MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 16.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 16 maja 2017 [PYTANIA]

trs
MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 16.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 16 maja 2017 [PYTANIA]
MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 16.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 16 maja 2017 [PYTANIA] Patrycja Wanot
Udostępnij:
MATURA USTNA POLSKI 2017: 16 MAJA 2017 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 16 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2017 16 MAJA. Wtorek, 16 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w latach 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 16 MAJA 2017

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA 16 MAJA 2017 - WTOREK

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 16.05.2017

Matura ustna z języka polskiego 2017 bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach, a w rozszyfrowaniu kolejności pomaga kalkulator maturalny. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2017. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów i odświeżajcie stronę. Życzymy powodzenia!

MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 16 maja 2017

1.Motyw snu na podstawie wskazanego obrazu "Sen przed świtem" Karła Briułłowa i innych tekstów literackich (temat 1)

Wikimedia

2. Jak artyści ukazywali Polskę i Polaków? Odwołanie do tekstu "Zbytki polskie" Wacława Potockiego i innych tekstów kultury. (temat 2)

3. Co musi spełniać język aby zaistniała funkcja komunikatywna. Zasady funkcji komunikatywnej na podstawie wskazanego utworu Tadeusza Różewicza "Świadkowie albo nasza mała stabilizacja". (temat 3)

4. W jaki sposób artyści ukazują ludzkie słabości? Odwołanie do obrazu Georgesa de la Tour "Oszust z asem karo" (temat 4)

Wikimedia

5. Jak ukazywane są dzieci w literaturze. Na podstawie fragmentu "Ludzi Bezdomnych" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury. (temat 5)

6. Za pomocą jakich środków autorzy budują nastrój grozy? Na podstawie dzieła Edgara Allana Poe i innych tekstów kultury (temat 6)

7. Jak twórcy przedstawiają drogę do doskonałości na podstawie obrazu "Święty Franciszek w medytacji" i innych tekstów literackich (temat 7)

http://rennewmuzeum.blogspot.com

8. Jak w tekstach kultury ukazane jest piekło? Odwołanie do fragmentu tekstu "Co myśli Pan Cogito o piekle" Zbigniewa Herberta. (temat 8)

Co myśli Pan Cogito o piekle
Najniższy krąg piekła. Wbrew powszechnej opinii nie zamieszkują go ani
despoci, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych.
Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut
oka najbardziej komfortowy dział infernalny, bez smoły, ognia i tortur
fizycznych.
Cały rok odbywają się tutaj konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni
sezonu. Pełnia jest permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają
nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie jest w stanie zahamować
triumfalnego pochodu awangardy.
Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, że jego chóry, jego poeci i jego
malarze przewyższają już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma
lepszy rząd - to jasne. Niedługo będą się mogli zmierzyć na Festiwalu Dwu
Światów. I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dantego, Fra Angelico i Bacha.
Belzebub popiera sztukę. Zapewnia swym artystom spokój, dobre
wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia.

9. Obraz cierpiących matek w sztuce. Odwołanie do rzeźby "Pietà z Lubiąża" oraz tekstów literackich. (temat 9)

Wikimedia

10. Jak bohaterowie odzwierciedlają siebie w snach lub widzeniach? Na podstawie fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz innego tekstu kultury. (temat 10)

11. Dlaczego język bywa niewystarczającym środkiem do przekazania emocji? W oparciu o "Dzienniki" Zofii Nałkowskiej, własne doświadczenia i wybrany tekst kultury. (temat 11)

12. Jak autorzy przedstawiają refleksje na temat ludzkiego życia? Na podstawie obrazu "Vanitas" (Philippe de Champaigne) oraz tekstów literackich. (temat 12)

Wikimedia

13. Jakie funkcje przypisuje się artyście. Rola artysty na podstawie wskazanego wiersza "Wczorajszemu" (Tadeusz Gajcy) oraz innych tekstów kultury. (temat 13)

14. Rola symboli w tekstach kultury. Odwołanie do ilustracji przedstawiającej mural oraz tekstów literackich (temat 14)

15. Czy zemsta jest właściwą odpowiedzią na doznane zło? Na podstawie fragmentu "Dziadów cz. III" Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury (temat 15)

16. Zmiany w polszczyźnie w oparciu o tekst - wywiad z prof. Andrzejem Markowskim, własne doświadczenia komunikacyjne oraz wybrany tekst kultury. (temat 16)

17. Motyw marzyciela w literaturze. Odwołanie do obrazu "Marzyciel" Caspara Davida Friedricha oraz innych tekstów literackich. (temat 17)

