ŁARR aktywnie wspomaga rozwój firm z Łódzkiego

Artykuł sponsorowany
Rozmowa z Pawłem Anyszewskim, prezesem zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, na temat projektów wsparcia dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

Jakie projekty dla przyszłych przedsiębiorców zrealizował ŁARR w ostatnim czasie?

Pod koniec lutego rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Grant na start”. Na początku marca zakończył się jeden z trzech naborów. Kolejny planujemy w IV kwartale 2020 roku, a trzeci nabór w 2021 roku. W ramach tego przedsięwzięcia wspomożemy finansowo i merytorycznie 96 osób, które chcą otworzyć własną firmę. W pierwszym naborze wyłonimy 40 osób. Przejdą one kompleksowe szkolenie i przygotowanie. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych z województwa łódzkiego. Każda z nich otrzyma dotację w wysokości 23050 zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Dodatkowo co miesiąc przez rok dostanie po 1600 zł. Te miesięczne dotacje pozwolą chociażby pokryć przez rok opłaty związane z prowadzeniem działalności. Podkreślam, że to jest dotacja, a nie pożyczka, więc nie trzeba tych pieniędzy zwracać.

Kto może zostać objęty wsparciem z tego programu?

Wnioski, które wpłynęły do nas podczas pierwszego naboru (ponad 140 formularzy rekrutacyjnych) pokazują różnorodność działań i charakter przyszłych firm. Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, po 30. roku życia, przede wszystkim kobiety i osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach. Wszystkie warunki, jakie należy spełnić, są dostępne w regulaminie rekrutacji na naszej stronie www.larr.pl Ciekawe jest to, że osoby, które do tej pory wykonywały jakąś pracę, teraz chcą sprawdzić się w czymś zupełnie innym, do czego mają talent i predyspozycje. Chcą wrócić na rynek pracy albo po wielu latach pracy u kogoś chcą wreszcie "iść na swoje".

Czy droga do uzyskania takiej dotacji jest długa?

Selekcja osób objętych naszym programem odbędzie się wieloetapowo. Osoby, które zostaną wybrane i które będą chciały otrzymać dotację na swój biznes, będą musiały najpierw przeprowadzić rozmowę z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną, a następnie odbyć kilkudniowe szkolenie, np. przy wsparciu NBP będziemy prowadzić zajęcia z zakresu rozpoznawania fałszywych pieniędzy. W planie są także szkolenia z rachunkowości, na których będą obecni przedstawiciele Izby Skarbowej i ZUS-u. Odbędą się również szkolenia z marketingu tradycyjnego i internetowego. Uczestnicy dowiedzą się też, jak właściwie tworzyć biznes plany. Zależy nam na tym, żeby osoby, które się do nas zgłoszą, dostały nie tylko pieniądze, ale jednocześnie użyteczny wkład merytoryczny. Nie chodzi o to, że np. osoba, która chce być fotografem, stała się marketingowcem czy księgowym. Chcemy „otworzyć umysły” przyszłym przedsiębiorcom, żeby wiedzieli, czego mogą wymagać i oczekiwać od firmy rachunkowej czy marketingowej oraz w jaki sposób w przyszłości pozyskiwać środki na dalszy rozwój swojej firmy. Przedstawimy franchising jako formę rozwijania biznesu lub wejścia do współpracy ze znaną marką. Wszystko po to, aby pokazać przyszłym przedsiębiorcom szereg tych możliwości, tak żeby łatwiej mogli prowadzić swoją działalność.

Zatem to przedsięwzięcie obliczone na kilka miesięcy? Kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do swoich działalności?

Chcemy uniknąć sytuacji, w której osoba chce otworzyć biznes jedynie dla samej dotacji.. Projekt jest ciekawy, a głównym jego motorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, za co należą mu się słowa uznania. ŁARR jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Jak już wspomniałem, w pierwszym naborze wybierzemy 40 osób. W maju i czerwcu planujemy zorganizować dla nich szkolenia, a w sierpniu/wrześniu wypłacić im pieniądze.

Czy oprócz programu "Grant na start" ŁARR zrealizował jeszcze podobny projekt?

Z końcem marca zakończyliśmy realizację projektu "Od pomysłu do biznesu". W przeciwieństwie do wyżej wymienionego, tu nie trzeba było być osobą bezrobotną. Studenci czy osoby pracujące mogły otrzymać pożyczkę do 50 tys. zł, maksymalnie do 60 miesięcy i z wysokością oprocentowania w skali roku na poziomie 0,1 proc. To rozwiązanie również cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Jakie nowe pomysły na wsparcie przedsiębiorców ma ŁARR w najbliższych miesiącach?

Na przełomie kwietnia/maja ruszamy z projektem "Wspomożemy rozwój Twojej firmy - spotkanie informacyjne z doradcami biznesu". Chcemy pokazać szerokie spektrum możliwości wsparcia przedsiębiorców, jakie oferuje województwo łódzkie poprzez działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Chcemy zorganizować we wszystkich 21 powiatach i w trzech miastach na prawach powiatu naszego regionu otwarte spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, m.in. mikro, małych i średnich firm mające charakter doradztwa przy udziale Samorządów naszego województwa. Przedstawimy m.in. ofertę ŁARR i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W spotkaniach wezmą udział również przedstawiciele m.in. Izby Skarbowej, ZUS-u, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pokażemy rożne możliwości rozwoju firmy. Na naszej stronie internetowej www.larr.pl będziemy na bieżąco informować o terminach i miejscach tych spotkań. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i samorządowców z województwa łódzkiego do udziału w spotkaniach.

Dowiedz się więcej www.larr.pl