Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź wyniki wyborów w Twoim okręgu

MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 17.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 17 maja 2017 [PYTANIA]

oft
MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 17.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 17 maja 2017 [PYTANIA] Filip Kowalkowski
MATURA USTNA POLSKI 2017: 17 MAJA 2017 [TEMATY, PYTANIA, KALKULATOR MATURALNY]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 17 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2017 17 MAJA. Środa, 17 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Abiturienci nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w latach 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 17 MAJA 2017

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA 17 MAJA 2017 - ŚRODA

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 17.05.2017

Matura ustna z języka polskiego 2017 bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach, a w rozszyfrowaniu kolejności pomaga kalkulator maturalny. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2017. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów i odświeżajcie stronę. Życzymy powodzenia!

MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2017

1. Jak teksty kultury mogą przedstawiać historię Polski? Na podstawie obrazu "Władysław Jagiełło przed bitwą pod Grunwaldem" (Maksymilian Antoni Piotrowski) oraz innych tekstów literackich. (temat 1)

2. Motyw śmierci w literaturze. W jaki sposób przedstawiana jest śmierć? Odpowiedz odwołując się do fragmentu "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta i innych tekstów kultury. (temat 2)

3. Czy warto zachowywać obyczaje językowe? W oparciu o tekst "Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach językowych w obyczajach grzecznościowych" Małgorzaty Marcjanik, na podstawie własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury. (temat 3)

4. Postawy wobec wroga. Na podstawie wskazanego obrazu "Ułan w walce z Kozakiem" Wojciecha Kossaka... (temat 4)

5. Człowiek w obliczu wyboru na podstawie "Labiryntu" Wisławy Szymborskiej oraz innych tekstów kultury. (temat 5)

LABIRYNT - Wisława Szymborska
- a teraz kilka kroków
od ściany do ściany,
tymi schodkami w górę,
czy tamtymi w dół,
a potem trochę w lewo,
jeżeli nie w prawo,
od muru w głębi muru
do siódmego progu,
skądkolwiek, dokądkolwiek
aż do skrzyżowania,
gdzie się zbiegają,
żeby się rozbiegnąć
twoje nadzieje, pomyłki,
porażki,
próby, zamiary i nowe nadzieje.
Droga za drogą,
ale bez odwrotu.
Dostępne tylko to,
co masz przed sobą,
a tam, jak na pociechę,
zakręt za zakrętem,
zdumienie za zdumieniem,
za widokiem widok.
Możesz wybierać
gdzie być albo nie być,
przeskoczyć, zboczyć
byle nie przeoczyć.
Więc tędy albo tędy,
chyba że tamtędy,
na wyczucie, przeczucie,
na rozum, na przełaj,
na chybił trafił,
na splątane skróty.
Przez któreś z rzędu rzędy
korytarzy, bram,
prędko, bo w czasie
niewiele masz czasu,
z miejsca na miejsce
do wielu jeszcze otwartych,
gdzie ciemność i rozterka
ale prześwit, zachwyt,
gdzie radość, choć nieradość
nieomal opodal,
a gdzie indziej, gdzieniegdzie,
ówdzie i gdzie bądź
szczęście w nieszczęściu
jak w nawiasie nawias,
i zgoda na to wszystko
i raptem urwisko,
urwisko, ale mostek,
mostek, ale chwiejny,
chwiejny, ale jedyny,
bo drugiego nie ma.
Gdzieś stąd musi być wyjście,
to więcej niż pewne.
Ale nie ty go szukasz,
to ono cię szuka,
to ono od początku
w pogoni za tobą,
a ten labirynt
to nic innego jak tylko,
jak tylko twoja, dopóki się da,
twoja, dopóki twoja,
ucieczka, ucieczka -

6. Jakie są przejawy i przyczyny ekonomizacji języka polskiego? W oparciu o fragment wywiadu z prof. Kazimierz Ożogiem, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury (temat 6)

7. Jak twórcy ukazują krainy szczęścia i dostatku? Odwołać się do obrazu "Atlantis" (Townsend Lloyd K) - (temat 7)

8. Jak twórcy przedstawiają ludzkie słabości na podstawie fraszki "O doktorze Hiszpanie" Jana Kochanowskiego. Odwołaj się do innych tekstów kultury. (temat 8)

"Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze".
"Dajcie mu pokój! najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli!"
"Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!"
"Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana".
"Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!"
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.
"Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!"
"By jeno jedna" - doktor na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
"Trudny - powiada - mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany".

9. W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach relacje między pokoleniami. Odwołanie do wskazanego obrazu i innych tekstów literackich. (temat 9)

10. Jak artyści w swoich dziełach ukazują różnice społeczne. Na podstawie "Granicy" Zofii Nałkowskiej i innych tekstów kultury. (temat 10)

11. Rola metafor w tekstach reklamowych. Odwołanie do tekstu "Techniki manipulacyjne w tekstach reklamowych", własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (temat 11)

12. Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają marzycieli na podstawie obrazu "Antek astronom" Apoloniusza Kędzierskiego oraz innych tekstów literackich. (temat 12)

13. Jak twórcy w swoich utworach przedstawiają niespełnioną miłość. Na podstawie utworu Kazimierza Przerwy-Tetmajera i innych tekstów kultury. (temat 13)

14. Czy wszystkie wyrazy modne można uznać za "nieznośnie natrętne". Odwołać się do wskazanego artykułu "Wyrazy modne i nieznośnie natrętne”, własnych doświadczeń i tekstów kultury. (temat 14)

15. Jak i w jakim celu artyści ukazują dzieje zesłańców? Na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego. (temat 15)

16. Wpływ przyrody na widza, funkcje opisów przyrody, na podstawie fragmentu "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego" i tekstów literackich. (temat 16)

17. W jaki sposób artyści przedstawiają emocje? Odwołanie do wskazanej rzeźby (Antonio Corradini) i innych tekstów kultury(temat 17)

18. Jakie postawy człowieka wobec życia ukazują twórcy w swoich dziełach? Odwołanie do wiersza Leopolda Staffa "Przedśpiew" i innych tekstów. (temat 18)

Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,
A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia -
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni;
Widziałem konających w nadziejnej otusze
I kobiety przy studniach brzemienne, jak grusze;
Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
Choć smutne, są pogodne jako starcy w sadzie.
I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.

19. Motyw komunikacji społecznej. Jak ważna jest prostota i jasność języka w komunikacji między ludźmi? Odwołanie do tekstu Jana Miodka, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (temat 19)

20. Jak twórcy przedstawiają w literaturze codzienne obowiązki. Na podstawie wskazanego obrazu. (temat 20)

21. Czy można walczyć ze swoimi słabościami? Na podstawie "Sonetu IV" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (temat 21

Sonet IV
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.
Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom - ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.
Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!

22. Neologizmy jako wzbogacenie zasobów językowych. Na podstawie wskazanego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (temat 22)

23. Jak artyści przedstawiają samotność? Na podstawie wskazanego obrazu i odwołanie do tekstów literackich. (temat 23)

24. Motywy baśniowe na podstawie fragmentu tekstu "Dziadek do orzechów" (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) oraz tekstów kultury(temat 24)

25. Obraz Syberii w utworach literackich. W oparciu o wskazany obraz Eloe (Jacek Malczewski). (temat 25)

26. Jakie postawy człowieka wobec Boga przedstawiali w swych dziełach artyści? Na podstawie fragmentu "Dies irae" Jana Kasprowicza. (temat 26)

27. Czy kultura masowa wpływa na zubożenie języka? Odwołanie do własnych doświadczeń i tekstów kultury. (temat 27)

28. Jak rozstanie wpływa na człowieka. Odwołanie do obrazu "Pożegnanie" i innego tekstu literatury. (temat 28)

29. W jaki sposób twórcy przedstawiają los cywilów podczas wojny. Na podstawie tekstu o przesiedleniach. (temat 29)

30. Jaki wpływ na życie człowieka mają książki? Na podstawie obrazu. (temat 30)

31. Kobieta - źródło nieszczęścia czy anioł? Odwołaj się do fragmentu "Dziadów cz. IV" oraz innych tekstów kultury (temat 31)

32. Jakie środki językowe realizują funkcję perswazyjną. Odwołanie do "Folwarku zwierzęcego" George’a Orwella, własnych doświadczeń oraz jednego tekstu kultury. (temat 32)

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które się pojawiają, ale nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści

  • Onomatopeje w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do różnych epok literackich. (temat 18 - niepotwierdzony)
  • Różne typy narracji i ich funkcje w utworze literackim. Na podstawie fragmentu "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego i innych tekstów literackich. (temat 11 - niepotwierdzony)
  • Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność? Odwołanie do przytoczonego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz do całości utworu i innego tekstu kultury. (temat 10 - niepotwierdzony)
  • W jaki sposób przedstawiony jest chaos w utworach literackich? (temat 8 - niepotwierdzony)
  • Jak jest przedstawiony bunt w "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza oraz innych tekstach literackich. (temat 11- niepotwierdzony)

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień, część pytań czeka na POTWIERDZENIE - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w 2016, jak i w 2015 roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3