Wikimedia

18. Jak twórcy ukazują relację mistrz-uczeń? W oparciu o fragment "Imię róży" Umberta Eco. (temat 18)

19. Jaką rolę odgrywa etyka językowa? Na podstawie wskazanego tekstu, własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury (temat 19)

20. W jaki sposób ukazywani są władcy w utworach. Na podstawie wskazanego obrazu Franka Bernarda Dicksee - "Dwie korony" i tekstów literackich. (temat 20)

UnikalneObrazy.pl

21. Jak artyści ukazują wizje końca świata? W oparciu o hymn "Dies irae" Jana Kasprowicza oraz inne teksty kultury. (temat 21)

22. Jak twórcy przedstawiają uzdolnione dzieci? Co o uzdolnionych dzieciach mówią teksty kultury? Odwołanie do obrazu "Młody skrzypek" (Franciszek Streitt) i do innych tekstów literackich (temat 22)

23. Solidaryzowanie się ludzi w obliczu zagrożenia na podstawie wskazanego fragmentu "Kuriera z Warszawy" Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych tekstów kultury. (temat 23)

24. Przełączanie kodów językowych. Odwołanie do własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (temat 24)

25. Obraz arystokracji na podstawie przedstawionego obrazu "W altanie" Aleksandra Gierymskiego. Odwołanie do tekstów literackich. (temat 25)

Culture.pl

26. Krajobraz ukazany w utworach na podstawie wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Odwołanie do tekstów kultury. (temat 26)

27. Jaką rolę w utworach pełni ironia? Odwołanie do wskazanego fragmentu tekstu "Wchodzenie po schodach - Instrukcja (Julio Cortazar), tekstu kultury i własnych doświadczeń językowych. (temat 27)

28. Motyw drogi i wędrówki. Na podstawie plakatu "Podróż do Reims". Odwołanie do dwóch tekstów kultury (temat 28)

29. Jakie nauki przekazują twórcy w swoich dziełach? Na podstawie bajki "Myszka, kot i kogut" Trembeckiego (temat 29 )

30. W jaki sposób artyści przedstawiają góry? Odwołanie do obrazu Aleksandra Mroczkowskiego "Morskie Oko" oraz dwóch tekstów kultury. (temat 30 - niepotwierdzony)

Wikimedia

31. Podaj przykład jak środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjną. Odwołaj się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury. (temat 31)

32. Motyw władzy w tekstach kultury. Na podstawie fragmentu reportażu "Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego. (temat 32)

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które się pojawiają, ale nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści

 • Rola miłości z "Lalce" Bolesława Prusa (temat 21 - niepotwierdzony)
 • Jak pojedyncze wydarzenie wpływa na los bohatera... (temat 21 - niepotwierdzony)
 • Jak artyści przedstawiają różne rodzaje cierpienia? W odwołaniu do obrazu i tekstu literackiego. (temat 19 - niepotwierdzony)
 • W jakim celu autorzy stosują zbitki wyrazowe? Odwołaj się do bajki Ignacego Krasickiego, własnych doświadczeń... (temat 15 - niepotwierdzony)
 • Melodyjność i muzyczność w utworach... (temat 18 - niepotwierdzony)
 • W jakim celu twórcy stosują różne style wypowiedzi? (temat 16 - niepotwierdzony)
 • Jak twórcy przedstawiają Boga w swoich dziełach? Na podstawie przedstawionego obrazu. (temat 16 - niepotwierdzony)
 • Łamanie konwencji trzech jedności przez autorów Średniowiecza. Odwołanie do obrazu "Światłość świata" Williama Holmana Hunta. (temat 6 - niepotwierdzony)
 • Rola przysłów w tekstach literackich (temat 7 - niepotwierdzony)
 • Rola gestykulacji, mowy niewerbalnej w komunikacji... (temat 10 - niepotwierdzony)
 • Wpływ mitologii na twórców kolejnych epok. Odwołanie do "Dziadów" Adama Mickiewicz i innych tekstów (temat 11 - niepotwierdzony)
 • Jak przedstawiana jest w dziełach walka o niepodległość? Odwołanie do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego dzieła oraz innego tekstu kultury. (temat 12 - niepotwierdzony)

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień, część pytań czeka na POTWIERDZENIE - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

Wideo

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Ż
Ż.
Ufff.. już po.. temat 21. :))
24
24 potwierdzam
i
iks de
mialem to pytanie i max punktow xd
M
Mati
Pytanie 18 potwierdzam
M
Marta
Jak autorzy przedstawiają wielkich ludzi ? Obraz i wybrane teksty literackie
Dodaj ogłoszenie