Masz pomysł na aktywizację osób po 30-stce pozostających bez pracy? Zobacz konkurs na dofinansowanie projektów

Materiał informacyjny WUP w Łodzi
Udostępnij:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
– Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
– Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać projekty służące przywróceniu na rynek pracy osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo poprzez:

  • identyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb),
  • podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy (wysokiej jakości szkolenia),
  • zdobycie doświadczenia zawodowego (staże, praktyki zawodowe).

Kogo można objąć wsparciem w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, które są w wieku 30 lat i więcej, pozostają bez pracy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (osoby w wieku powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach). Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup również mogą wziąć udział w projekcie, jednak ich udział nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski. Osoby te powinny być kwalifikowane do projektów na podstawie statusu na rynku pracy. Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej będą zaświadczenia z ZUS/PUP. Ponadto osoby te będą musiały spełnić również pozostałe warunki kwalifikowalności grupy docelowej.

Jaka jest kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie?

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 4 715 966 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%.

Jaki jest termin i sposób składania wniosków?

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 31 maja 2022 r. (do godz. 14:00), w formie elektronicznej, za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Informacji na temat konkursu udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

tel. (42) 638 91 30/39 | e-mail: [email protected] | www.rpo.wup.lodz.pl | www.rpo.lodzkie.pl

Tu podaj tekst alternatywny

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie