MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 12.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 12 maja 2018 [PYTANIA]

red
MATURA USTNA POLSKI 2018: 12 MAJA 2018 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 12 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2018 12 MAJA. Piątek, 12 maja to kolejny dzień ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w latach 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 12 MAJA 2018

Przy pytaniach niepotwierdzonych dodajemy (?)

Dzisiaj nowy system ma przesunięcie o 6

MATURA USTNA POLSKI 2018 - TEMATY, PYTANIA 12 MAJA 2018 - SOBOTA

 1. Jak artyści w swoich dziełach ukazują upływ czasu? Odwołaj się do tekstu Olgi Lipińskiej i dwóch tekstów kultury. (Temat 2)
 2. Jak ludzie zachowują sie podczas sytuacji kryzysowych? Odnieś się do tekstu Tadeusza Borowskiego „Proszę państwa do gazu” i innych tekstów kultury. (Temat 7)
 3. Memy są szansą czy zagrożeniem dla języka pisanego? Internetowe formy komunikacji. Obraz mem wirusy, Odpowiedz na podstawie podanego teksty, własnych doświadczeń oraz innego tekstu kultury (Temat 8)
 4. Ludzka niedola przedstawiona w obrazie Daniela Knighta, odwołaj się do wybranych utworów literackich i do samego obrazu (Temat 9)
Un_Deuil (Żałoba)
Un_Deuil (Żałoba) Daniel Ridgway Knight
 1. Jak w tekstach kultury ukazany jest motyw pojedynku na podstawie tekstu Witolda Gombrowicza Trans-Atlantyk i dwóch innych utworów (Temat 10)
 2. Jak środki językowe wpływają na nastrój. Odwołać się do "Sklepów cynamonowych" Bruno Schulza i własnych doświadczeń. (Temat 11)
 3. Czym dla człowieka może być szczęście Na podstawie obrazu "Kraina szczęśliwości" (Kraina lenistwa, Kraina pasibrzuchów) Pietera Bruegla (Temat 12)
Kraina szczęśliwości
Kraina szczęśliwości Pieter Bruegl
 1. W jaki sposób może być przedstawiony motyw matki? Odwołaj się do wiersza "Suszone Gruszki" Kazimierza Wierzyńskiego i tekstów kultury (Temat 13)

  Suszone gruszki
  Matka suszyła na zimę gruszki,
  Przyłóż ten zapach do ust, do poduszki,
  Spokojne sny się lęgły w jej ręku,
  Nocą świeciły szyby w kredensie,
  Gwiazdy mrugały rzęsa po rzęsie,
  Dom cały pachniał po ciemku.

  Wysoko je kładła na górne półki,
  Siedziały jak rzędem na drucie jaskółki
  I kurczyły się pomaleńku.
  Wejdź tam po cichu. Niebieskie ręce
  Może dla ciebie mają coś więcej
  Niż gorycz w każdym ziarenku.

 2. Czy poprawność językowa jest konieczna do komunikacji ? Odwołaj się do podanego fragmentu,własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury. Odwołaj się do komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz schematu nadawca - komunikat - odbiorca (Temat 14)

 3. Jak autorzy w swoich dziełach przedstawiają relacje człowiek -natura na przykładzie obrazu "Poranek" oraz innego tekstu literackiego. (Temat 15)

 4. Jak przedstawiana jest miłość w tekstach kultury? Jak twórcy przedstawiają zakochanych? Odwołaj się do fragmentu "Potopu" Henryka Sienkiewicza i innych utworów kultury. (Temat 16)

 5. Na czym polega snobizm językowy? Na podstawie tekstu "Doraźny prestiż słowa" Kwiryny Handke, wybranego tekstu kultury i własnego doświadczenia (Temat 17)
  (Streszczenie "Doraźnego prestiżu słowa".W języku występuje hierarchia w zakresie słownictwa, wchodzącego w jego skład, na co mają wpływ często czynniki zewnętrzne, np. snobizm ( moda, naśladownictwo). Często następuje podniesienie prestiżu jakiegoś wyrazu, typu listonosz, został w połowie XX wieku zastąpiony przez doręczyciel.
  W tamtym okresie było to spowodowane ideą społecznego równouprawnienia (ustrój komunistyczny). Do czynników zewnętrznych autorka zalicza również modę na cudzoziemszczyznę – obecnie anglicyzmy (reklama, nazewnictwo miejskie, np. Green Lake w Warszawie, jako nazwa osiedla). Ludzie są przekonani o tym, że wyrazy obce są bardziej użyteczne i mają wyższą rangę (wartościowanie słów, np. wyraz centrum).
  Autorka zwraca uwagę również na to, że walka o prestiż za pomocą języka, jest ściśle powiązana z prawami rynku i konkurencją. Zawsze jednak jego podstawą jest „dążenie do lepszej pozycji w hierarchii społecznej”.

