JAZDA Z GŁOWĄ | Kto może jeździć ścieżką rowerową? Czy karta rowerowa jest obowiązkowa?

Artykuł sponsorowany Materiał promocyjny WORD Łódź
Polacy kochają rowery. Tak jest od lat, a w ostatnim okresie zainteresowanie nimi jeszcze wzrosło. Starsi i młodzi chętniej na nie wsiadają głównie dlatego, że pedałowanie jest przyjemne i zdrowe. Jednak po coraz bardziej rozbudowanej sieci ścieżek przeznaczonych jeszcze niedawno tylko dla rowerzystów poruszają się już nie tylko rowery.

Niedawna nowelizacja prawa rozszerzyła listę pojazdów, podobnie traktowanych w ruchu jak rower. Poruszanie się nimi jest oczywiście możliwe także przez osoby niepełnoletnie, ale tylko wtedy, gdy korzystający mają odpowiednie uprawnienia.

O wiedzę i ewentualne uprawnienia do korzystania z nich szczególnie przez dzieci powinni się zatroszczyć rodzice bądź opiekunowie. Tak zresztą często się dzieje wszak w ostatnich tygodniach do łódzkiego WORD telefonowali dorośli zatroskani o to czy najmłodsi będą mogli ścieżkami rowerowymi jeździć na rowerach bądź innym sprzęcie i na jakich zasadach.

Nie tylko rower

20 maja br. weszły w życie nowe przepisy (ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 720) znacznie rozszerzające grupę pojazdów, które mogą poruszać się drogami bądź pasami ruchu dla rowerów. W prawie mamy teraz określenia nowych grup uczestników ruchu i nowych pojazdów, gdyż pojawiają się osoby korzystające z urządzeń wspomagających ruch (UWR), urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz hulajnóg elektrycznych. Te ostatnie stanowią odrębny rodzaj pojazdu. Inne małe pojazdy silnikowe zaliczone zostały do wspomnianych urządzeń transportu osobistego (UTO).

W działania mające na celu wyjaśnianie i upowszechnienie tych nowych zasad bardzo aktywnie włączył się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. Jedną z inicjatyw WORD są wakacyjne szkolenia dla dzieci i młodzieży chcącej zdobyć kartę rowerową. Dorosłym nie jest ona potrzebna, ale dzieciom i młodzieży do lat 18 już tak.

Podczas jednodniowego szkolenia można poznać niezbędne zasady obowiązujące przy kierowaniu: rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Jednocześnie pamiętajmy, że wszystkie kwestie prawne związane z poruszaniem się rowerem lub innym pojazdem po drogach publicznych (jezdniach, ścieżkach rowerowych i ew. chodnikach) reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym i tam należy szukać wszelkich wyjaśnień na powyższe tematy.

Co jest czym?

Aby zrozumieć znaczenie wszystkich definicji konieczne jest wyjaśnienie niektórych określeń. Zacząć trzeba od tego kto to jest uczestnik ruchu. Definicja mówiła, że jest to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

  • UWR czyli urządzenia wspomagające ruchu to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. W grupie tej są np. rolki, wrotki, deskorolki, monocykle bez silnika itp. Zgodnie ze zmienioną definicją uczestnika ruchu (Art. 2. pkt 17) osoby, które korzystają z takiego sprzętu nie są pieszymi ale nie są też kierującymi. Stanowią osobną grupę uczestników ruchu drogowego.
  • UTO czyli urządzenie transportu osobistego pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Są to np. deskorolki elektryczne, jednokołowce elektryczne i wszelkie inne pojazdy z silnikiem pozwalające się przemieszczać z prędkością maksymalną 20 km/h.
  • Hulajnoga elektryczna jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą ale bez siedzenia lub pedałów. Może nią się poruszać wyłącznie jedna osoba z maksymalną prędkością 20 km/h. Na chodniku hulajnogą można jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (czyli ok. 6 km/h). Zamiar skrętu kierujący hulajnogą elektryczną powinien sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką. Korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest dozwolone na podobnych zasadach jak korzystanie z rowerów, ale nie identyczne. Hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby, które posiadają kartę rowerową lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 oraz T. Ogranicza to grupę użytkowników hulajnóg elektrycznych do osób, które mają co najmniej 10 lat.

Jak się poruszać?

Jest o tym mowa w Art. 33 Prawa o ruchu drogowym, w którym określono obowiązki kierującego rowerem, motorowerem UWR, UTO lub hulajnogą elektryczną. Czytamy tam: Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Już wkrótce

Z badań rynku rowerów wynika, że zainteresowanie nimi nadal będzie rosło. Po pierwsze dlatego, że rower stanowi alternatywę nawet dla samochodu czy komunikacji publicznej jeśli chodzi o bliskie (2 – 5 km) dojazdy, po drugie ponieważ jest to najtańszy (szczególnie dla dzieci i nastolatków) środek transportu, a po trzecie ponieważ są u nas coraz lepsze warunki do jazdy nimi. Mamy już ponad 12 tys. km ścieżek tylko dla rowerów.

Za tydzień, we współpracy z łódzkim WORD opublikujemy kolejna porcję informacji dotyczących powyższych tematów.

PARTNER STRATEGICZNY AKCJI

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

PARTNERZY AKCJI

Dodaj ogłoszenie