MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 12 maja 2016 [PYTANIA]

tst
MATURA USTNA POLSKI 2016 12 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 12 maja 2016 [PYTANIA]
MATURA USTNA POLSKI 2016 12 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 12 maja 2016 [PYTANIA] Łukasz Kasprzak
MATURA USTNA POLSKI 2016: 12 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 12 maja]. Czwartek, 12 maja to kolejny dzień ustnej matury z języka polskiego w nowej, odświeżonej formule. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w ubiegłym roku ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, maturzyści, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają od razu całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Publikujemy tematy, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie pytania, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 12 MAJA 2016 - CZWARTEK

Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znika z puli, inne dochodzą. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień.

Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 12 maja 2016

1. Jak charakter języka wpływa na odbiór bohatera. Odnieś się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całości powieści i innych tekstów kultury (zestaw 1)

2. Salon jako miejsce spotkań. Miejsce, które charakteryzuje bohatera. Odniesienie do wskazanego obrazu(2)

3. Jakie funkcje pełnią w tekście zwroty nacechowane emocjonalnie na podstawie "Pieśni o spustoszeniu Podola" Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń i tekstów kultury (3)

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona
Podolska leży, a pohaniec sprosny,
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!
Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje,
Którzy zagnali piękne łanie twoje
Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje,
By kiedy miały nawiedzić swe knieje.
Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano,
Drugie do hordy dalekiej zagnano;
Córy szlacheckie (żal się mocny Boże!)
Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże.
Zbójce (niestety), zbójce nas wojują,
Którzy ani miast, ani wsi budują;
Pod kotarzami tylko w polach siedzą,
A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą!
Tak odbieżałe stado więc drapają
Rozbójce wilcy, gdy po woli mają,
Że ani pasterz nad owcami chodzi,
Ani ostrożnych psów za sobą wodzi.
Jakiego serca Turkowi dodamy,
Jesli tak lekkim ludziom nie zdołamy?
Ledwieć nam i tak króla nie podawa;
Kto się przypatrzy, mała nie dostawa.
Zetrzy sen z oczu, a czuj w czas o sobie,
Cny Lachu! Kto wie, jemu czyli tobie
Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku
Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku!
A teraz k'temu obróć myśli swoje
Jakobyć szkody nieprzyjaciel twoje
Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę,
Którą dziś niesiesz prze swej ziemie skazę.
Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają?
Biedne półmiski, czego te czekają?
To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,
Komu żelazny Mars będzie chętniejszy.
Skujmy talerze na talery, skujmy,
A żołnierzowi pieniądze gotujmy!
Inszy to darmo po drogach miotali,
A my nie damy, bychmy w cale trwali?
Dajmy; a naprzód dajmy! Sami siebi
Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.
Tarczej niż piersi pierwej nastawiają,
Pozno puklerza przebici macają.
Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie":
Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

Część osób podała również w zestawie 3 temat - Wolność na podstawie obrazu "Wolność wiodąca lud na barykady" i innych tekstów literackich (3) - ale póki co nie został potwierdzony.

4. W jaki sposób artyści upamiętniają wydarzenia z przeszłości. Odwołanie do plakatu Tomasza Bogusławskiego 1944-1994 oraz tekstów literackich (4)

5. Motyw czasu - jak jest ukazywany w tekstach kultury na podstawie wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Czas-krawiec kulawy" (5)
Czas, jak to Czas krawiec kulawy
z chińskim wąsem suchotnik żwawy
Coraz to inne skrawki przed oczy mi kładzie
spoczywające w ponurej szufladzie.
Czarne, bure, zielone i wesołe w kratkę,
to zgrzebne szare płótno, to znów atlas gładki
Raz - coś błysło jak złotem
zamigotało zielonym klejnotem,
zatęczyło na zgięciu,
zachrzęściło w dotknięciu...
Więc krzyknęłam: "Ach! Z tego, z tego chcę mieć suknię!"
Lecz Czas, jak to Czas, zły krawiec tak pod nosem fuknie
"To sprzedane, do nieba - cała sztuka -
szczęśliwy, kto ten skrawek widział -
niech większego szczęścia nie szuka
- To rzekłszy, schował prędko próbe do szuflady
a mnie pokazał sukno barwy - czekolady

6. Jak ukazywana jest młodość i starość w tekstach kultury. Wyjaśnij na podstawie obrazu i tekstów literackich (6)

7. Stylizacja językowa - jaką rolę odgrywa stosowanie stylizacji językowej. Odwołać się do "Potopu" Henryka Sienkiewicza i innych tekstów kultury(7)

8. Przyjaźń jako wartość w życiu człowieka na podstawie fraszki "Na zachowanie" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury. (8)
Co bez przyjaciół za żywot? Więzienie,
W którym niesmaczne żadne dobre mienie.
Bo jeslić się co przeciw myśli stanie,
Już jako możesz, sam przechowaj, panie!
Nikt nie poradzi, nikt nie pożałuje;
Takżeć, jeslić się dobrze poszańcuje,
Żaden się z tobą nie będzie radował,
Sam sobie będziesz w komorze smakował.
Co ludzi widzisz, wszytko podejźrzani,
W oczy cię chwali, a na stronie gani.
Nie słyszysz prawdy, nie słyszysz przestrogi,
Być wierę miały uróść na łbie rogi.
Uchowaj Boże takiego żywota,
Daj raczej miłość, a chocia mniej złota!

9. Jak artyści przedstawiają w swoich utworach relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu "Piękny domek z kart zbudowaliśmy" oraz innych tekstów literackich. (9)

10. Gwara środowiskowa/slang - zaburza czy ułatwia komunikację? Na podstawie tekstu Anny Dąbrowskiej, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń(10)

11. Jakie są konsekwencje czynów, popełnianych błędów na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz całego utworu. Odwołać się do innego tekstu kultury. (11)

12. Kultura ludowa w sztuce. Odwołanie do obrazu Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim oraz tekstów literackich (12)

13. W jaki sposób artyści przedstawiają wydarzenia dramatyczne? Na podstawie wiersza Baczyńskiego "Niebo złote Ci otworzę" oraz innych tekstów kultury. (13)
Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasi świt.
Ziemię twardą ci przemienię
w mleczów miękkich płynny lot,
wyprowadzę z rzeczy cienie,
które prężą się jak kot,
futrem iskrząc zwiną wszystko
w barwy burz, w serduszka listków,
w deszczów siwy splot.
I powietrza drżące strugi
jak z anielskiej strzechy dym
zmienię ci w aleje długie,
w brzóz przejrzystych śpiewny płyn,
aż zagrają jak wiolonczel
żal - różowe światła pnącze,
pszczelich skrzydeł hymn.
Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne - obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

14. Czy skrótowość pomaga w komunikacji czy ją zaburza? Na podstawie tekstu kultury i własnych doświadczeń. (14)

15. Obraz społeczeństwa w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Odwołać się do fragmentu i całego utworu oraz innych tekstów kultury. (15)

- Drzewo jako motyw w literaturze (15) - czekamy na uzupełnienie

16. W jaki sposób w dziełach literackich przedstawiona jest samotność? Na podstawie wskazanego obrazu "Poranne słońce" Edwarda Hoppera i innych utworów. (16)

17. Jakie powinności moralne nakłada na człowieka pełniony zawód? Na podstawie fragmentu "Siłaczki" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.(17)

- Jaka role w życiu człowieka odgrywają wspomnienia? (17)* UWAGA - pod tym numerem pojawił się wczoraj 11.05.2016 Pod zestawem 17 może się jeszcze pojawić dziś inny temat

18. Tyrania władców na podstawie obrazu "Pochodnie Nerona" Henryka Siemiradzkiego innych tekstów kultury. (18)

19. W jaki sposób i w jakim calu artyści przedstawiają wydarzenia historyczne. Odwołanie do "Grobu Agamemnona" Juliusza Słowackiego. (19)

20. W jaki sposób artyści ukazują zsyłkę na Sybir w utworach literackich? Odwołanie do obrazu Aleksandra Sochaczewskiego "Wieczór. Zakładanie kajdan." i tekstów kultury (20 )

21. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa muzyka? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jana Vermeera "Lekcja muzyki" oraz wybranych tekstów kultury. Tekst - fragment z utworu Pawła Huelle "Weiser Dawidek" (21) *Podobny temat mógł pojawić się również w zestawie nr 25

22. Czym charakteryzuje się styl artystyczny? Co go wyróżnia od innych form użytkowych? Tekst Herberta(22)

23. Motyw jednostki. Jakie refleksje na temat relacji jednostki ze społeczeństwem wyrażają twórcy w swoich dziełach? (23)

24. Motyw starości. Jak teksty kultury przedstawiają starość. Odwołaj się do wskazanego obrazu i innych tekstów kultury (24)
PRAWDOPODOBNIE jeden z plakatów DJ Wiki

25. Na czym polega bezradność człowieka wobec rzeczywistości, otaczającego go świata, w odniesieniu do fragmentu "Procesu" Franza Kafki i innych tekstów kultury. (25)

26. Motyw dziecka w literaturze. Odniesienie do obrazu "Dzieci w ogrodzie" Władysława Podkowińskiego i innych tekstów literackich (26)

27. W jaki sposób artyści opisują swoją twórczość w odniesieniu do fragmentu "Dziadów cz. III", całego utworu i innych tekstów kultury (27)

28. W jaki sposób twórcy wyrażają emocje? Na podstawie "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego (28)

30. Refleksje nad ludzkim losem. Odwołać się do wskazanego tekstu i obrazu "Kołysanka" (30)

32. Rola szablonów językowych. Odwołaj do własnych doświadczeń i innych tekstów kultury (prawdopodobnie 32)

TEMATY, które się pojawiają, ale bez numeru zestawu:
- Jak warunki wpływają na życie człowieka? Na podstawie tekstu opartego o tematykę głodu i życia w obozach koncentracyjnych.
- Motyw ogrodu w literaturze
- Jak twórcy ukazują społeczność w swoich dziełach?

*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

***

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

MATURA 2016 z CKE: Język polski - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Język POLSKI - poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 POLSKI ARKUSZ [matura 2016 POLSKI ODPOWIEDZI]
MATURA 2016 z CKE: Matury już od 4 maja - TERMINY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI
MATURA 2016 MATEMATYKA: poziom podstawowy [matematyka ODPOWIEDZI, ZADANIA, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 152

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
ja
Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa muzyka? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Jana Vermeera "Lekcja muzyki" oraz wybranych tekstów kultury. Czy ktoś wie jak na to odpowiedzieć? Może miał ktoś takie pytanie na maturze
c
csacsa
Super temat, zazdroszczę.
x
xD
Sorry, ale śmiechłam srogo xDDD Mam nadzieję, że tak będzie! :)
d
dsds
U mnie w 25 osobowej klasie nie zdały 2 osoby, także nie 100 :)
m
m.
Tylko że to nie Zośka nie wydał do końca kolegów, a Rudy...
G
G
W 24 był plakat z kampanii "Kiedy ostatnio słuchałeś babci?"
l
lol
chyba w jakiejś specjalnej szkole dla obłąkanych
l
lel
no nie wynosi 100%, znajomy nie zdał na przykład
p
p.
Chyba u Ciebie w szkole...Znam już kilka osób, które nie zdały, z mojej szkoły jedna, więc nie wiem jakim cudem 100%
q
qwewqe
Nie cykajcie sie tego egzaminu 30% dostaniesz jak powiesz imie i nazwisko
E
EWQEqwe
Tak w snach twoich
Narazie zdawalnosc w calej polsce tego egzaminu wynosi 100%
M
Michał
zestaw 5, 35/40 najciężej znaleźć przykłady i ciężko było jak zapytali o wiersz bo nie pamiętałem ani tytułu ani autora który napisał wiersz o którym mówiłem ale dałem rade :)
M
Mateusz
To odwołam się od tego, że nie podał mi moich punktów czyli % i w dodatku był chamski, zwracał się do mnie nie po moim imieniu, także cos się znajdzie
M
Mo
Odwolac sie mozesz tylko od procedur.
M
Maturzystka
Zestaw nr 23 był na podstawie fragmentu Lalki,w którym Stachu żegna się ze sklepem Hopfera.Do tego nawiązanie do całej lektury Lalka i tekstu kultury
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie