MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 19.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 19 maja 2017 [PYTANIA]

res
MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 19.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 19 maja 2017 [PYTANIA]
MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 19.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 19 maja 2017 [PYTANIA] Grzegorz Gałasiński
MATURA USTNA POLSKI 2017: 19 MAJA 2017 [TEMATY, PYTANIA, KALKULATOR MATURALNY]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 19 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2017 19 MAJA. Piątek, 19 maja to jeden z ostatnich dni ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Abiturienci nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w latach 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 19 MAJA 2017

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA 19 MAJA 2017 - PIĄTEK

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 19.05.2017

Matura ustna z języka polskiego 2017 bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach, a w rozszyfrowaniu kolejności pomaga kalkulator maturalny. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2017. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów i odświeżajcie stronę. Życzymy powodzenia!

MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2017

1. Jak artyści prezentują siłę żywiołu na podstawie obrazu "Burza" Józefa Chełmońskiego i innych tekstów kultury. (temat 1)

2. Jak jest budowany i jaką pełni funkcję nastrój w tekstach kulturalnych na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Odwołanie do całego utworu i innych tekstów kultury. (temat 2)

3. Jaką funkcję w komunikacji pełnią środki werbalne i niewerbalne? Na podstawie własnych doświadczeń i tekstu kultury. (temat 3)

4. Jak twórcy ukazują własne emocje na podstawie wskazanego obrazu i tekstów literackich. (temat 4)

5. Jak artyści ukazują wynalazców i wynalazki? Odwołanie do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całej powieści i tekstu kultury. (temat 5)

6. Perswazja z języku. Środki językowe stosowane w wypowiedzi perswazyjnej. Odwołanie do "Pieśni V" Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury. (temat 6)

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku! Ziemia spustoszona
Podolska leży, a pohaniec sprosny,
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!
Niewierny Turczyn psy zapuścił swoje,
Którzy zagnali piękne łanie twoje
Z dziećmi pospołu a nie masz nadzieje,
By kiedy miały nawiedzić swe knieje.
Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano,
Drugie do hordy dalekiej zagnano;
Córy szlacheckie (żal się mocny Boże!)
Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże.
Zbójce (niestety), zbójce nas wojują,
Którzy ani miast, ani wsi budują;
Pod kotarzami tylko w polach siedzą,
A nas nierządne, ach, nierządne, jedzą!
Tak odbieżałe stado więc drapają
Rozbójce wilcy, gdy po woli mają,
Że ani pasterz nad owcami chodzi,
Ani ostrożnych psów za sobą wodzi.
Jakiego serca Turkowi dodamy,
Jesli tak lekkim ludziom nie zdołamy?
Ledwieć nam i tak króla nie podawa;
Kto się przypatrzy, mała nie dostawa.
Zetrzy sen z oczu, a czuj w czas o sobie,
Cny Lachu! Kto wie, jemu czyli tobie
Szczęście chce służyć? A dokąd wyroku
Mars nie uczyni, nie ustępuj kroku!
A teraz k'temu obróć myśli swoje
Jakobyć szkody nieprzyjaciel twoje
Krwią swą nagrodził i omył tę zmazę,
Którą dziś niesiesz prze swej ziemie skazę.
Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają?
Biedne półmiski, czego te czekają?
To pan, i jadać na śrebrze godniejszy,
Komu żelazny Mars będzie chętniejszy.
Skujmy talerze na talery, skujmy,
A żołnierzowi pieniądze gotujmy!
Inszy to darmo po drogach miotali,
A my nie damy, bychmy w cale trwali?
Dajmy; a naprzód dajmy! Sami siebie
Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.
Tarczej niż piersi pierwej nastawiają,
Pozno puklerza przebici macają.
Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie":
Lecz jesli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

7. Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają dzieciństwo? Na podstawie wskazanego obrazu... (temat 7)

8. Do czego służy krytyka Polski i Polaków. Na podstawie "Grobu Agamemnona" Juliusza Słowackiego i innych tekstów kultury. (temat 8)

9. Różne obrazy domu rodzinnego w kulturze. Na podstawie obrazu "Niedziela" oraz innych tekstów literackich. (temat 9)

10. Czym są obyczaje i tradycja w życiu społeczeństwa? Odwołaj się do fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta oraz innych tekstów kultury. (temat 10)

11. Różnice w języku różnych grup pokoleniowych. Czym charakteryzuje się język młodzieży? Odwołanie do wskazanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury. (temat 11)

12. Jak artyści w swoich dziełach przedstawiają zło? Na podstawie przedstawionego obrazu "Tamara i demon" - Konstantin Makovsky oraz innych tekstów literackich.(temat 12)

13. Czym jest szczęście w odniesieniu do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu i innego utworu literackiego. (temat 13)

14. Poprzez jakie środki stylistyczne człowiek wyraża emocje? Na podstawie tekstu o afektonimach, własnych doświadczeń oraz jednego tekstu kultury. (Afektonimy, czyli wyrazy pieszczotliwie). (temat 14)

15. Motyw czasu wolnego. Gry i zabawy na podstawie obrazu "Grający w karty" (obraz Caravaggia) oraz innego tekstu literackiego. (temat 15 - niepotwierdzony)

16. Rola snu w utworach literackich na podstawie fragmentu "Dziadów cz. III" (Sen Senatora), całości utworu oraz innego tekstu. (temat 16)

17. Jakie znaczenie artyści nadają codziennym czynnościom? Na podstawie obrazu Franciszka Streitta "Macierzyństwo. Pociecha matuni". (temat 17)

18. Motyw pamięci w tekstach kultury. Odwołaj się do wiersza "Cisza morska" Adama Mickiewicza. (temat 18)

CISZA MORSKA
Na wysokości Tarkankut

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie,
Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda;
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.
Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono,
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono.
O morze! pośród twoich wesołych żyjątek
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długimi wywija ramiony.
O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony.

19. Stylizacja na język potoczny w odwołaniu do wiersza "Marysia z bufetu na Wielopolu" Józefa Barana, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (temat 19)

20. Jakie znaczenie twórcy w swoich dziełach przypisują książkom? Odwołanie do obrazu oraz tekstów literackich. (temat 20)

21. Postać rycerza Don Kichota z powieści Miguela de Cervantesa. Odwołanie do tekstów kultury. (temat 21)

22. Zwroty grzecznościowe w języku. W jakim kierunku idą współczesne formy grzecznościowe w języku. Odwołanie do przytoczonego fragmentu wywiadu, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych. (temat 22)

23. Jak artyści ukazują rzeczywistość? Na podstawie obrazu Zbigniewa Beksińskiego i innych tekstów literackich. (temat 23)

24. Motyw i wizerunek matki w literaturze na podstawie fragmentu "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej i innych tekstów kultury. (temat 24)

25. Funkcja zapożyczeń w języku. Czy zagrażają językowi.? Czy powinno się ich swobodnie używać czy bardziej unikać? (temat 25)

26. Jak artyści i ich sztuka ukazywane są w tekstach kultury. Odwołanie do obrazu "Leśna pracownia" Tomasza Sętowskiego i tekstów literackich (temat 26)

27. Funkcje rzeczy w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całości utworu oraz innego tekstu. (temat 27)

28. Postacie fantastyczne w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu i innych tekstów (temat 28)

29. W jaki sposób twórcy przedstawiają Holokaust? Odwołaj się do wiersza "Jeszcze" Wisławy Szymborskiej oraz do innych dzieł kultury. (temat 29)

30. W jaki sposób nadawca może wpływać na decyzje, zachowania odbiorcy. Omów na podstawie tekstu, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury (temat 30 )

31. Tajemniczość natury i przyrody na podstawie obrazu i tekstów literackich (temat 31 - niepotwierdzony)

32. Różne sposoby ukazania ludzi w sytuacji zniewolenia. No podstawie utworu "Deszcz" i innych tekstów kultury. (temat 32)

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które się pojawiają, ale nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści

 • Jak autorzy przedstawiają pory roku i jaki to ma wpływ na bohaterów w tekstach literackich? Odwołanie do wskazanego obrazu pór roku oraz innych tekstów literackich. (temat 21 - niepotwierdzony)

 • Motyw theatrum mundi (teatr świata, świat i życie ludzkie pojmowane jako przedstawienie). Odwołanie do "Lalki" Bolesława Prusa i innych tekstów literackich. (temat 26 - niepotwierdzony)

 • Motyw Vanitas, przemijania życia ludzkiego. Na podstawie obrazu z motywem Vanitas. (temat 24 - niepotwierdzony)
  Przykładowo:

  CENTER

  Autor: Pieter Claesz

  CENTER

  Autor: Sebastian Stoskopff

 • Człowiek w czasie pokoju a człowiek w czasie wojny. Odwołanie do epilogu ("Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) i innych tekstów. (temat 14 - niepotwierdzony)

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień, część pytań czeka na POTWIERDZENIE - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 9 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 10 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 11 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 13 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 15 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 18 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 20 maja 2017

**

A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w 2016, jak i w 2015 roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 18 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 20 maja 2016

**

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie