Obligacje na sumę 20 mln zł wyemituje samorząd województwa łódzkiego. We wtorek zarząd województwa dostał na to zgodę łódzkiego sejmiku.

Całość ma zostać przeznaczona na spłatę obligacji, wyemitowanych w 2012 roku.

- Według informacji skarbnika województwa, manewr z wcześniejszą spłatą i emisją kolejnych obligacji w całym cyklu spłaty pozwoli zaoszczędzić pół procent, czyli około pół miliona złotych - tłumaczy radny Włodzimierz Fisiak, przewodniczący komisji budżetu i finansów łódzkiego sejmiku.

Całkowita spłata obligacji, które wyemituje samorząd, ma nastąpić w 2021 roku. Bank, który zostanie wybrany do ich emisji, będzie zobowiązany do ich zakupienia w przypadku, gdyby nie znaleźli się chętni inwestorzy.

Sejmik przyjął uchwałę w zasadzie bez dyskusji, pytania zadawał tylko opozycyjny radny Radosław Gajda (PiS), który i tak zastrzegł, że uchwałę poprze. Nie protestował także drugi opozycyjny klub, czyli SLD, bo emisja obligacji w tym roku odbędzie na korzystniejszych warunkach niż zeszłoroczna.

Samorząd województwa łódzkiego emituje obligacje już po raz drugi w 2013 roku. W lutym radni sejmiku dali zgodę na emisję obligacji wartości 100 milionów złotych. Pieniądze te miały zasypać planowany deficyt budżetowy na rok 2013, a także pozwolić na spłatę wcześniej zaciągniętych przez województwo zobowiązań, m.in. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według danych i rankingu wydawnictwa "Wspólnota", województwo łódzkie, biorąc pod uwagę miniony rok, zajmuje trzecie miejsce pod względem zadłużenia w skali kraju - z budżetem, zadłużonym na ponad 51 proc. Mimo to na 2013 rok przedstawiono budżet proinwestycyjny (ponad 340 mln zł, około 40 proc. budżetu).

Na koniec obecnego roku planowane zadłużenie to 53,5 proc., czyli ponad 440 mln zł.