MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 11 maja 2016 [PYTANIA]

tst
MATURA USTNA POLSKI 2016 11 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 11 maja 2016 [PYTANIA] Krzysztof Szymczak
MATURA USTNA POLSKI 2016: 11 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 11 maja]. Środa, 11 maja to trzeci dzień ustnej matury z języka polskiego w nowej, odświeżonej formule. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w ubiegłym roku ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, maturzyści, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają od razu całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Publikujemy tematy, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie pytania, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 11 MAJA 2016

Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

W 2016 roku CKE w Warszawie na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znika z puli, inne dochodzą. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju.

Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 11 maja 2016

1. Relacje ojca z synem na postawie fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Odwołaj się do tekstów kultury. (01) - godz. 9-10

2. W jakim celu i w jaki sposób artyści ukazują postaci historyczne w utworach literackich? Odwołaj się do obrazu Juliusza Kossaka "Portret Tadeusza Kościuszki" i do utworów literackich. (02) - godz. 9-10

3. Motyw podróży w literaturze na podstawie fragmentu "Jądro ciemności" Josepha Conrada. Odwołaj się do innych tekstów kultury (03) - godz. 9-10

4. Motyw mściciela. Wizerunek mściciela w utworach literackich. Odwołanie do rzeźby "pomnik mściciela" z cmentarza polonijnego (04) - 9-10

5. W jaki sposób zapożyczenia wpływają na język ojczysty. Czy zagrażają językowi polskiemu? (05) - godz. 9-10

6. Jak twórcy tekstów kultury wykorzystują fantastykę w swoich dziełach. Odwołanie do utworu "Dusiołek" Bolesława Leśmiana Dusiołek (06)

Szedł po świecie Bajdała,
Co go wiosna zagrzała -
Oprócz siebie - wiódł szkapę, oprócz szkapy - wołu,
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.
Zachciało się Bajdale
Przespać upał w upale,
Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem,
Czy dogodna dla karku - spróbował obcasem.
Poległ cielska tobołem
Między szkapą a wołem,
Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął,
I ziewnął wniebogłosy, i splunął, i zasnął.
Nie wiadomo dziś wcale,
Co się sniło Bajdale?
Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza;
Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek z łoża.
Pysk miał z żabia ślimaczy
(Że też taki być raczy!)
A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo.
Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają!
Ogon miał ci z rzemyka,
Podogonie zaśz łyka.
Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie -
Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!
Warkło, trzasło, spotniało~
Coć się stało Bajdało?
Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy -
Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy!
Sterał we śnie Bajdała
Pół duszy i pół ciała,
Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził -
Wyparskał ją nozdrzami,zmarszczył się i zbudził.
Rzekł Bajdała do szkapy:
Czemu zwieszasz swe chrapy?
Trzebać było kopytem Dusiołka przetrącić,
Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić"!
Rzekł Bajdała ~~
Czemuś skąpił mozołu?
Trzebać było rogami Dusiołka postronić,
Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić!
Rzekł Bajdała do Boga:
O rety - olaboga!
Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka,
Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?

8. Jak język charakteryzuje bohatera? Odwołaj się do fragmentu "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i wybranych tekstów kultury. (08)*
*Część maturzystów miała w tym zestawie odwołanie do "Lalki" Bolesława Prusa, część do "Ferdydurke" Gombrowicza.

9. Jak bohaterowie odpokutowują swoje złe postępowanie? Odnieść się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i do całego utworu oraz innych wybranych tekstów kultury. (09)

10. Książka w życiu człowieka. Odwołaj się do wskazanego obrazu. (10)

11. Motyw życia jako teatru na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej "Życie na poczekaniu" i innych tekstów kultury.
Wiersz "Życie na poczekaniu" W. Szymborskiej (11)

Życie na poczekaniu.
Przedstawienie bez próby.
Ciało bez przymiarki.
Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram.
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.
O czym jest sztuka,
zgadywać muszę wprost na scenie.
Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia,
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem.
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją.
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy.
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem.
Moje instynkty to amatorszczyzna.
Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza.
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.
Nie do cofnięcia słowa i odruchy,
nie doliczone gwiazdy,
charakter jak płaszcz w biegu dopinany -
oto żałosne skutki tej nagłości.
Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu,
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć!
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem.
Czy to w porządku - pytam
(z chrypką w głosie,
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami).
Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie.
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne.
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów.
Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili.
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice.
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera.
I cokolwiek uczynię,

zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.

12. Jak dziecko postrzega świat? Odwołaj się do przedstawionej fotografii (obraz przedstawia dziecko jako marionetkę, a za sznurki pociągają rodzice) i tekstów literackich (12)

13. Jak SMsy wpływają na język polski, komunikację, porozumiewanie się. Uproszczenia języka na podstawie tekstu publicystycznego. Odwołać się do podanego tekstu własnych doświadczeń i koncepcji komunikacji językowej (13)

14. Ironia i groteska w tekstach kultury (14)

15.
- Motyw Polski jako potęgi militarnej. Odwołać się do "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i innego utworu pozytywistycznego.(15)
- Gra jako metafora postępowania człowieka. Plakat Tomasza Sętowskiego "Gra o tron". Odwołać się również do innych tekstów literackich.(wskazanie zestaw 15)

16.
- Jakie refleksje na temat pokolenia wojennego autorzy zamieszczają w swoich dziełach? (16)
- Kto wyznacza normy poprawności językowej? Odniesienie do tekstu Mirosława Bańko i innego tekstu kultury. (ponowne wskazanie nr 16)

17. Jaka rolę w życiu człowieka odgrywają wspomnienia? Odwołanie do wskazanych fragmentów utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i innego tekstu kultury (17)

18. Co inspiruje artystów w kulturze ludowej? Odwołanie do przedstawionego obrazu Stanisława Witkiewicza "Na jarmarku" i innych tekstów kultury (18)

19. Dlaczego porozumienie międzyludzkie jest trudne do osiągnięcia. Odwołaj się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu oraz innego tekstu kultury. (19)

20. Jak twórcy postrzegają naturę? Odwołanie do malowidła Banksy'ego i innych utworów literackich(20)

21. Motyw wewnętrznych przemyśleń. Odniesienie do "Nawiedzenia" Brunona Schulza ze zbioru "Sklepy cynamonowe" (21)

22. Człowiek wobec cywilizacji. Odniesienie do obrazu i innych tekstów kultury. (22)
PRAWDOPODOBNIE odniesienie do utworu
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku

My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości

23. Etykieta językowa w oparciu o wskazany tekst, własne doświadczenie i inne teksty kultury. (23)

24. Refleksje związane ze starością. W oparciu o fragment "Dzienników" Zofii Nałkowskiej. Odwołać się również do przynajmniej dwóch tekstów kultury. (24)

25. Jak otoczenie wpływa na człowieka? Co mówi o człowieku - na podstawie obrazu Wlastimila Hofmana(25)

26. Jakie emocje budzi czytanie książek. Odwołaj się do obrazu "Czytanie Werthera " i innych tekstów literackich.
Wilhelm Amberg – Czytanie Werthera

27. Jak artyści przedstawiają losy człowieka. Odniesienie do wskazanego wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera.(27)

28. Znaczenie słowa w reklamie na podstawie tekstu Jerzego Bralczyka (hasło: Pasta kiwi but ożywi). Odnieść się również do innego tekstu kultury i własnego doświadczenia.

29. Rola epizodu w odniesieniu do całej powieści. Odwołanie do "Lalki" Bolesława Prusa. (29)

30. Jaką funkcję w tekstach kultury może pełnić taniec? Odniesienie do wskazanego obrazu "Wesele" i tekstów literackich (30)

31. Sława jako przedmiot ludzkich marzeń. Odniesienie do tekstów kultury. (31)

Obecnie są 33 pytania. W niektórych zestawach występuję więcej niż jedno zagadnienie

*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy.
** (?) nie został wskazany numer zestawu

***

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

MATURA 2016 z CKE: Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Język POLSKI - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 POLSKI ARKUSZ [matura 2016 POLSKI ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Matury już od 4 maja - TERMINY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI
MATURA 2016 MATEMATYKA: poziom podstawowy [matematyka ODPOWIEDZI, ZADANIA, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA]

Wideo

Komentarze 253

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
ziemniak

w kontekście ironii - Szymborska

g
gosc

Idź na inne podwórko. ja w tamtym roku nie zdałam nie przez niewiedzę, lecz dzieki paniom które siedziały w komisji. co najsmieszniejsze jedna z nich pokazywala nagie ciało w jednym z polsatowskich programów, polecam Piotr Fronczewski.

z
z

gra losu, król edyp i gra - zabawa, czyli rzecki podczas zabawy lalkami

E
Estera

A jak zinterpretowałes/-as ten obraz ? :)

X
Xyz

'Tango', 'Ferdydure' - groteska, 'Balladyna', 'Król Edyp'- ironia :

S
S&G

Po pierwsze- nie naszą winą (maturzystów) jest to, że CKE nie potrafi zorganizować matur na poziomie. Nie naszą winą jest również fakt, że nic z tym nie robią - ktoś im broni?
Po drugie- jaka jest sprawiedliwość w tym, ze ktoś kto sie nc nie uczy, trafi na temat o miłości i wykrztusi kilka zdań i zda na 60-80% a ktoś trafi na temat o niewiadomo czym i dostanie 30-60%. Rozumiem, założeniem tego programu mialo byc ze mlodzi ludzie będą w stanie wypowiedzieć sie na każdy temat ale przynosi to coraz częściej odwrotne skutki.

Nie chcesz korzystać z tej strony... Nikt Cie nie przymusza ale pozwól proszę zrealizować marzenia innym i nie oskarżaj ich o jakieś oszustwa.

Ja zdaje mature z polskiego 19. maja i z czystym sumieniem korzystam z tej strony, gdyż wszystkie lektury znam na pamięć... Każdy bohater, dodatkowe teksty, filmy, obrazy. Nie zamierzam dostać tych 40% bo trafi mi się jakoś obrazek czy Bóg wie co, gdzie moja interpretacja będzie niezgodna z treścią z niego wynikającą.

System edukacji jest chory... Pozwól zatem, że zażyjemy tę morfinę bo na wizytę u lekarza już za późno.

Btw. Pozdrawiam CKE
s&g

12.05.2016

Cześć, czy wie ktoś może jaką fotografię/obraz wykorzystano w pytaniu nr 12?

K
Klaudia

Gra jako metafora życia w LITERATURZE.......
Niech ktoś mi napisze teksty literackie w których jest motyw gry bo jebne

K
Klaudia

Tango
Ferdydurke
Prosty temat :)

!

Podeszlibyście uczciwie do tej matury! Mam nadzieję, że nie często zdarza sie, że ktoś w tym roku dostaje to samo pytanie, które wcześniej zobaczył na tej stronie. Maturę ustną zdawałam wczoraj i wiem, że wcale wiele nie potrzeba żeby ją zdać na przyzwoitym poziomie. Potem pewnie będziecie chwalić się przed innymi swoimi nieuczniwie zdobytymi, dobrymi wynikami. Może na matmie i innych przedmiotach też ściągaliście? Te matury są śmieszne.

O
Olka

Wchodzę dzisiaj jako 17 o godzinie 14 45. Jakiego numerka mam się spodziewać?!

O
Olka

Wchodzę dzisiaj jako 17 o godzinie 14 45. Jakiego numerka mam się spodziewać?!

:)

Wychodzę dzisiaj o 14.25, jakich pytań moge sie spodziewać?

O
Ola

Jeżeli 19.05 mam na 10.50 to jakiego numerka moge sie spodziewać ?

k
kriss

ironia i groteska w tekstach kultury ?(14) jakis pomysł co z tym zrobic?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3