Jak Oni Rządzili 2013: Regulamin

kos
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Jak oni rządzili” trwającego od 8 listopada 2013 do 10 grudnia 2013.

Art. 1

Plebiscyt dla czytelników Dziennika Łódzkiego / użytkowników serwisu DziennikLodzki.pl oraz naszemiasto.pl pod nazwą „Jak oni rządzili” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest podsumowanie pracy prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów z tygodników „Dziennika Łódzkiego”:

 • Dziennik Łódzki
 • Nasz Tygodnik Zduńska Wola
 • Nasz Tygodnik Wieluń
 • Nasz Tygodnik Kutno
 • ITS Skierniewice
 • 7 Dni Tomaszów Mazowiecki
 • 7 Dni Piotrków Trybunalski, Bełchatów
 • Co Nowego Radomsko
 • Nas Wartą

Ocena dokonana zostanie w głosowaniu SMS-owym przez czytelników i internautów.

Art. 3

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Kandydaci w Plebiscycie to wszyscy obecni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z województwa łódzkiego.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 8 listopada 2013 do 10 grudnia 2013
3. Zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 z treścią: PREFIX.numer_wybranego_ kandydata.odpowiedź (TAK lub NIE), np.: DL.99.TAK. Lista odpowiednich dla danego regionu prefiksów poniżej:

 • Dziennik Łódzki – DL
 • Nasz Tygodnik Zduńska Wola – NTZ
 • Nasz Tygodnik Wieluń – NTW
 • Nasz Tygodnik Kutno – NTK
 • ITS Skierniewice – ITS
 • 7 Dni Tomaszów Mazowiecki – 7DT
 • 7 Dni Piotrków Trybunalski, Bełchatów – 7DPB
 • Co Nowego Radomsko – CNR
 • Nas Wartą - NW

4. Wysłanie SMS o treści PREFIX.nr kandydata z opcją TAK oznacza pozytywną ocenę, natomiast z opcją NIE ocenę negatywną np. NTK.99.NIE lub 7DT.99.TAK.
5. W odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
6. Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
7. Jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę lub za albo przeciw.
8. Uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.
9. O zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na „TAK” i sumą głosów na „NIE”
10. W każdym tygodniku wygrywa jeden Samorządowiec.

Art. 4

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 5

Ogłoszenie wyników plebiscytu
Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 13/12/2013 na łamach Dziennika Łódzkiego oraz na stronie internetowej dzienniklodzki.pl

Art. 6

Nagrody w plebiscycie

 1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają publikację na łamach tygodnika "Dziennika Łódzkiego", który swoim zasięgiem obejmuje gminę, z której pochodził będzie zwycięzca.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8

 1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu na stronie www.dzienniklodzki.pl
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 9

 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie