MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 10 maja 2016 [PYTANIA]

tst
MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 10 maja 2016 [PYTANIA] Krzysztof Szymczak
MATURA USTNA POLSKI 10 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 10 maja]. Wtorek, 10 maja to drugi dzień ustnej matury z języka polskiego w nowej, odświeżonej formule. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w ubiegłym roku ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, maturzyści, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Publikujemy tematy, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie pytania, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 10 MAJA 2016

Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już rano, m.in. za pośrednictwem Facebooka, maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

Sprawdź na bieżąco:**MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 20 maja 2016**

W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy nie na cały dzień - ale zmieniające się co godzinę. Na każdą przewidziano po trzy zagadnienia. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć.

Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 10 maja 2016

1. Czym dla człowieka może być podróż na podstawie obrazu Marcina Kołpanowicza "Powrót do domu" (pytanie/zestaw 01)

2. Temat dzieciństwa. Jak wspomnienia z przeszłości wpływają na teraźniejszość? Jak miejsca utracone funkcjonują w naszej pamięci? Na podstawie wiersza Leśmiana "Krajobraz utracony" oraz innych tekstów kultury. (02)
Czemu obcą mi wioskę z zwykłych lip gromadą
Wspominam, jak dostępną niegdyś tajemnicę,
Gdzie owiec znakowanych natłoczone stado
Napełniło — już znikłą na zawsze ulicę?…
Czemu dziś we wspomnieniu tak pilnie je śledzę?
Ruch każdy, snem sprawdzony, odtwarzam zawzięcie…
Czas mijał… One — w czasu wbłądziły niewiedzę
I, nagle bezładniejąc, znikły na zakręcie.
I czemu czuję w piersi zdławiony płacz boży
Na myśl, że nie zaszumią tamtych pól powiewy,
I że się nie rozwidnią światłem tamtej zorzy
Zgubioną wełną owiec pośmiecone krzewy?

3. Motyw vanitas vanitatum et omnia vanitas - odwołanie do obrazu Kevina Betsa (Martwa natura nieskończony vanitas). - marność nad marnościami i wszystko marność (03)

4. Władza - odpowiedzialność, pokusa czy pułapka? Na podstawie tekstu "Pieśń XIV" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury (04)

5. Jakie środki językowe wyrażają emocje na podstawie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury. Tekst był o trenach Jana Kochanowskiego. (05)
Przykładowo:
TREN VIII
Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki spiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.

6. Obraz miasta w różnych tekstach kultury na podstawie "Ziemi obiecanej" Reymonta. (06)

7. Jak można ukazać emocje w tekstach kultury? Na podstawie rzeźby "Śpiewający" i innych tekstów literackich. (07)

8. Czy w życiu powinno kierować się namiętnościami? Fragment "Cierpienia młodego Wertera" (rozmowa z Albertem) (08)

9. Funkcje stylizacji językowych w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta (symboliczna śmierć Boryny, zjednoczenie z ziemią) i całej powieści. Podać inne przykłady tekstów kultury (09)

10. Motyw bólu po stracie bliskich. Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jana Matejki "Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki" oraz wybranych tekstów literackich (10)

11. Dlaczego trudno osiągnąć porozumienie? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu "Tego Innego" Ryszarda Kapuścińskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (11)

12. W jaki sposób twórcy ukazują rozstanie? Odpowiedz, odwołując się do wiersza Józefa Czechowicza "Wieczorem" oraz wybranych tekstów kultury. (12)

mała moja maleńka
chwieją się żółte mlecze
w dolinę napływa gór cień
cichy odwieczerz
brodzi w zmierzchowym nurcie
już późno
mały mój ukochany
trudno z miłości się podnieść
a jeszcze ciężej od złych nowin
gdy patrzysz na mnie ciemnym nowiem
smutniej mi chłodniej
boję się
rozstać się musimy
ty z innym do ślubu jedziesz
na srebrne noce złote dnie
moja droga gdzie indziej wiedzie
we mgle
tam gdzie najsamotniejsi
słyszę turkot karocy
niebo nazbyt się chmurzy
daj rękę ukochany raz jeszcze
o ciemne godziny pieszczot
co było nie może trwać dłużej
czas mi już czas
całuj ostatni raz
żegnaj
dobrzy ludzie
błogosławcie zdarzenia które przeszły
błogosławcie i te co przyjdą

13. Jak na człowieka może wpływać drugi człowiek? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Cypriana Noconia "Pajacyk" oraz wybranych utworów literackich. (13)

14. Jakie obrazy szlacheckiego dworku można odnaleźć w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" oraz wybranych tekstów kultury. (14)

15. Na czym polega snobizm językowy? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu Mariana Bugajskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (15)

16. Jakie refleksje na temat pokolenia wojennego można odnaleźć w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Wspomnień wojennych Karoliny Lanckorońskiej oraz wybranych tekstów kultury. (16)

17. Teksty kultury jako narzędzie wypowiedzi użytecznej społecznie. Omów zagadnienie, odwołując się do załączonego plakatu oraz wybranych utworów literackich. (17)

18. Jakie refleksje na temat sensu życia wyrażają twórcy w swoich dziełach? Odpowiedz, odwołując się do fragmentu wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito czyta gazetę" oraz wybranych tekstów kultury. (18)

19. Na czym polega kultura języka? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego "Elegancja w języku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (19)

20. Jak artyści ukazują wojnę? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Zdzisława Beksińskiego "Katyń" oraz wybranych utworów literackich. (20)

21. Czy miłość jest cierpieniem? W jaki sposób twórcy przedstawiają nieszczęśliwą miłość? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego fragmentu "Lalki", całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury(21)

22. Jakie funkcje mogą pełnić zgrubienia i zdrobnienia w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu ballady "Powrót taty" Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (22)

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.
Tato nie wraca; ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze;
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno zbójców na drodze".
Słysząc to dziatki biegą wszystkie razem,
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klękają obrazem
I zaczynają paciórek.
Całują ziemię, potem: "W imię Ojca,
Syna i Ducha świętego,
Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca,
Teraz i czasu wszelkiego".
Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę,
Dziesięcioro i koronki,
A kiedy całe zmówili pacierze,
Wyjmą książeczkę z kieszonki:
I litaniją do Najświętszej Matki
Starszy brat śpiewa, a z bratem
"Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!"
Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą
I wóz znajomy na przedzie;
Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą:
"Tato, ach, tato nasz jedzie!"
Obaczył kupiec, łzy radośne leje,
Z wozu na ziemię wylata;
"Ha, jak się macie, co się u was dzieje?
Czyście tęskniły do tata?
Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?
A ot rozynki w koszyku".
Ten sobie mówi, a ten sobie mówi,
Pełno radości i krzyku.
"Ruszajcie - kupiec na sługi zawoła -
Ja z dziećmi pójdę ku miastu".
Idzie... aż zbójcy obskoczą dokoła,
A zbójców było dwunastu.
Brody ich długie, kręcone wąsiska,
Wzrok dziki, suknia plugawa;
Noże za pasem, miecz u boku błyska,
W ręku ogromna buława.
Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły,
Tulą się pod płaszcz na łonie;
Truchleją sługi, struchlał pan wybladły,
Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.
"Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek,
Tylko puszczajcie nas zdrowo,
Nie róbcie małych sierotami dziatek
I młodej małżonki wdową".
Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga,
Zabiera konie, a drugi
"Pieniędzy!" krzyczy i buławą sięga,
Ów z mieczem wpada na sługi.
Wtem: "Stójcie, stójcie!" - krzyknie starszy zbójca
I spędza bandę precz z drogi,
A wypuściwszy i dzieci, i ojca,
"Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi".
Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie:
"Nie dziękuj, wyznam ci szczerze,
Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie,
Gdyby nie dziatek pacierze.
Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało,
Darzą cię życiem i zdrowiem;
Im więc podziękuj za to, co się stało,
A jak się stało, opowiem.
Z dawna już słysząc o przejeździe kupca,
I ja, i moje kamraty,
Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca
Zasiadaliśmy na czaty.
Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty,
Modlą się dziatki do Boga,
Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
A potem litość i trwoga.
Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony,
Buława upadła z ręki;
Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
Jest synek taki maleńki.
Kupcze! jedź w miasto, ja do lasu muszę;
Wy, dziatki, na ten pagórek
Biegajcie sobie, i za moję duszę
Zmówcie też czasem paciórek".

23. W jaki sposób mity greckie współtworzą europejską kulturę? Odpowiedz odwołując się do obrazu Marca Chagalla "Upadek Ikara" oraz wybranych tekstów literackich. (23)

24. Dlaczego ludzie podejmują wyzwania? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu książki "Ziemia, planeta ludzi" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz wybranych tekstów kultury (24)

25. Wieś jako źródło inspiracji artystycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Józefa Chełmońskiego "Jesień" oraz wybranych utworów literackich. (25)

26. Jak artyści oceniają swoją twórczość? Odpowiedz, odwołując się do przytoczonego fragmentu "Dziadów części III", całości dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. (26)

27. Za pomocą jakich środków językowych może być realizowana funkcja ekspresywna w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu "Życie dworskie" Ignacego Krasickiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (27)

28. W jaki sposób twórcy przedstawiają losy zesłańców? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jacka Malczewskiego "Wigilia na Syberii" oraz wybranych utworów literackich. (28)

29. Jakimi sposobami wzbogacany jest język? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstu Pawła Stobieckiego "Uczymy się od Amerykanów", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (29)

30. Motyw śmierci w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do utworu Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią oraz wybranych tekstów kultury. (30)

31. Jak artyści przedstawiają bohaterstwo w tekstach kultury? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstu piosenki z czasów Powstania Warszawskiego oraz wybranych teksów kultury. (31)

32. Jak twórcy ukazują potęgę natury? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Stanisława Witkiewicza "Wiatr halny" oraz wybranych utworów literackich. (32)

33. Jak twórcy przedstawiają doznania fizyczne, odwołaj się do tekstu kultury i wiersza "Miłość" Pawlikowskiej (32)

34. Jak komunikacja wpływa na hybrydę mowy i pisma.

35. Jakich środków należy użyć aby pokazać piękno natury? Odwołaj się do "Pieśni świętojańskiej o sobótce" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury.

36. Motyw marazmu w odniesieniu do obrazu.

*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

***

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

MATURA 2016 z CKE: Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Język POLSKI - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 POLSKI ARKUSZ [matura 2016 POLSKI ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Matury już od 4 maja - TERMINY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI
MATURA 2016 MATEMATYKA: poziom podstawowy [matematyka ODPOWIEDZI, ZADANIA, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA]

Wideo

Komentarze 128

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość 01

Ja miałam temat: Miejsce utracone, jak funkcjonuje w pamięci człowieka ? Miałam za zadanie odwołać się do podanego tekstu - Bolesław Leśmian "Krajobraz utracony" oraz do innych tekstów kultury.

z
zalamka

Mialam pytanie na czym polega snobizm jezykowy ?
Zalamka. Tyle powtarzania lektur itp. a dostalam pytanie o jezyku.
Na szczescie wybrnelam calo.
Wedlug mnie pytania sa bardzo zroznicowane sa trudnoscia, a to nie fair.

j
jaaa

Czy ktoś już odpowiadał dzisiaj????

j
ja

Szczęśliwi ci, którzy dostali obraz Beksińskiego, zazdroszczę z całego serca

123

Jak to jest możliwe, że wszystkie pytania zostały opublikowane tuż przed godziną 13:00 skoro na każdą godzinę są puszczane odpowiednie numerki?

j
jsh

Mogą być bardzo podobne pytania, ale z innym dołączonym tekstem kultury.

m
mmm

13 maja

J
Jabłecznik

Ja miałem temat nr.9 i brzmiał on mniej więcej tak tak:

Jaką funkcję pełni stylizacja językowa w tekstach kultury? Odpowiedz na podstawie fragmentu 'Chłopów', własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

z
zdająca 10.05.16

W 13 pytaniu mialam inny obraz, ten sam autor, ten sam tytul ale inny obraz, o wiele prostrzy, kobieta trzymajaca rece w gorze, w palcach sznurki ktore byly przyczepione do czlowieka obok, tzn marionetk a :) latwo bylo przytoczyc argumenty :>

M
Maturzystka2016

Do pytania nr 13 był inny obraz. Wiem bo też trafiłam na to pytanie .

Ż
Żegnam

Potrafię na podstawie logicznego rozumowania - (bez płacenia !) oszacować, żeś pan krętacz i szuja. Nie zapraszam

G
Gosc...

Wieczorem

a
asdas

Potrafię na podstawie godziny egzaminu i kolejności wejścia oszacować kto który bedzie miał numer pytania, płatne 20 zł PSC. Zapraszam

321312

Jest ktos taki kto mial rano zadanie wieksze niz nr 20?

m
maturzyściak

Niektóre tematy są trudne, a niektóre banalne. Macie kogoś w klasie kto nie zdał ?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3