Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Jak otrzymać rentę po wypadku przy pracy? Renta po wypadku przy pracy w 2021. Ile wynosi renta po wypadku przy pracy? SPRAWDŹ 30.10.2021

Patrycja Wacławska
Patrycja Wacławska
Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ np. w czasie podróży służbowej
Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ np. w czasie podróży służbowej 123RF
Jak otrzymać rentę po wypadku przy pracy? Ile wynosi renta? Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jak otrzymać rentę po wypadku przy pracy?

O tym, czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, decydują konkretne okoliczności tego zdarzenia. Na przykład w przypadku kwalifikacji zawału serca jako wypadku przy pracy istotne jest to, czy zawał był skutkiem wywołanym przez przyczynę zewnętrzną, czy też doszło do niego na skutek przyczyn wewnętrznych, czyli choroby pracownika.

W podróży służbowej i podczas szkolenia

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Nie tylko dla pracowników

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu m.in. podczas: wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia; współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia; wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych; wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni; wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Renta dla ofiar wypadku przy pracy. Czym jest wypadek przy pracy?

Czym różnią się świadczenia wypadkowe od innych

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie podlegają pewnym ograniczeniom, jakimi obwarowane są inne renty i świadczenia. Otóż:

1. Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od długości okresu tego ubezpieczenia oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa przyznane w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie mogą być niższe niż: 60 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, 80 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, 100 proc. podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia jej wysokości wskaźnikiem 250 proc. Jednak w przypadku dokonania wyliczeń z wykorzystaniem wyższego niż 250 proc. wskaźnika wysokości podstawy wymiaru renty nie obowiązują określone w punkcie 2. gwarancje dotyczące tego, iż renta nie może być niższa niż określony procent podstawy jej wymiaru.

4. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, może być przywrócone w przypadku ponownego powstania tej niezdolności, bez względu na okres, jaki upłynął od ustania prawa do renty.

Świadczenia dla najbliższych ofiary wypadku

Uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy (lub choroby zawodowej), przysługuje renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego. Renta taka przysługuje też członkom rodziny zmarłego na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej wypadkowej są, tak jak w przypadku zwykłej renty rodzinnej: małżonek, rodzice, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo.

Osoby te nabywają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnią warunki wymagane do tej renty, określone w ustawie emerytalnej.

Rentę rodzinną należną z ubezpieczenia wypadkowego oblicza się tak samo, jak zwykłą rentę rodzinną, z tą różnicą, że podstawę obliczenia jej wysokości stanowi renta rodzinna dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Utrata prawa do świadczeń

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ofierze wypadku, jeżeli wyłączną przyczyną tego wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Przepisy te nie dotyczą członków rodziny ubezpieczonego - oni w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie.

CZYTAJ INNE ARTYKUŁY

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki