MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 17.05: Pytania na maturze...

  MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 17.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 17 maja 2016 [PYTANIA]

  tst

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  MATURA 2016: MATURA USTNA Z POLSKIEGO TEMATY 17 MAJA 2016 wtorek
  MATURA USTNA POLSKI 2016 17 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 17 maja 2016 [PYTANIA]
  1/3

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  ©Łukasz Kasprzak

  MATURA USTNA POLSKI 2016: 17 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 17 maja]. Wtorek, 17 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia zmagań maturzystów z maturą ustną z polskiego 2016. Egzamin ustny z polskiego 2016, podobnie jak ubiegłoroczny ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, maturzyści, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają od razu całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które już się pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Na bieżąco publikujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia!

  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 17 MAJA 2016 - WTOREK


  Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 18 MAJA 2016 - ŚRODA

  MATURA USTNA POLSKI 17.05.2016

  W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znika z puli, inne dochodzą. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień.

  Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

  Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Powodzenia!

  MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2016


  1. Czy nieuniknione zdarzenia mają wpływ na ludzkie życie? Czy jedno wydarzenie może zmienić bieg życia. Na podstawie fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu i jednego tekstu kultury (temat 1)

  2. Jak twórcy kreują obraz biedy w utworach literackich? Odwołanie do obrazu "Biedny rybak" (temat 2)


  3. Czy doświadczenia osobiste wpływają na zmianę postrzegania świata i stosunek do drugiego człowieka? (temat 3)

  4. Czym dla człowieka jest praca na podstawie obrazu "Dziewczyna obierająca jarzyny” Chardina Jeana Baptista Sieméona i wybranych tekstów literackich (temat 4)


  5. W jakim celu twórcy wprowadzają inne style do tekstów. Odwołać się do "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń i tekstu kultury (temat 5)

  6. Czy wydarzenia mogą wpłynąć na los człowieka? Co decyduje o losie człowieka w oparciu o fragment "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i innych tekstów kultury (temat 6)

  7. Czym dla człowieka jest przemijanie. Motyw vanitas na podstawie obrazu "Śmierć grająca na skrzypcach" Arnolda Böcklina (temat 7) - pojawia się niemalże codziennie, warto spojrzeć na inne dni, jakie były obrazy czy odwołania.


  8. Znaczenie obyczajów w życiu zbiorowości. Na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całego utworu i innego tekstu literackiego. (temat 8)

  9. W jaki sposób w literaturze przedstawiane są emocje. Odwołać się do wskazanego plakatu "Cena strachu" i tekstów kultury. (temat 9)


  10. Czy w polszczyźnie potrzebne są zapożyczenia z języka angielskiego? W oparciu o wskazany tekst Anny Dąbrowskiej, własne doświadczenia i wybrany tekst kultury (temat 10)

  11. Motyw winy i kary w oparciu o fragment II części "Dziadów" Adama Mickiewicza i innych tekstów kultury (temat 11)

  12. Los czy wolna wola kieruje życiem człowieka. Odwołanie do obrazu "Koło fortuny" i tekstów literackich. (temat 12)


  13. Motyw natury. Jak opisywana jest przez twórców. Odwołanie do wiersza "Tatry" Franciszka Nowickiego (temat 13)
  W dali!… jakby ciągnąc ławą huf kresowy
  Z gwiazdami na szyszakach, z proporcem obłoków
  Zakamieniał, dotarłszy aż do nieba stoków,
  Tak Tatry ciemnym murem zwarły dumne głowy!

  Wielki jak sny młodości — mroźny kraj śniegowy!
  Gdzie król burz — halny orkan — błądzi w szacie mroków,
  Gdzie wiszą gniazda orłów, gromów i potoków,
  Gdzie mistrz świata w obłokach ma tron granitowy!
  Tatry!… czemuż jak siedzib szukające ptaki

  Myśli moje ku waszej zamarłej pustyni
  Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?
  O pustyni tatrzańska! bo na tym obszarze
  Całej mojej ojczyzny — o skalna świątyni —
  W tobie jednej są jeszcze — swobody ołtarze!


