Emerytury dla matek z czwórką dzieci 2019: Ustawa nie wejdzie w życie w styczniu 2019 roku! Mimo wcześniejszych zapowiedzi. Na wprowadzenie przepisów będzie trzeba poczekać dwa miesiące dłużej. Tzw. matczyne emerytury mają objąć ponad 80 tysięcy osób. Przysługiwać będą matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ale projekt ustawy o emeryturach dla matek obejmuje również ojców, którzy samotnie wychowywali czwórkę dzieci. Poznaj szczegóły projekty ustawy o emeryturach dla matek resortu pracy, rodziny i polityki społecznej. Kiedy dokładnie wejdą w życie tzw. matczyne emerytury? Ile pieniędzy dostaną rodzice?

Emerytury dla matek 2019: Projekt tzw. matczynych emerytur jest już gotowy

Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Tzw. matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować, je wychowywały. Z emerytur dla matek będą mogli skorzystać także... ojcowie. Projekt przewiduje, że i oni w przypadku, gdy wychowali 4 dzieci, będą mogli ubiegać się o świadczenie.

Niedawno minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Szefowa resortu z duża dozą ostrożności zapowiedziała, że terminem wejścia w życie projektu będzie 1 marca 2019 roku.

- Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - mówiła minister Rafalska na antenie TVP Info.

Komu będzie przysługiwała emerytura dla matek?

Emerytura dla matek będzie przysługiwała:

  • osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania

bądź

  • ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.

O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat
– mężczyźni.

Emerytura dla matek 2019: Jak uzyskać "matczyną emeryturę?

Nowe świadczenie będzie przyznawane na wniosek. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy:

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci. Przez dziecko projektodawca rozumie dziecko własne lub swojego współmałżonka lub dziecko przysposobione.

Emerytura dla matek nie będzie z kolei przysługiwała osobom, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, bądź ją ograniczył, a także tym, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jego wysokość nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury.

Kiedy składać wnioski o emerytury dla matek do KRUS a kiedy do ZUS?

W projekcie emerytur dla matek określono szczegóły dot. wniosków o "matczyne emerytury".

  1. KRUS: W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że:

Wnioski o świadczenie będą składane do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.

  1. ZUS: Wniosek o "matczyne emerytury" do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składać mają z kolei osoby:

Do ZUS wnioski składałyby osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. Prezes ZUS rozpatrywałby wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawałby decyzję administracyjną.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień

Piknik w Parku Śląskim pod hasłem "Łączymy pokolenia"