18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Lista płac: Wójt sowicie nagradzany

Paweł Domarecki
Im niższej rangi samorządowiec w regionie łódzkim, tym więcej płaci mu ze swej kieszeni każdy mieszkaniec.

O czym tu zresztą mówić, skoro Krystyna Ozga, łódzki wicewojewoda, sprawująca władzę nad całym województwem z 2,5-milionową ludnością, zarabia nominalnie ledwie dziewięć złotych miesięcznie więcej od Włodzimierza Tadeusza Goździka, wójta gminy Ujazd (powiat tomaszowski), podejmującego decyzje w sprawie niespełna ośmiu tysięcy mieszkańców żyjących na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych?

Z naszego wyliczenia wynika, że samorządowcy najniższego szczebla w Łódzkiem bardzo się cenią. Coraz bardziej. Zarobki w ich urzędach są już w pełni porównywalne z wynagrodzeniami czołowych fachowców z Urzędu Miejskiego czy Marszałkowskiego w Łodzi, a często przekraczają wynagrodzenia podobnych rangą urzędników administracji państwowej - choćby w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. I w ciągu mijającego roku gminni samorządowcy awansowali chyba najbardziej wśród wszystkich urzędników. W gminie Ujazd podwyżka wójta była aż 17-procentowa - kilkakrotnie przewyższyła tym samym poziom inflacji. Ale tam akurat gminni radni i mieszkańcy mają go chyba za co wynagradzać - za pozyskiwanie środków unijnych i rozwój strefy gospodarczej, w której inwestują np. centra logistyczne. Słowem - zdecydowanie więcej dziś dla swojej gminy zarabia, niż ona mu płaci. Nawiasem mówiąc, wystarczy wejść na jej stronę internetową, by przekonać się, dlaczego.
W naszym zestawieniu widać, że opłaca się też praca dla innej samorządowej instytucji - starostwa powiatowego. Starostowie osiągają już dochody porównywalne z płacami najlepiej opłacanych wojewódzkich urzędników samorządowych. Czterocyfrowe wynagrodzenia to już u nich coraz częściej norma.

Awans lokalnych władz
Nie piszemy tym razem o bonusach. Są tak powszechne, że stały się czymś zwyczajnym. Telefon służbowy, najczęściej bez limitu rozmów krajowych, w starostwach, urzędach miast, urzędach województwa - służbowy samochód. Dziś włodarze gmin oraz miast i powiatów to w Łódzkiem - jak i w całej Polsce - zdecydowanie drogi element samorządowego zarządzania. Nie zawsze przy tym można to wytłumaczyć wynikami samorządowców, choćby pozyskiwaniem inwestorów, miejsc pracy czy unijnych dotacji. W naszym regionalnym raporcie płacowym w ubiegłym roku samorządowcy lokalni zajmowali jeszcze miejsca raczej poza pierwszą dziesiątką najlepiej opłacanych w województwie urzędników. W tym roku weszli silną grupą do czołówki. Zdecydowanie pokonując zarówno prezydenta Łodzi, jak i wojewodę łódzkiego i jej zastępców.

Wniosek? Prosty. Oszczędności budżetowe czyni już administracja centralna, lecz samorządy lokalne nadal kryzysu finansowego nie widzą. Wręcz przeciwnie - rok 2009 był dla nich okresem wzmożonego wydawania środków, jakże często w drodze zadłużania swoich miast i gmin - nie tylko zresztą na płace urzędników, ale i na pachnące niekiedy gigantomanią i życiem ponad stan projekty - jak gdyby na horyzoncie nie rysowały się już groźne finansowe bariery.