  14. Motyw fantastyki. W jakim celu twórcy zamieszczają w swoich dziełach elementy fantastyki. W oparciu o ilustrację rzeźby smoka wawelskiego i odwołanie do tekstów literackich (temat 14)


  15. Dlaczego młodzi ludzie porozumiewają się swoistym kodem? (temat 15)

  16. Motywy biblijne. Jak są wykorzystywane przez artystów. Nawiązanie do załączonego fragmentu tekstu Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" i do wybranych tekstów kultury. (temat 16)

  17. Elementy kultury ludowej. Jak autorzy w swoich dziełach wykorzystują kulturę ludową? Odnieś się do obrazu Włodzimierza Tetmajera "Tańce w karczmie" i innych tekstów literackich. (temat 17)


  18. Funkcja stylizacji w kreowaniu bohaterów literackich. Na podstawie fragmentu z utworu "Tango" Sławomira Mrożka i innych tekstów literackich (temat 18)

  19. Znaczenie przedmiotów nadawane przez autorów w ich dziełach na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i całego utworu oraz tekstu kultury(temat 19)

  20. W jaki sposób artyści przedstawiają codzienność. Odniesienie do obrazu Józefa Pankiewicza "Targ na kwiaty przed kościołem św. Magdaleny w Paryżu" (temat 20)


  21. Za pomocą jakich środków reklama pełni funkcję perswazyjną? Omów na podstawie fragmentu "Język na sprzedaż" Jerzego Bralczyka. Odwołanie do tekstów kultury (temat 21)

  22. Jak przeżycia wewnętrzne wpływają na zmianę postawy bohatera w życiu? Odwołać się do trenu XVI Jana Kochanowskiego i tekstów kultury. (temat 22)

  TREN XVI
  Nieszczęściu kwoli a swojej żałości,
  Która mię pravaie przejmuje do kości,
  Lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę.
  Ledwe nie duszę.

  Ży-wem? Czy mię sen obłudny frasuje?
  Który kościanym oknem wylatuje,
  A ludzkie myśli tym i owym bawi,
  Co błąd na jawi.

  O błędzie ludzki! O szalone dumy!
  Jako to łacno pisać się z rozumy,
  Kiedy po woli świat mamy, a głowa
  Człowieku zdrowa.

  W dostatku będąc, ubóstwo chwalemy,
  W rozkoszy - żałość lekce szacujemy,
  A póki wełny skąpej prządce zstaje,
  Śmierć nam za jaje.

  Lecz kiedy nędza albo żal przypadnie,
  Ali żyć nie tak, jako mówić, snadnie,
  A śmierć dopiero wtenczas nam należy,
  Gdy już k'nam bieży.

  Przecz z płaczem idziesz, Arpinie wymowny,
  Z miłej ojczyzny? Wszak nie Rzym budowny,
  Ale świat wszytek miastem jest mądremu
  Widzeniu twemu.

  Czemu tak barzo córki swej żałujesz?
  Wszak się ty tylko sromoty wiarujesz;
  Insze wszelakie u ciebie przygody
  Ledwe nie gody!

  Śmierć - mówisz - straszna tylko niezbożnemu.
  Przeczże się tobie umrzeć, cnotliwemu,
  Nie chciało, kiedyś prze dotkliwą mowę
  Miał podać głowę?

  Wywiodłeś wszytkim, nie wywiodłeś sobie;
  Łacniej rzec, widzę, niż czynić i tobie,
  Pióro anielskie, duszę toż w przygodzie,
  Co i mnie bodzie.

  Czlowiek nie kamień, a jako się stawi
  Fortuna, takich myśli nas nabawi.
  Przeklęte szczęście! Czyż snać gorzej duszy,
  Kto rany ruszy?

  Czasie, pożądnej ojcze niepamięci!
  W co ani rozum, ani trafią święci,
  Zgój smutne serce, a ten żal surowy
  Wybij mi z głowy!


  23. Motyw wojny. W jaki sposób artyści ukazują destrukcyjny charakter wojny oraz jej wyniszczający wpływ na człowieka? Odwołanie do zdjęcia getta warszawskiego i innych utworów literackich (temat 23)

  24. Moda językowa. Jak objawia się moda językowa? Odwołanie do fragmentu tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (temat 24)

  25. Jakie znaczenie ma dla człowieka tradycja? Odwołanie do fragmentu utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (temat 25)

  26. W jaki sposób twórcy kultury przedstawiają człowieka w przestrzeni miejskiej? (temat 26)

  27. Jak twórcy ukazywali pracę w tekstach kultury na podstawie "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego? (temat 27)

  28. Motywy biblijne. W jaki sposób twórcy odwołują się do motywów biblijnych, na podstawie obrazu Jana Dudy- Gracza Babel. Plus tylko teksty literackie. (temat 28)


  29. Jak zmiany językowe wpływają na uznane wartości? (temat 29)

  30. Jaką funkcję pełnią wspomnienia w tekstach kultury? Odwołać się do wiersza Juliana Tuwima "Zapach szczęścia" (temat 30)

  Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie
  A zimne, świeże mleko, jak lody, wanilią.
  Kiedy się, mrużąc oczy, orzeszynę trzęsie,
  Po gałęziach w olśnieniu pędzi liści milion.

  Żywiołem zachłyśnięty, zziajany w rozpędzie,
  Ileś pokrzyw posiekał, ile traw stratował!
  A kijem obtłukując szyszki i żołędzie
  Ileżeś mil po drzewach małpio przecwałował!

  I wszystko to w ognistej pamięci dziś błyska.
  Ciska się małe, szybkie, gorąco, daleko...
  I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je z bliska.
  A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko.


  32. Jakie są funkcje znaków w kulturze i w życiu codziennym. Odwołanie do fragmentu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza (temat 32)


  TEMATY, które się pojawiają, ale nie zostały potwierdzone:
  - Postacie fantastyczne i ich funkcje w utworach literackich
  - Obraz polskiego społeczeństwa, salon warszawski w "Dziadach" Adama Mickiewicza
  - Wygląd bohaterów i ich zachowanie
  - Jak autorzy przedstawiają stany emocjonalne w dziełach literackich. Odwołanie do obrazu "Zdesperowany"
  - Motyw theatrum mundi. Świat i życie ludzki pojmowane jako przedstawienie. (temat 11 - niepotwierdzony)


  *pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
  ** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

  A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym.

  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


  ***

  MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (213)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  zestawymaturalne.pl

  Janka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

  Najważniejsze, żeby znać kluczowe argumenty. Dlatego polecam zapoznać się ze wszystkimi pytaniami, które pojawią się na maturze 2017, na stronie: https://www.zestawymaturalne.pl dzięki Pakietowi...rozwiń całość

  Najważniejsze, żeby znać kluczowe argumenty. Dlatego polecam zapoznać się ze wszystkimi pytaniami, które pojawią się na maturze 2017, na stronie: https://www.zestawymaturalne.pl dzięki Pakietowi Maturalnemu przygotujesz się błyskawicznie do części ustnej i pisemnej, a także znajdziesz czas na inne przedmioty :-) zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Pytanie 8

  Kama (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 3

  90%

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  29

  lula (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 5

  Miałam pytanie 29, nie widziałam tego wcześniej wiec na poczekaniu wszystko wymyślałam. Odwołałam sie do filmu "Sala samobójców" i dostałam 95% ;)

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  100%

  Marta (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 4

  Miałam pytanie 25 i udalo sie uzyskać stówę xD anie znałam pytania wcześniej

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  dsdsfg

  dd (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 2

  mialam pytanie 23 brzmialo podobnie tylko bez motywu wojny ;)
  i tak ten kalkulatorek sie sprawdzil :D

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ..

  safa (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 4

  miałem 22 pytanie, i przed tym jak wszedłem do sali było na stronie pytanie o towarzystwo stolikowe w Dziadach czy coś w tym stylu a ja wylosowałem jakieś treny Jana Kochanowskiego xD na szczęście...rozwiń całość

  miałem 22 pytanie, i przed tym jak wszedłem do sali było na stronie pytanie o towarzystwo stolikowe w Dziadach czy coś w tym stylu a ja wylosowałem jakieś treny Jana Kochanowskiego xD na szczęście jakoś zdałem ale ten tren to porażka..zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  matura

  maturzystka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 4

  http://filipnowacki.net/matura/
  sprawdźcie na które tematy będziecie mogli trafić, polecam! sprawdza się! :)

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  POMOCY!

  Jh (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

  Jak dużo trzeba powiedzieć żeby zdać? Bardzo się boję a maturę mam jutro! ;(

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  jeżeli o 9.00

  Dżasta (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 7

  moja grupa wchodzi o 9.00 czy wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo że pojawią się pytania w internecie ? o której mniej więcej będzie 20 pierwszych pytań dostępnych?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  26 pytanie

  her (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 2

  w 26 pytaniu był obraz Pawła Słoty Pejzaż miejski VII

  Polecamy

  25 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  25 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  Zakochaj się w historii. Trwa rekrutacja do Olimpiady Solidarności

  Zakochaj się w historii. Trwa rekrutacja do Olimpiady Solidarności

  Do Łodzi zjadą specjaliści od zarządzania. Wśród gości profesor Zimbardo

  Do Łodzi zjadą specjaliści od zarządzania. Wśród gości profesor Zimbardo

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny

  Najczęściej czytane