Endoprotezoplastyka bezpiecznie i bez kolejki w łódzkim szpitalu Medical Magnus

Materiał informacyjny Medical Magnus
Pionizacja pacjenta po zabiegu endoportezoplastyki stawu kolanowego lewego, wyraźnie widać jak staw został wyprostowany do prawidłowej osi Medical Magnus
Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszym schorzeniem stawów rozpoznawanym u osób dorosłych. W przebiegu choroby dochodzi do upośledzenia funkcji stawu i w konsekwencji – do stopniowego pogarszania się jakości życia pacjenta. Szansą dla chorych, u których farmakoterapia i rehabilitacja przestały przynosić oczekiwane efekty jest zabieg wszczepienia endoprotezy. W łódzkim szpitalu Medical Magnus przy ul. Kopernika 38 pacjenci mogą liczyć na zabieg wszczepienia endoprotezy w ramach kontraktu z NFZ i krótki termin realizacji świadczenia. Przyjęcia pacjentów i zabiegi prowadzone są przy zachowaniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa.

Pandemia nie zatrzymała bólu stawów

Zaawansowana postać choroby zwyrodnieniowej stawów powoduje dolegliwości bólowe i utrudnia pacjentom normalne funkcjonowanie. Ograniczona aktywność, zwłaszcza u starszych pacjentów, przyczynia się do znacznego pogorszenia samopoczucia i problemów w relacjach społecznych, dlatego tak istotne jest, by pacjent jak najszybciej mógł otrzymać pomoc.

Endoprotezoplastyka w Polsce

W 2018 roku w Polsce wykonano ponad 88 tysięcy zabiegów endoprotezoplastyki, z czego najwięcej wszczepiono endoprotezstawu biodrowego oraz stawu kolanowego. Województwo łódzkie, które dysponowało wówczas 21 specjalistycznymi placówkami, plasowało się w pierwszej piątce tabeli. Wykonano tu blisko 6 tysięcy zabiegów, w tym 3794 zabiegi stawu biodrowego, 1893 zabiegi stawu kolanowego, po 24 zabiegi stawu łokciowego i ramiennego oraz 11 zabiegów innych stawów, z czego duży procent pacjentów pochodził spoza województwa łódzkiego.

Endoprotezy na NFZ

Szpital Medical Magnus w Łodzi od kilku lat oferuje pacjentom bezpłatne zabiegi wszczepienia endoprotez biodrowych i kolanowych w ramach kontraktu z NFZ. W samym roku 2019 w szpitalu zrealizowano aż 592 takie zabiegi, w 2018 – 386, natomiast w 2017 – 321. Ze względu na duże doświadczenie placówki Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ każdego roku zwiększa środki na planowane zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki, co ma odzwierciedlenie w liczbach zrealizowanych świadczeń. Pacjenci z całej Polski mają możliwość samodzielnego wyboru placówki, w której chcą mieć przeprowadzony zabieg endoprotezoplastyki. Pacjenci mając świadomość, iż doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zabiegów ma duże znaczenie, coraz częściej sprawdzają dostępne statystyki i informacje.

Endoprotezoplastyka bezpiecznie i bez kolejki

Czas oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki w szpitalu Medical Magnus wynosi nawet 2 tygodnie od momentu zgłoszenia się pacjenta do placówki. Co istotne – pacjent nie musi być mieszkańcem Łodzi czy regionu łódzkiego. Zabiegi endoprotezoplastyki stawów są dostępne dla pacjentów z całej Polski, a jedynym przeciwwskazaniem może być ogólny stan zdrowia pacjenta. Pacjenci są dokładnie informowani o procedurach bezpieczeństwa zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi zaleceniami ogólnopolskimi.

Endoprotezoplastyka – kwalifikacja do zabiegu

Do łódzkiej placówki Medical Magnus mogą zgłaszać się zarówno pacjenci ze skierowaniem na zabieg wszczepienia endoprotezy, jak również chorzy uskarżający się na silne dolegliwości bólowe będące konsekwencją zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów. Pacjenci bez skierowania pozostaną pod opieką specjalistów Poradni do momentu zakończenia leczenia. Jeśli w trakcie terapii lekarz uzna, że stan pacjenta tego wymaga, skieruje go na zabieg wszczepienia endoprotezy. Dodatkowym atutem szpitala Medical Magnus jest możliwość wykonania na miejscu diagnostyki RTG oraz rezonansu magnetycznego (otwartego, beztubowego).

Endoproteza w ramach NFZ – co warto wiedzieć?

W szpitalu Medical Magnus przy ul. Kopernika 38 w Łodzi zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki wykonywane są przez oddzielne zespoły operacyjne: zespół dla endoprotez stawu kolanowego pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Dariusza Witońskiego oraz zespół dla endoprotez stawu biodrowego kierowany przez dr n. med. Jacka Magnuszewskiego. Decydując się na zabieg wszczepienia endoprotezy w łódzkiej placówce Medical Magnus, pacjenci pozostają pod stałą opieką lekarzy specjalistów Poradni chirurgii ortopedyczno-urazowej i Poradni rehabilitacji.

W Poradni chirurgii ortopedyczno-urazowej pacjenci są kwalifikowani do zabiegu wszczepienia endoprotezy i zapisywani na pozabiegowe wizyty kontrolne – najczęściej odbywają się one w okresie 6 tygodni, 3 miesięcy, 6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu lub według indywidualnych potrzeb chorego. W Poradni rehabilitacyjnej pacjenci poddają się terapii w trakcie przygotowań do zabiegu operacyjnego, a także korzystają z pomocy fizjoterapeutów służącej usprawnieniu już po zrealizowanym zabiegu.

Szczegółowe informacje o terminach zabiegów i procedurach bezpieczeństwa udziela Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Medical Magnus, ul. Kopernika 38 w Łodzi.

Została utworzona LINIA SPECJALNA dla Pacjentów do zabiegu endoprotezoplastyki stawów: 505 056 736
https://mmcenter.pl

Dodaj ogłoszenie