracować

G
Gość

ja mam jeszcze czas do emerytury i zastanowię się czy mi się to będzie opłacało, nie wiem ile uzbieram też na ppk bo to też będzie miało wpływ na moją decyzję

J
JANNN

Człowieku ty nie jesteś dzienikażem ale papugą która powtarza to samo w koło kto ci płci bo nie zasługujesz na 1 jednego grosza.

G
Gość

Nie skorzystam, mnie nie będzie stać na to żeby iść na emeryturę w wieku nawet 60 lat, co to będzie za pieniądz? Niby oszczędzam w ppk ale też nie mam pewności ile faktycznie uda mi się zaoszczędzić, przecież wielu rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć

G
Gość
10 stycznia, 21:57, Gość:

Czy mogę składać wniosek o przyznanie emerytury, jednocześnie pracując w Irlandii?

Nie

J
JANNN
Opamiętania prośbę napisz coś nowego i mądrego a nie to samo wałkować.
f
filip

W obecnej sytuacji emerytalnej taki program jak ppk, to spora szansa dla osób młodych, by bez większego odczucia na finansach, latami całkiem sporo odłożyć. To zapewni nam komfort życia na starość i zapewni w pewnym stopniu niezależność finansową

J
JANNN

Jakim trzeba być kłamcą obiecywać emerytury stażowe a straży marszałkowskiej dać emerytury i to pewnie ustanawiali po nocy, średni wiek ich to 58 lat jak to nazwać (OSZUSTWO) to tak delikatnie.

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki