Lista płac: Szkolnictwo wyższe, oświata, kultura, sztuka

Paweł Domarecki
Dlaczego ludzie nauki, oświaty kultury i sztuki weszli do jednej grupy w naszym płacowym raporcie? Bo to oni tworzą właśnie naszą łódzką inteligencję. Są fachowcami pracującymi intelektem - umysłowo, kreatywnie. Albo - i dotyczy to najniższych stanowisk i funkcji - przynajmniej w placówkach, w których się tak pracuje. No i ewentualne ruchy (np. awanse) zawodowe często odbywają się właśnie w ramach tych grup.

To oni przekazują też innym wiedzę oraz wartości. Czy są za to należycie wynagradzani? I tu warto najpierw spojrzeć na dwie grupy - pracowników naukowych uczelni wyższych oraz nauczycieli placówek oświatowych niższego i średniego szczebla.

Jeśli chodzi o tych pierwszych: ich zarobki są rzeczywiście, jak na łódzkie i polskie warunki, przyzwoite. Rektorzy łódzkich uczelni to faktyczna płacowa ekstraklasa w Łodzi oraz regionie. Ale warto przy tym wiedzieć, że kierowane przez nich instytucje mają pod swoją piecza tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy osób - studentów, pracowników naukowych i personelu pomocniczego. Rektorzy zarządzają organizacjami dysponującymi majątkiem i projektami wartym łącznie nawet setki milionów złotych. Patrząc na to pod tym kątem - kilkunastotysięczne wynagrodzenie rektora nie jest czymś spektakularnym.

Rodzi się nawet pytanie o to, czy aby nasi rektorzy nie zarabiają zbyt mało. Niektórzy chyba tak. Bo na przykład rektor Politechniki Łódzkiej otrzymuje uposażenie dwukrotnie mniejsze od rektora politechniki w Poznaniu. Ba! Nawet o jedną czwartą mniej od swego odpowiednika w - stosunkowo niewielkim przecież - Lublinie. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ma o ok. 20 proc. mniej od rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko zatem jest kwestią skali. Bo jeśli już o porównaniach - odpowiednicy Jego Magnificencji Stanisława Bieleckiego w równie dużych uczelniach Europy Zachodniej zarabiają wielokrotnie więcej.

Nauczyciele czekają

Znacznie bardziej interesująco niż jeszcze dwa lata temu wyglądają już także w Łódzkiem zarobki nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, zwłaszcza tych z dłuższym stażem - w szkołach podstawowych i średnich regionu. Zaczynają już sporo przekraczać średnią krajową i średnią wojewódzką, gdy tymczasem jeszcze kilka lat temu nie było to tak oczywiste.

Jak nam mówią analitycy badający poziom i perspektywy płacowe w Polsce - należy się spodziewać, iż w ciągu kilku najbliższych lat dochody nauczycieli - te oficjalne - będą w Polsce rosły szybciej niż średnia płaca. Powód jest ten sam, co w przypadku lekarzy - zawód nauczyciela wymaga włożenia weń ogromnej wartości dodanej. Wielu lat specjalistycznego kształcenia. Porównując dane sprzed dwóch lat z tegorocznymi widać na przykład, że wyraźnie mniej jest w naszych zestawieniach nauczycieli zarabiających poniżej dwóch tysięcy złotych. W naszych tabelach przeciętne zarobki nauczycieli z kilkunastoletnim stażem przekraczają już z reguły barierę 2800-3000 złotych miesięcznie, czyli poziom średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Rekordziści sięgają już, wraz z dodatkami, poziomu ponad 4 tysięcy zł brutto. Mały awans, ale cieszy.

Artyście źle bez mecenasa

Zastanawiają żenująco niskie deklarowane dochody nielicznych w naszym tegorocznym raporcie płacowym artystów. Zwłaszcza artystów plastyków. Z jednej strony - w ich przypadku rynek decyduje o wszystkim. Zaś plastyczna tania masówka słabo się sprzedaje - i tu globalizacja (tania konkurencja z Azji) zrobiła swoje. Z drugiej strony sposób rozliczania się z fiskusem warunkuje oficjalny niewielki dochód. Po prostu - jakieś przychody zgłosić trzeba, by płacić od tego ubezpieczenie.

Zobacz pełną listę płac: Część III - Szkolnictwo wyższe, oświata, kultura, sztuka
Ciekawą grupą - jeśli chodzi o poziom zarobków - są dyrektorzy miejskich czy gminnych domów kultury w województwie łódzkim. Wiadomo, że poruszamy się w ich przypadku w bardzo wyrównanych widełkach - od 4 do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Ale i tu okazuje się, że stanowiska te, zależne od gminnego samorządu, wynagradzane są jak na warunki lokalne bardzo dobrze.

Nasz rekordzista - dyrektor miejskiego domu kultury w Bełchatowie, odbiera co miesiąc ponad 5600 złotych brutto. Nawet dyrektor domu kultury w gminie Błaszki w Sieradzkiem może się cieszyć pensją brutto powyżej 4700 złotych.

Łódzkie ceni kulturę

Znowu widać różnice między kosztem funkcjonowania dla podatników gmin a wielkich ośrodków. No i zastanawia ta doskonała pozycja pracowników kultury w porównaniu do oświaty. Nawet w najmniejszych gminach dyrektorzy domów kultury dostają więcej niż dyrektorzy gimnazjów czy liceów i znacznie więcej niż dyrektorzy zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Co i tu dowodzi, że samorządy lokalne nadal wydają pieniądze szerokim gestem. I kulturę cenią, nawet jeśli jej luminarze są czasem innego zdania. Nawiasem mówiąc - kultura w samej Łodzi stała się dla niektórych menedżerów z nią związanych prawdziwym El Dorado. Na przykład jeden z pełnomocników byłego prezydenta Łodzi, pracujący na 3/4 etatu na etacie głównego specjalisty, a zajmujący się właśnie znanym projektem kulturalnym - nadal otrzymuje za to, wg naszej wiedzy, z miejskiej kasy co miesiąc 6500 zł brutto. A ponadto (nie piszemy tu, ile) pobiera wynagrodzenie jako szef spółki miejsko-prywatnej zajmującej się inwestycją związaną z tym projektem.
Co można przewidywać dla ludzi tych branż na najbliższe kilkanaście miesięcy? Solidną stabilizację. Pamiętajmy, że wiele zależy tu od samorządów uczelni i gmin (naukowcy i nauczyciele).

NAUKA, OŚWIATA, KULTURA, SZTUKA
wynagrodzenia brutto

20 500 - Prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

15 600 - Prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej

14 800 - Prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13 279 - Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi

12 800 - Prof. Robert Gliński, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi

10 200 - p.o. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi

8500 - Dyrektor Naczelny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

7650 - Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury

7650 - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

7160 - koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi

6800 - Dyrektor Artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

5879 - Dyrektor rawskiego gimnazjum

5610 - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie (20 lat stażu pracy. Płaca zasadnicza 3740 zł, 30 procentowy dodatek funkcyjny - 1122 zł, dodatek za wysługę lat 748 zł)

5540 - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie
5367 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach

5240 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

5108 - Dyrektor gimnazjum w Kutnie

5053 - Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Skierniewicach

4964 - Dyrektor liceum w Bełchatowie (27 lat pracy)

4775 - Nauczyciel dyplomowany w rawskim gimnazjum

4770 - Dyrektor Domu Kultury w gm. Błaszki (Sieradzkie)

4718 - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

4610 - Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury

4608 - Dyrektor szkoły podstawowej w Kutnie

4593 - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Maz.- nauczyciel dyplomowany

4539 - Dyrektor gimnazjum w Bełchatowie (27 lat pracy)

4511 - Maciej Malangiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury

4500 - Dyrektor gimnazjum w powiecie sieradzkim

4434 - Dyrektor szkoły średniej w Skierniewicach

4415 - Dyrektor szkoły podstawowej w Łodzi, nauczyciel dyplomowany

4397 - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach

4390 -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu

4305 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w gminie Ostrówek (pow. Wieluński)

4280 - Dyrektor szkoły podstawowej w Skierniewicach

4201 - Dyrektor gimnazjum w gminie Mokrsko (pow. Wieluń)

4200 - Nauczyciel z 30-letnim stażem pracy w szkole średniej w Skierniewicach

4176 - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach

3940 - Dyrektor przedszkola w Bełchatowie

3901 -Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury

3883 - Nauczyciel dyplomowany w liceum w Bełchatowie (14 lat pracy)

3720 - muzyk tutti (orkiestrowy) Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi

3675 -Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
3640 - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach (pod Wieluniem)

3500 - Dyrektor łowickiego muzeum powiatowego

3440 - Instruktor Miejskiego Domu Kultury z 20-letnim stażem pracy w Rawie Maz.

3420 - Nauczyciel dyplomowany w gimnazjum w Bełchatowie (20 lat pracy)

3408 - Nauczyciel mianowany w rawskiej szkole podstawowej

3350 - Pedagog szkolny w Kutnie

3344 - Nauczyciel dyplomowany przedszkola w Bełchatowie

3339 - Nauczyciel dyplomowany ZSP w Tomaszowie Maz.

3200 - Nauczyciel z 15-letnim stażem pracy w szkole średniej w Skierniewicach

3200 - Nauczyciel w podstawówce w powiecie sieradzkim, kilkanaście lat stażu.

3100 - Pracownik finansów i księgowości szkoły w Kutnie

3096 - Polonista w szkole podstawowej w Łodzi, nauczyciel dyplomowany

3054 - Nauczyciel matematyki dyplomowany w szkole podstawowej w Piotrkowie (25 lat stażu). Wynagrodzenie liczone wraz z dodatkami (559 zł) i nadgodzinami (ok. 300 zł)

3034 - Nauczyciel w łódzkim przedszkolu dyplomowany z 16 letnim stażem. W tym 418 zł dodatku stażowego

2988 - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w gm. Mokrsko, pow. Wieluń

2958 - Pedagog szkolny w Skierniewicach

2889 - Nauczyciel mianowany w liceum w Bełchatowie (8 lat pracy)

2852 - Nauczyciel z 30-letnim stażem pracy z Kutna

2842 - Nauczyciel kontraktowy w rawskiej Szkole Podstawowej

2815 - Nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu, dwudziestoletni staż

2734 - Pracownik administracyjny szkoły w Kutnie

2700 - Nauczyciel z 15-letnim stażem pracy w Kutnie

2653 - Pracownik sekretariatu Liceum w Bełchatowie (28 lat pracy)

2628 - Nauczyciel mianowany w gimnazjum w Bełchatowie (13 lat pracy)

2600 - Bibliotekarz w Kutnie - 35 lat pracy
2600 - Instruktor Kutnowskiego Domu Kultury, 20 lat pracy

2583 - nauczyciel przedszkola mianowany z 10 letnim stażem. W tym 356 zł dodatku stażowego

2505 - Główny instruktor Miejskiego centrum Kultury w Bełchatowie (20 lat stażu pracy, płaca zasadnicza 2088 zł, dodatek za wysługę lat
417 zł) plus możliwa premia uznaniowa do 40 proc.

2500 - Bibliotekarka w gminnym ośrodku kultury w Tomaszowie Maz.

2500 - Artysta muzyk z Bełchatowa

2470 - Nauczyciel w-f w szkole rolniczej w powiecie piotrkowskim (9 lat stażu). W tym wysługa lat i dodatek wiejski 200 zł. Nadgodziny ma, ale nie ujawnia

2448 - Pracownik finansów i księgowości w szkole w Skierniewicach

2422 - Matematyk w gimnazjum w Łodzi, nauczyciel mianowany

2300 - Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym w Piotrkowie (staż pracy 20 lat). W tym dodatki.

2200 - Nauczyciel dyplomowany w Radomsku (pensja podst.)

2200 - Bibliotekarz w Kutnie - 10 lat pracy

2146 - Nauczyciel - stażysta w Szkole Podstawowej w Rawie Maz.

2140 - Początkujący nauczyciel w szkole podstawowej w Sieradzu

2106 - Nauczyciel stażysta w ZSP w Tomaszowie Maz.

2090 - Pracownik administracyjny (bez księgowości) w szkole w Skierniewicach

2078 - Pracownik Łowickiego Ośrodka Kultury z 11-letnim stażem

1975 - Nauczyciel-stażysta w szkole podstawowej w Skierniewicach

1961 - Nauczyciel w łódzkim przedszkolu, stażysta. W tym 55 zł za opiekę nad oddziałem przedszkolnym

1920 - Pracownik w gminnej bibliotece w powiecie sieradzkim

1906 - Nauczyciel-stażysta w Kutnie

1906 - Nauczyciel stażysta w gimnazjum w Bełchatowie

1900 - Główny instruktor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, wyższe wykształcenie

1600-1900 - Pracownik obsługi w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, wyższe wykształcenie

1894 - Młodszy instruktor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie (20 lat stażu pracy, płaca zasadnicza 1579 zł, dodatek za wysługę lat 315
zł plus możliwa premia uznaniowa do 40 proc

1840 - Instruktor Kutnowskiego Domu Kultury, 5 lat pracy

1800 - Nauczyciel mianowany w Radomsku (pensja podst.)

1704 - Pracownik gospodarczy przedszkola w Bełchatowie

1670 - Pracownik obsługi Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie (20 lat stażu pracy, płaca zasadnicza 1392 zł, za wysługę lat 278 zł, plus możliwa premia uznaniowa do 30 proc.

1600 - Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontaktowego w Radomsku (pensja zasadnicza) bez dodatków

1513 - Kucharz w przedszkolu w Bełchatowie

1500 - Młodszy instruktor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, wyższe wykształcenie

1500 - Pracownica gminnego ośrodka kultury w Tomaszowie Maz.

1416 - Woźna w szkole w Kutnie

1378 - Woźna w przedszkolu w Bełchatowie

1320 - Sprzątaczka w placówce kultury w Kutnie

1227 - Woźna w szkole podst. w Skierniewicach

1200 - Artysta plastyk z powiatu piotrkowskiego. Utrzymuje się tylko ze sprzedaży swojego rękodzieła. Narzeka na brak rynku zbytu. Swoje dochody w 2007 roku szacuje na około 15 tys. zł, w dobrym roku zarabia maksymalnie dwa razy tyle. Musi oszczędzać, bo są miesiące, w których nie sprzedaje nic.

1000 - Artysta malarz z Łowicza

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3