Zobacz pełną listę płac - Administracja rządowa i urzędnicy samorządowi

SAMORZĄDY i ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA oraz SAMORZĄDOWA
Wynagrodzenia BRUTTO

13 492 - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewody Łódzkiego Sławomir Wasilczyk (w tym wynagrodzenie zasadnicze 11243 zł, dod. stażowy 2249 zł)

12 845 - Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego (w tym wynagrodzenie zasadnicze 6500 zł, dodatek funkcyjny 2500 zł, dodatek specjalny 2545 zł, dodatek stażowy: 1300 zł)

12 773 - Wynagrodzenie Skarbnika Łodzi Krzysztofa Mączkowskiego (w tym wynagrodzenie zasadnicze - 6000 zł, dodatek funkcyjny - 2750 zł, dodatek specjalny - 4023 zł)

12 736 - Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Tryb. W tym dodatki funkcyjny, stażowy i specjalny. Oczywiście do dyspozycji prezydent, jak przeważająca część jego odpowiedników w całym Łódzkiem - ma samochód służbowy i służbowy telefon komórkowy bez limitu. No i trzynastkę - jak znaczna część urzędników samorządowych w tym rankingu.

12 525 - Wynagrodzenie Pierwszego Wiceprezydenta Łodzi Wiesławy Zewald (z czego wynagrodzenie zasadnicze - 5600 zł, dodatek funkcyjny - 2750 zł, dodatek specjalny - 4175 zł)
12459 - Starosta Powiatu Sieradzkiego

12 365 - Prezydent Tomaszowa Maz.

12 364 - Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski, w tym: wynagrodzenie zasadnicze 5890 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny 3196 zł, dod. stażowy (25 lat) - 1178 zł

12 302 - Prezydent Skierniewic Leszek Trębski

12 300 - Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński

12 030 - Witold Stępień - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego (w tym wynagrodzenie zasadnicze 5600 zł, dodatek funkcyjny 2300 zł, dodatek specjalny: 3010 zł, dodatek stażowy 1120 zł)

12 000 - Wynagrodzenie Wiceprezydentów Łodzi Dariusza Jońskiego, Marcina Bugajskiego i Łukasza Magina (z czego wynagrodzenie zasadnicze - 5600 zł, dodatek funkcyjny - 2400 zł, dodatek specjalny - 4000 zł)

12 000 - Starosta tomaszowski

12 000 - Starosta bełchatowski Jarosław Brózda (11 lat pracy). W tym wynagrodzenie zasadnicze 6000 zł, dodatek specjalny 3240 zł, dodatek stażowy 660 zł.

11 900 - Stanisław Cubała, starosta pow. piotrkowskiego.

11 800 - Jadwiga Kawecka - Skarbnik Województwa Łódzkiego

11690 - Krzysztof Kaliński, burmistrz Łowicza

11 638 - Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego (w tym wynagrodzenie zasadnicze 5600 zł, dodatek funkcyjny 2300 zł, dodatek specjalny 3010 zł, dodatek stażowy 728 zł)

11 628 - Burmistrz Rawy Mazowieckiej

11620 - Burmistrz Miasta i Gminy Warta

11 607 - Wynagrodzenie pełniącego funkcję Prezydenta Łodzi Tomasza Sadzyńskiego (z czego wynagrodzenie zasadnicze - 6200 zł, dodatek funkcyjny 2500 zł, dodatek specjalny - 2907 zł)

11 503 - Starosta rawski

11 447 - Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska (w tym wynagrodzenie zasadnicze 7772 zł, dod. funkcyjny 2120 zł, dod. stażowy1555 zł)

11 420 - Elżbieta Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego (w tym wynagrodzenie zasadnicze 5350 zł, dodatek funkcyjny 2200 zł, dodatek specjalny 2800 zł, dodatek stażowy 1070 zł)
11 087 - 11 302 - Wiceprezydenci Bełchatowa

11 120 - Wicestarosta bełchatowski

10 900 - Dariusz Klimczak - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

10 715 - Starosta Kutnowski Dorota Dąbrowska

10 714 - I wiceprezydent Kutna

10 628 - Starosta łęczycki Wojciech Zdziarski

10 599 - Wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga (w tym wynagrodzenie zasadnicze 7066 zł, dod. funkcyjny 2120 zł, dod. stażowy 1413 z)ł

10 590 - Wójt gminy Ujazd (pow. tomaszowski)

10 408 - Wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej

6720 -10 190 - Dyrektorzy wydziałów w Urzędzie Wojewody Łódzkiego

10 050 - Starosta łowicki Janusz Michalak

10 118 - Prezydent Sieradza

9975 - Wójt gminy Tomaszów Maz.

9955 - II wiceprezydent Tomaszowa Maz.

9862 - Tomasz Sadzyński - Sekretarz Województwa Łódzkiego - UWAGA!: obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym udzielonym od dnia 29 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

9840 - Wójt gminy Czerniewice (pow. tomaszowski)

9818 - Wiceprezydent Tomaszowa Maz.

9684 - Prezydent miasta Radomska Anna Milczanowska

9663 - Wicestarosta rawski

9634 - Wicestarosta piotrkowski. Wynagrodzenie z dodatkami.

9622 - II wiceprezydent Kutna
9607 - Beata Jabłońska wiceprezydent Skierniewic

9605 - Dorota Rutkowska wiceprezydent Skierniewic

9500 - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Tryb.

9460 - Wicestarosta kutnowski

9430 - Wójt Gminy Drużbice, pow. bełchatowski. 25 lat pracy. W tym wyn. zasadn. 4900 zł, dodatek funkcyjny 1600 zł, wysługa
lat 980 zł, dodatek specjalny 1950 zł.

9429 - Wójt gminy Rzeczyca (pow. tomaszowski)

9402 - Skarbnik miasta Kutno

9373 - Wicestarosta łęczycki

9330 - Starosta wieluński

9289 - Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego

9270 - Burmistrz Łęczycy Andrzej Olszewski

9240 - Skarbnik miasta Radomska

9190 - Bogusław Bończak, wiceburmistrz Łowicza

8989 - Wójt Inowłodza (pow. tomaszowski)

8920 - Wicestarosta tomaszowski

8841 - Sekretarz miasta Kutno

8787 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku dyrektora wydziału Urzędu Miasta Łodzi

8728 - Wiceprezydent Radomska

8643 - Sekretarz rawskiego magistratu

8420 - Skarbnik powiatu kutnowskiego

8310 - Wójt Gminy Czarnożyły pow. wieluński

8287 - Skarbnik miasta Skierniewice

8283 - Sekretarz miasta Skierniewice

8272 - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Sieradzu

8100 - Wójt Gminy Klonowa (pow. sieradzki)

7977 - Skarbnik Gminy i Miasta Warta

7882 - Przeciętne wynagrodzenie dyrektorów departamentów w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim
7880 - Sekretarz powiatu bełchatowskiego (26 lat pracy)

7327 - 7836 - Członkowie zarządu powiatu kutnowskiego

7737 - Wójt Gminy Brąszewice (pow. sieradzki)

7736 - Sekretarz miejski w Urzędzie Miasta Radomska

7720 - Wiceburmistrz Łęczycy

7672 - Skarbnik Miasta Łęczyca

7671 - Wiceprezydent Sieradza

7554 - Wójt Będkowa, pow. tomaszowski

7300 - Członek zarządu powiatu tomaszowskiego

7246 - Sekretarz Miasta Sieradz

7208 - Wiceburmistrz Gminy i Miasta Warta

7205 - Sekretarz Urzędu Miasta Łęczyca

7000 - Sekretarz powiatu rawskiego

6920 - sekretarz gminy Strzelce Wielkie, pow. wieluński

6918 - Wicestarosta łowicki Bolesław Heichman

6871 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Urzędu Miasta Łodzi

6580 - Skarbnik powiatu łęczyckiego

6538 - Sekretarz Gminy i Miasta Warta

6420 - Sekretarz starostwa łęczyckiego

6235 - Dyrektor wydziału z 32 - letnim stażem pracy w Urzędzie Miasta Bełchatów
6027 - Sekretarz powiatu łowickiego Magdalena Pietrzak

5000-6000 - Naczelnik wydziału Urzędu Miasta Tomaszów Maz.

5512 - Sekretarz Gminy Drużbice. 30 lat pracy).

5282 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku głównego specjalisty w Urzędzie Miasta Łodzi
4054-5272 - Naczelnicy, kierownicy referatów w Urzędzie Miasta Wieluń

5262 - Naczelnik wydziału UM Skierniewice, 20 lat stażu pracy

5154 - Naczelnik wydziału UM Kutno, 20 lat stażu

5075 - Naczelnik wydziału w rawskim urzędzie miasta

5000 - Przeciętne wynagrodzenie naczelników wydziałów w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim

5000 - Inspektor nadzoru budowlanego w Piotrkowie Tryb.

4977 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku kierownika w Urzędzie Miasta Łodzi

4875 - Naczelnik wydziału z 19-letnim stażem pracy w bełchatowskim urzędzie powiatowym (wyn. zasadn. 3450 zł, dodatek staż. 655 zł, dodatek funkcyjny 770 zł)

4767 - Dyrektor wydziału w starostwie rawskim

4710 - Przec. wynagr. kierowników oddziałów w Urzędzie Wojewody Łódzkiego

4280 - Kierownik referatu Urzędu Gminy Drużbice, pow. bełchatowski. 26 lat pracy

4158 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gm. Łubnice, pow. wieluński

4150 - Grażyna Żyto, sekretarz gminy Chąśno

3685 - Przeciętne wynagrodzenie głównych specjalistów w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim

3340 - Starszy inspektor wojewódzki w Urzędzie Wojewody Łódzkiego

3333 - Pracownik wydziału Urzędu Miasta Kutno, 20 lat stażu

3294 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta Łodzi

3269 - Inspektor z 15-letnim stażem pracy w rawskim urzędzie miasta

3202 - Kierownik delegatury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. Kieruje jednocześnie referatem paszportowym w tym mieście.
wynagrodzenie z dodatkami stażowym i kierowniczym
2500 - 3200 - Pracownik wydziału UM Tomaszów Maz.

3186 - Inspektor w Referacie Rolnictwa , Inwestycji i Zamówień Publicznych Gminy Drużbice, pow. bełchatowski (18
lat pracy)

3153 - Urzędnik w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej, pow. piotrkowski (6 lat stażu). Wynagrodzenie z dodatkami. Trzynastka, uznaniowa nagroda roczna - 1300 zł

3130 - Inspektor wojewódzki w Urzędzie Wojewody Łódzkiego

3020 - Przec. wynagr. inspektorów w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim

2994 - Pracownik wydziału UM Skierniewice, 20 lat stażu pracy

2850 - Specjalista w Urzędzie Wojewody Łódzkiego

2620 - Starszy inspektor w Urzędzie Wojewody Łódzkiego (średnio)

2600 - Przec. wynagr. podinspektorów w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim

2568 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku podinspektora w Urzędzie Miasta Łodzi

2410 - Inspektor w Urzędzie Wojewody Łódzkiego (średnio)

2400 - Podinspektor w bełchatowskim urzędzie powiatowym (staż pracy 20 lat)

2138 - Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku referenta w Urzędzie Miasta Łodzi

2119 - Przewodniczący rady powiatu tomaszowskiego

2021 - Referent z 2,5 - letnim stażem pracy w rawskim urzędzie miasta

1987 - Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa (ryczałt)

1977 - Pracownik wydziału UM Kutno, 5 lat stażu

1875 - przeciętne wynagrodzenie pracowników powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku

1859 - Pracownik wydziału UM Kutno, 3 lata stażu

1803 - Średnie wynagrodzenie na stanowisku młodszego referenta w Urzędzie Miasta Łodzi

1700 - Młodszy referent (3 lata pracy) w Urzędzie Miasta Bełchatów

1590 - Zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa

1523 - Początkujący inspektor w delegaturze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb.

1509 - Przewodniczący komisji w radzie powiatu tomaszowskiego

1238 - Przewodniczący Rady Gminy Inowłodz, pow. tomaszowski (ryczałt)

1500 - Młodszy referent w starostwie rawskim

1490 - Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Tomaszowa

1148 - Radny powiatowy powiatu tomaszowskiego

1101 - Przewodniczący rady gminy Będkowa pow. tomaszowski (ryczałt za funkcję)

993 - Radny miejski Tomaszowa

450 - Przewodniczący komisji rady gminy Inowłodz, pow. tomaszowski

370 - radni komisji rady gminy Inowłodz, pow. tomaszowski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki