Miasto przystępuje do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, aby urząd mógł wydawać decyzje o warunkach zabudowy, chroniąc Łódź przed niekontrolowaną zabudową. Na dwudniowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, która rozpoczęła się 13 czerwca, w porządku obrad zapisano przystąpienie do sporządzenia 25 planów miejscowych. Dotyczą powierzchni około 70 proc. w centrum miasta.

- Przystępujemy do sporządzenia planów miejscowych, w których opiszemy, które przestrzenie będziemy chronili przed zabudową. Będzie wiadomo, jakie mamy intencje wobec poszczególnych przestrzeni. Jeśli Rada Miejska przyjmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, to zostanie otwarta droga do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoli inwestorom budować na nabytych nieruchomościach - powiedział wiceprezydent Wojciech Rosicki.

Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych wyznacza obszary pod infrastrukturę, inwestycje drogowe i przestrzenie publiczne. To restrykcyjne przepisy - dodaje Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Tereny, które nie zostaną objęte planami miejscowymi, nadal będą podlegały wstrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy. Oprócz tego Łagiewniki, Brus i Ruda Pabianicka zostały wyłączone z przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych, bo urząd chce najpierw wprowadzić zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego Łodzi, aby szczególnie chronić te obszary przed zabudową. Zmiany w studium powinny nastąpić pod koniec roku.