 6. Jak dzieci przedstawiane są w utworach literackich? Odnieś się do obrazu "Chłopiec karmiący młodszą siostrę" (Helene Schjerfbeck) i wybranych tekstów literackich (Temat 18)

A Boy Feeding his Younger Sister (Chłopiec karmiący młodszą siostrę)
A Boy Feeding his Younger Sister (Chłopiec karmiący młodszą siostrę)
Helene Schjerfbeck
 1. W jaki sposób artyści ukazują tradycje i obyczaje ludowe. Odwołaj się do fragmentu Chłopów (dzień zaduszny) i wybranych tekstów kultury. (Temat 19)
  Zaduszki stanowią w Lipcach jedno z najważniejszych świąt, wpisujących się w ogólny stosunek wiejskiej społeczności do śmierci. Śmierć jest traktowana z dużą powagą i szacunkiem, równie ważna jest także pamięć o zmarłych. Rankiem w Zaduszki ludzie modlą się za zmarłych ze swoich rodzin.
  Wyrazem ich pamięci jest zapłata organiście za „wypominki”, czyli całoroczne wyczytywanie nazwisk zmarłych przed nabożeństwem. Pod kościołem ustawiane są trzy beczki, do których chłopi składają podarunki – dla księdza, organisty i Jambrożego.
  Religijny wymiar Zaduszek realizowany jest nie tylko w indywidualnej modlitwie, ale także w popołudniowym nabożeństwie nieszporów. Chłopi tego dnia odwiedzają również cmentarze i pozostawiają na grobach bliskich pożywienie dla dusz. Ta ostatnia czynność wywodzi się z obrzędowości pogańskiej, jednak stanowi bardzo ważną część lipieckich zwyczajów.

  VIDEO https://www.youtube.com/embed/D6fwNiLE4wQ

  (Dokarmianie dusz w czyśćcu cierpiących - dawny zwyczaj naszych przodków - fragment filmu "Chłopi")

 2. Pamiętnik z przeszłości a współczesne formy zapisu refleksji o świecie. Na podstawie fragmentu Aleksandra Fredry, tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych (Temat 20)

 3. W jaki sposób artyści kreują postacie fantastyczne w swoich dziełach? Na podstawie obrazu Wojciecha Weissa "Strachy" i innych tekstów literackich.

Strachy (1905)
Strachy (1905) Wojciech Weiss
 1. Jak twórcy dzieł kreują postacie kobiety? Odnieś się do fragmentu ,,Pan Wołodyjowski’’ Henryka Sienkiewicza oraz wybranych tekstów kultury. (Temat 22)
 2. Zmiany znaczeniowe w współczesnej polszczyźnie. Fragment tekstu Burzyńskiego "Epicki", odwołać się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury. (Temat 23)
 3. Człowiek i otaczająca go przestrzeń, na podstawie obrazu i tekstów literackich. (Temat 24)
 4. W jaki celu twórcy przedstawiają idealistów? Odwołaj się do fragmentu "Lalki" (Pamiętnik Starego Subiekta), całego tekstu utworu oraz innego, wybranego tekstu. (Temat 25)
 5. Czy teksty kultury namawiają do bezinteresownego działania? Odpowiedź na podstawie plakatu "Pomaganie wzmacnia" (plakat Mariusza Pudzianowskiego, który ciągnącego traktorek z dzieckiem) oraz wybranych utworów literackich. (Temat 27)
Kampanie społeczne - Pomaganie wzmacnia
Kampanie społeczne - Pomaganie wzmacnia
 1. Obraz domu rodzinnego w tekstach kultury. Na podstawie wiersza "Dom" Adama Zagajewskiego. (Temat 28)

  DOM
  Czy pamiętasz jeszcze, czym był dom?
  Dom – kieszeń w płaszczu styczniowej zawiei,
  domy, niskie i pękate jak egipska samogłoska.
  Zawsze pod opieką zielonych języków drzew
  - najwierniejsza była lipa, w jesieni
  płakała suchymi łzami.
  Niemodne suknie kołysały się na strychu
  jak wisielec. Płonęły dawne listy.
  W salonie drzemał stary fortepian,
  hipopotam o żółtych i czarnych zębach.
  Na ścianie wisiał krzywo krzyż
  z przegranego powstania i zdjęcie
  smutnej dziewczyny – przegrane życie.
  Powietrze pachniało jak wermut,
  było słodkie i gorzkie jednocześnie.
  Domy, domy, gdzie jesteście,
  pod którym oceanem, w czyim wspomnieniu,
  pod dachówką którego nieistnienia?
  Gdy wiatr otwierał okna, do pokoi
  wdzierała się sina przyszłość
  i dławiła oddech muślinowych firanek.
  Ogień był narzeczonym śmierci
  i wciąż jej przynosił bukiety bladych iskier.

 2. W jaki sposób bohaterzy utworów literackich wyrażają swój patriotyzm? Na podstawie plakatu 'Kocham Polskę' oraz innych tekstów literackich. (Temat 30)

 3. W jaki sposób autorzy ukazują ojczyznę? Na podstawie wiersza \"Zapach\" Kazimierz Wierzyński i innych tekstów (Temat 31)

Zagadnienia niepotwierdzone

 • W jaki sposób artyści kreują postacie fantastyczne w swoich dziełach? Na podstawie obrazu Weissa "Strachy" i innych tekstów literackich (patrz galeria)
 • Jak twórcy dzieł kreują postacie kobiety? Odnieś się do fragmentu ,,Pan Wołodyjowski’’ Henryka Sienkiewicza oraz wybranych tekstów kultury.
 • Motyw wędrówki na podstawie sonetów krymskich - Adama Mickiewicza oraz innych wybranych tekstów literackich
  [
 • Jaki wpływ na życie artysty mają detale? Odpowiedz na podstawie fragmentu tekstu Jakuba Kasztanowskiego "Moje, łyse pole" i innych tekstów literackich
 • Jakim kwestiom społecznym poświęcony jest tekst Barbary skargi wolność i ludzkie życie
 • Jak autorzy tekstów przedstawiają upływ czasu?
 • Detale w życiu artysty
 • Cierpienie - pomaga zrozumieć świat czy odrzuca nabyte wartości? Na podstawie obrazu i dwóch innych tekstów literackich.
 • Ludzka niedola przedstawiona w obrazie Daniela Knighta, odwolaj się do wybranych utworów literackich i do samego obrazu
 • Jakie problemy społeczne są przedstawiane w tekstach kultury? Wyraź swoją opinię na podstawie plakatu „See more clearly” (patrz galeria)
 • Jaki wpływ na komunikację ma internet na podstawie fragmentu teksty Beaty Wrony i innych tekstów kultury
 • Do czego może prowadzić człowieka uczucie nienawiści. Rozważ odwołując się do Mein Kampf Adolfa Hitlera i innych tekstów kultury (patrz galeria)
 • Czy stosowanie znaków interpunkcyjnych jest ważne dla współczesnego języka? Na podstawie opinii eksperta, doświadczeń i dowolnego tekstu.
 • Jak na człowieka oddziałuje przestrzeń wokół niego?
 • zy warto zachowywać polskie obyczaje językowe? Tekst "Wielkie zmiany przyjdą jutro" , własne doświadczenia + tekst kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2018 - TEMATY, PYTANIA 11 MAJA 2018 - PIĄTEK

PYTANIA MATURALNE Z POLSKIEGO Z WCZORAJ - PIĄTEK, 11 MAJA 2018 R.

Tematy potwierdzone

 1. Relacje międzyludzkie, powołaj się do tekstów literackich - fotografia zdjęcie o miłości, małe dzieciaki (Temat 1)
 2. Jak w tekstach kultury ukazane są zwyczaje, obyczaje i obrzędy? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pana Tadeusza", całej powieści oraz wybranego tekstu kultury. (Temat 2)
 3. W jaki sposób język mediów wpływa na język ogólny? Własne doświadczenia, tekst kultury (Temat 3)
 4. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa praca? Na podstawie obrazu „W winnicy\" i wybranych tekstów literackich. (Temat 4)
 5. Obraz wojny na podstawie tekstu Andrzeja Szczypiorskiego „Początek” i wybranych tekstów kultury. (Temat 5)
 6. W jaki sposób przedstawiani są wielcy przywódcy? Na podstawie obrazu przedstawiającego Poniatowskiego i innych tekstów literackich (Temat 6)
 7. Dom ostoja spokoju i szczęścia czy miejsce wrogie mieszkańcom? Sklepy cynamonowe i teksty kultury (Temat 7)
 8. Jaka funkcje pełnia elementy fantastyki, odwołaj się do obrazu "W winnicy” i wybranych utworów literackich (Temat 8)
 9. Czym dla człowieka może być sztuka? Odwołaj się do obrazu Koncert oraz innych tekstów literackich (Temat 9)
 10. Koncepcja świata jako teatr. Odwołaj się do wiersza Sztuka "Dom" i tekstów kultury. (Temat 10)
 11. Jakie czynniki warunkują akt mowy? Omów zagadnienie na podstawie podanego tekstu, wiedzy z zakresu aktu mowy i własnych doświadczen komunikacyjnych.(Temat 11)
 12. Jakie czynniki warunkują akt mowy. Obraz społeczeństwa polskiego, odwołaj się do kadru z adaptacji "Lalki", do całej lalki i do innego tekstu literackiego (Temat 12)
 13. Czy sny odgrywają ważną rolę w życiu człowieka? - inne teksty kultury (Temat 13)
 14. Jaką rolę w komunikowania się pełni język środowiskowy? Czy język środowiskowy wpływa na komunikowanie się? Odwołaj się do fragmentu tekstu Anny Dąbrowskiej, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (Temat 14)
 15. Jak w tekstach kultury ukazywane są emocje. Na podstawie rzeźby sylwestra Chłodzińskiego pt. Cisza i tekstów literackich (Temat 15)
 16. W jaki sposób twórcy ukazują ludzi sprawujących władze? Odwołaj się do fragmentu opowieści "Płaszcz" Mikołaja Gogola i innych teksów kultury (Temat 16)
 17. Jak sytuacja komunikacyjna wpływa na sposób porozumiewania się? Omów zagadnienie odwołując się do tekstu Anny Dąbrowskiej pt język e-maila jako hybryda mowy i pisma, innych tekstów kultury i własnych doświadczen. (Temat 17)
 18. Jaka funkcje w tekstach literackich pełnią elementy fantastyki? Odwołaj się do podanego obrazu Kazimierza Alchimowicza Świtezianka i tekstów literackich (Temat 18)
 19. Portret dzieci. Odwołaj się do Trenu XII Jana Kochanowskiego, innych trenów oraz innego tekstu literackiego. (Temat 19)
 20. Jak reklamy realizują funkcję precyzyjną na podstawie podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń (Temat 20)
 21. Jak autorzy dzieł kultury ukazują wydarzenia historyczne na przykładzie muralu z Powstania Warszawskiego i innych dzieł. (Temat 21)
 22. Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają ideał rycerza? Na podstawie rozmowy Klary i Papkina Aleksandra Fredry. (Temat 22)
 23. Jak emocje wpływają na komunikacje międzyludzkie. OdwoŁaj się do podanego tekstu, wlasnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury. (Temat 23)
 24. Alegoria i funkcje w dziełach literackich. Omów odwołując się do dzieła Wierzchołka Góry Lodowej i innych tekstów literackich. (Temat 24)
 25. Jak autorzy tekstów przedstawiają kraj lat dziecinnych ? Na podstawie tekstu Jarosława Iwaszkiewicza „Ogrody” i wybranych tekstów kultury (Temat 25)
 26. Jakie są oficjalne i nieoficjalne odmiany mowy polszczyzny? Różnice między stylem wymowy w porozumiewaniu się. Odwołają się do fragmentu utworu „Różnice między oficjalna i nieoficjalna odmiana polszczyzny” (Kazimierz Ożóg), przykładu z życia i tekstów kultury (Temat 26)
 27. Omów sposób ukazywania śmierci na podstawie obrazu Carlosa Schwebe "Śmierć grabarza". Odwołaj się do wybranych utworów literackich. (Temat 27)
 28. Jaką rolę w życiu człowieka ma przyjaźń. Odwołaj się do fraszki Kochanowskiego i wybranych tekstów kultury (Temat 28)
 29. Zdrobnienia- w jakim celu się je stosuje, jak się je tworzy. Własne doświadczenie, tekst kultury i podany tekst. (Temat 29)
 30. Jaką role pełnia marzenia w życiu człowieka? Odwołaj się do obrazu The Evening Post oraz innych tekstów literackich. (?)
 31. Jak wzbogaca język współczesne społeczeństwo? Jak działają neologizmy? Odwołaj się do fragmentu tekstu „neologizmy (...)” tekstu kultury i własnych doświadczeń (Temat 31)
 32. Jakie refleksje dotyczące przemijania czasu, przedstawiają autorzy w swoich dziełach na podstawie utworu Iwaszkiewicza (Temat 32)

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 11.05.2018

Matura ustna z języka polskiego w roku 2017 bazowała na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2017. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów. Życzymy powodzenia!

MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] ZOBACZ PYTANIA Z UBIEGŁEGO ROKU

1. Obraz współczesnego społeczeństwa w tekstach kultury. Odwołaj się do rzeźby "Agora" Magdaleny Abakanowicz i innych tekstów (temat 1)
2. Obraz młodzieży w literaturze. Omów na podstawie fragmentu "Dziadów" Adama Mickiewicza, odwołaj się do całości utworu i wybranego tekstu kultury (temat 2)
3.W jaki sposób temperament objawia się w języku mówiącego? Uzasadnij na podstawia fragmentu "Pana Tadeusza", własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury (temat 3)

4. Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury (temat 4)

5. Jak artyści pokazują stosunek bohaterów do upływającego czasu? Odwołaj się do fragmentu reportażu ze zbioru "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego i wybranych tekstów kultury (temat 5)

6.Obraz miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu przedstawiającego krajobraz miasta z 1965 roku i innych tekstów kultury (temat 6)

7. Jaką funkcję w literaturze pełnią postacie fantastyczne. Odwołaj się do wiersza "Znikomek" Bolesława Leśmiana oraz innych tekstów kultury (temat 7)

Leśmian Bolesław - Znikomek
W cienistym istnień bezładzie Znikomek błąka się skocznie.
Jedno ma oko błękitne, a drugie - piwne, więc raczej
Nie widzi świata tak samo, lecz każdym okiem - inaczej -
I nie wie, który z tych światów jest rzeczywisty - zaocznie?
Dwie dusze tai w swej piersi: jedna po niebie się włóczy -
Druga - na ziemi marnieje. Dwie naraz kocha dziewczyny:
Ta czarna - snu wieczystego na pamięć barwnie się uczy -
Ta jasna - całun powiewny tka dla umarłej doliny.
Którąż z nich kocha naprawdę? Złe ścieżki! - Głębokie wody! -
Urwiska! - Nawoływania! - I znikąd żadnej pomocy! -
I powikłane od lęku, w mrok pierzchające ogrody! -
A w dłoniach - nadmiar istnienia, a w oczach - okruch nocy!
I mgła na ustach dziewczyny, rumianych marzeń rozgrzewką -
A kwiaty wzajem się widzą - a zgony wzajem się tłumią!
Znikomek spożył kęs nieba i miesza złotą mątewką
Cień własny z cieniem brzóz kilku. A brzozy śnią się i szumią

8. Zagrożenia współczesnego języka. Omów na podstawie podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń językowych i tekstu kultury (temat 8)

9. Motyw wspomnień w literaturze. Omów na podstawie obrazu Teodora Axentowicza "Wizja- wspomnienie" i innych tekstów literackich (temat 9)

fot. Wikimedia Commons

10.Jaką rolę odgrywają symbole odnoszące się do Polski? Omów na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu i innych tekstów kultury (temat 10)

11. Jak twórcy ukazują motyw rodziny? Omów na podstawie obrazu Franciszka Ejsmonda "Ciche szczęście" i tekstów literackich (temat 11)

www.artyzm.com

12. Jak wykorzystywane są wątki biblijne w tekstach kultury? Omów na podstawie fragmentu tekstu Rolanda Topora i innych tekstów kultury (temat 12)

13. Wpływ nowoczesnych form komunikacji na język. Omów na podstawie fragmentu tekstu oraz innego teksty kultury (temat 13)

14. Losy Polski w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu Leopolda Löfflera "Powrót z Jasyru" i tekstów literackich (temat 14)

fot. Wikimedia Commons

15. Jaka drogę wybierają bohaterowie, poświęcając się bez reszty swojej pracy lub idei. Odwołaj się do tekstów kultury (temat 15)

16. Czym są dla człowieka wartości materialne? Omów na podstawie rzeźby i tekstów literackich (temat 16)

17. Czy zapożyczenia wzbogacają język? Omów zagadnienie na podstawie rozmowy Jerzego Bralczyka i Joanny Nojszewskiej " Wolno czytać przy obiedzie". Odwołaj się do własnych doświadczeń komunikacyjnych i innych tekstów kultury b](temat 17)[/b]

18. Motyw starości na podstawie wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Odnieś się do tekstów kultury (temat 18)

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Starość
Leszczyna się stroi w fioletową morę,
a lipa w atłas zielony nagładszy...
Ja się już nie przebiorę,
na mnie nikt nie popatrzy.
Bywają dziwacy,
którzy z pokrzyw i mleczów składają bukiety,
lecz gdzież są tacy,
którzy by całowali włosy starej kobiety?
Jestem sama,
Babcia mi na imię -
czuję się jako czarna plama
na tęczowym świata kilimie...

19. Jak w tekstach kultury przedstawiane jest dobro i zło, piekło i niebo. Omów na podstawie obrazu i odwołaj się do tekstów literackich (temat 19)

20. Refleksje artystów na temat wartości ludzkiego życia na podstawie fragmentu "Don Kichota" i innych tekstów literackich (temat 20)
21. Cechy języka współczesnej młodzieży na podstawie fragmentu tekstu. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstów kultury (temat 21)
22. Ludzie pracy w tekstach literackich. Omów na podstawie obrazu Bronisława Henryka Gruchela "Wnętrze huty" i tekstów literackich (temat 22)

fot.www.muzeum.gliwice.pl
23. Jak okoliczności wpływają na zmianę postawy i zachowania bohatera? Omów na podstawie "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta i innych tekstów kultury (temat 23)
24. Manipulacja w tekstach kultury. Omów na podstawie fragmentu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury (temat 24)
25. Jak twórcy wykorzystują symbole w tekstach kultury? Na podstawie obrazu "Katyń-1940 CCCP" Franciszka C. Kulona i innych tekstów literackich (temat 25)

fot.artyzm.com

26. Jak autorzy przedstawiają mieszczaństwo i inteligencję? Odwołaj się do fragmentu "Ferdydurke" i innych tekstów kultury
(temat 26)
27. Jaka funkcje pełnia wypowiedzi oratorskie fragment Pieśni V Jana Kochanowskiego odwołać się do tekstów kultury (temat 27)
28. Jak teksty kultury ukazują emocje na podstawie obrazu (temat 28)
29. Rola autorytetu w kształtowaniu osobowości. Omów na podstawie podanego fragmentu tekst i innych tekstów kultury (temat 29)
30. Jaką rolę pełni język potoczny? Omów na podstawie fragmentu "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i do wybranego tekstu kultury (temat 30)
31. Natura to żywioł przyjazny czy wrogi (temat 31)
32. Pamięć i wspomnienia w tekstach kultury na podstawie wiersza Agnieszki Osieckiej "Im bardziej ciebie zapominam". (temat 32)

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które się pojawiają, ale nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

MATURA USTNA POLSKI 2018 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 15 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 16 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 22 maja 2018

A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w 2017, 2016, jak i w 2015 roku.

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
GEJ ŁÓDZKI
ten na zdjeciu ma fajny tylek w szarym garniaku najwyzszy wszedlbym w niego! ;* W OGOLE LUBIE MATURZYSTÓW.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie