Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

MATURA USTNA POLSKI TEMATY OKE ŁÓDŹ 22.05.2019. Pytania na maturze ustnej z polskiego. Jakie pytania: matura ustna polski 22 05 2019

(fed)
MATURA USTNA POLSKI PYTANIA OKE ŁÓDŹ. Pytania na maturze ustnej z polskiego 2019. Jakie pytania: matura ustna polski OKE ŁÓDŹ
MATURA USTNA POLSKI PYTANIA OKE ŁÓDŹ. Pytania na maturze ustnej z polskiego 2019. Jakie pytania: matura ustna polski OKE ŁÓDŹ Tomasz Hołod /archiwum Polska Press
MATURA USTNA POLSKI: PYTANIA OKE ŁÓDŹ. W maju trwa matura ustna z polskiego 2019. W tym roku, CKE zmieniła nieco formułę egzaminu. Każda Okręgowa Komisja Egzaminacyjna otrzymała inne zestawy pytań. Publikujemy w tym miejscu pytania na maturze ustnej z polskiego dla OKE Łódź, obejmującej woj. łódzkie i świętokrzyskie. Matura ustna z polskiego 2019 będzie trwała niemal do końca maja. Tutaj znajdziesz pytania, których listę na bieżąco uzupełniamy, na podstawie informacji otrzymanych od maturzystów. Za wszystkich zdających trzymamy kciuki!

MATURA USTNA POLSKI: PYTANIA OKE ŁÓDŹ

Tu publikujemy potwierdzone tematy, które otrzymywać będziemy od licealistów. Nie zapomnijcie odświeżać strony. Poszczególne tematy oznaczone będą numerami

 • Temat 1. Jak przedstawiana jest wizja przyszłości w tekstach kultury. Odwolaj sie do podanej ilustracji "drzewo " i wybranych tekstów literackich.
 • Temat 2. Jaką wartość ma wiedza dla człowieka? Odpowiedz, odwołując się do obrazu "Góra Lodowa" Pawła Kuczyńskiego i innych tekstów kultury.
 • Temat 3. Człowiek wobec wyzwań cywilizacji. Odwołaj się do obrazu "Perfect garden" Pawła Kuczyńskiego i wybranych tekstów literackich
 • Temat 5. Jak artyści ukazują relacje między kobieta a mężczyzna w tekstach literacki i trzeba było odwołać się do obrazu który był niżej
 • Temat 7. Potęga wyobraźni w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu i wybranych tekstów literackich. Obraz - „W lesie” ? Lub jakos tak. Pokój w ciemnych barwach parę osób siedzacych przy kominku i kobieta czytająca książke, polowa pomieszczenia zmienia sie w las.
 • Temat 8. Portret kobiety w tekstach kultury. Odwołać się do obrazu Vicente'a Romero Redondo 'Maszyna do szycia' i wybranych utworów literackich.
 • Temat 9. Odwołaj się do obrazu Elżbiety Bieńko-Kornackiej "Labirynt" i do innych tekstów kultury.
 • Temat 10. Jak w utworach literackich przedstawiona jest praca? Obraz dwóch kobiet Edgar Degas „pracujące kobiety” i inne utwory literackie.
 • Temat 11. Jak artyści przedstawiają refleksje o polskim społeczeństwie? Obraz "Stańczyk" Leona Wyczółkowskiego i odwołując się do tekstów literackich.
 • Temat 13. Jak ukazywany jest motyw lotu? (obraz i teksty literackie)
 • Temat 14. W jaki sposób artyści ukazują ludzi nauki? Rozważ temat na podstawie obrazu "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" i wybranych utworów literackich.
 • Temat 15. Jak artyści ukazują symboliczne znaczenie przyrody w swoich tekstach, do tego był obraz „Krzyż w górach” Friedricha i trzeba było odwołać się do tekstów literackich.
 • Temat 17. W jaki sposób w dziełach literackich ukazywana jest bieda i wykluczenie . Odwołaj się do fotografii bez tytułu Tadeusza Rolke oraz do innych utworów literackich.
 • Temat 18. Jak artyści ukazują kondycję człowieka współczesnego? Na podstawie rzeźby „Boty” Pawła Orłowskiego.
 • Temat 21. Co jest sensem życia człowieka? Na podstawie obrazu "Wędrówka" i innych utworów literackich.
 • Temat 24. W jaki sposób artyści ukazują los człowieka? Odnieś się do obrazu oraz wybranych tekstów literackich.
 • Temat 25. Jak artysci przedstawiaja sytuacje wyboru i postawe ludzi? Odwolaj sie do obrazu "Moi kumple po latach" i do utworow literackich.
 • Temat 26. Jaką rolę pełnia zwierzęta w tekstach kultury? Odnieś się do obrazu Jerzego Kossaka - "Uciekinier" oraz innych tekstów literackich.
 • Temat 28. W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane jest uczucie? Na podstawie obrazu "Tristan i Izolda", autor: Edmund Blair Leighton.
 • Temat 32. Czym dla człowieka może być samotność? Odwołaj się do obrazu "Samotność" Edwarda Hoppera oraz tekstów literackich.
 • Temat 33. Jak przedstawiamy jest motyw pojedynków w literaturze. Na podstawie obrazu Witolda W(jakiegoś tam) Turniej. Odwołać się do tekstów literackich
 • Temat 34. Jak w literaturze zostaje przedstawiony świat bogactwa i ubóstwa?
 • Temat 36. Jaki wpływ na człowieka ma rozwój techniki? Odwołaj się do obrazu "Gramy nad pomarańczową rzeką w telewizor" i innych utworów literackich.
 • Temat 38. Jak autorzy ukazują relacje człowieka z Bogiem. Odwołaj się do fresku Michała Anioła „Stworzenie Adama” oraz innych dzieł literackich.
 • Temat 39. W jaki sposób twórcy ukazywali silne emocje w swoich utworach? Odwołaj się do obrazu "Krzyk" i innych teksów literackich.
 • Temat 40. Jak przedstawiane jest rozdarcie wewnętrzne bohaterów? Obraz to fotos inscenizacji III cz Dziadów (scena egzorcyzmow), odwołać sie do calosci i jeden tekst literacki.
 • Temat 42. W jaki sposób twórcy ukazują wydarzenia z czasów II wojny światowej, na podstawie plakatu do filmu " Sierpniowe niebo. 63 dni chwały " i innych tekstów literackich.
 • Temat 43. W jaki sposób twórcy ukazują bohaterów skąpych i chciwych? Odwołaj się do obrazu Tomasza Makowskiego „Skąpiec” i innych tekstów literackich.
 • Temat 44. W jaki sposób artyści ukazują postawę człowieka wobec śmierci?
 • Temat 46. W jaki sposób okładka może wprowadzić do problematyki utworu? Odwołaj się do projektu oraz innych utworów literackich. Załączony był projekt okładki Ferdydurke na której były maski.
 • Temat 47. Relacja ojca z synem. Na podstawie obrazu "Powrót syna marnotrawnego". W swojej wypowiedzi odwołaj się do obrazu jak i innych tekstów literackich.
 • Temat 49. Jaką funkcję pełnią ukazane w tekstach kultury obrazy natury? Odwołaj się do obrazu Puszcza A. Grottger i innych tekstów literackich.
 • Temat 51. Jak autorzy przedstawiają wizerunek i czyny bohaterów? Obraz "Wiedźmin" i odwołać się do innych tekstów literackich.
 • Temat 62. Co może być natchnieniem dla autora? Na podstawie obrazu "Muza" Józefa Mehoffera oraz tekstów literackich.
 • Temat 63. W czym człowiek znajduje ukojenie? Obraz ,,Ukojenie" Jacka Malczewskiego + wybrane teksty literackie.
 • Temat 66. Jak artyści przedstawiają kobiety? Odwołaj się do obrazu i tekstów literackich.
 • Temat 68. W jaki sposób twórcy przekazują emocje w swoich dziełach? Odwołaj się do obrazu i wybranego tekstu kultury.
  (na obrazie przedstawiona samotna kobieta na łodzi wśród gór)
 • Temat 71. Jak twórcy przedstawiają relacje rodziców z dziećmi? Odwołaj się do fragmentu dzieła "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej i innych tekstów kultury.
 • Temat 73. Jak twórcy kultury wieku przedstawiają j oceniają świat? Odwołaj się do wiersza Adama Asnyka i wybranych tekstów kultury.
 • Temat 77. Obraz podróży w literaturze. Odwołać się do tekstów kultury
 • Temat 80. Jak artyści przestawiają honor. Odwołaj się do fragmentu Lalki, do całości utworu i do tekstów kultury.
 • Temat 82. Jak twórcy ukazują władców w swoich dziełach literackich? Fragment części Dziadów, odwołać sie do fragmentu i całości lektury oraz wybrany temat kultury.
 • Temat 83. Jaką rolę w życiu odgrywa nadzieja? Odwołaj się do wiersza Czesława Miłosza "Nadzieja" oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 84. W jakim celu twórcy wykorzystują stylizacje językowe? Odwołaj się do podanego fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego (rozmowa Kliminy z chłopką, o wysiewaniu, że to nie ten czas, o urodzaju i nieurodzaju), do całego dramatu "Wesele" i do wybranego tekstu kultury.
 • Temat 86. Jaką rolę w życiu człowieka i zbiorowości mogą pełnić marzenia? Odwołaj się do fragmentu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 87. W jaki sposób autorzy przedstawiają smutek i rozpacz w swoich utworach? Odnieś się do wiersza "Obietnica" Władysława Broniewskiego i innych tekstów kultury.
 • Temat 89. Czym dla człowieka może być Przyjaźń? Odpowiedz na podstawie wiersza Juliusza Słowackiego 'Pożegnanie' i innych tekstów kultury.
 • Temat 90. Wizerunki buntowników, podany tekst "Mój jest ten kawałek podłogi" + wybrane teksty kultury.
 • Temat 93. Jaką rolę pełni motyw wędrówki? Odwołaj się do podanego wiersza Dookoła mgła Edwarda Stachury oraz do innych tekstów kultury.
 • Temat 96. Motyw winy, kary i dopuszczenia. Omów zagadnienie odwołując się do podanego fragmentu Potopu Henryka Sienkiewicza i wybranych tekstów kultury
 • Temat 99. W jaki sposób artyści w swoich dziełach przedstawiają obrońców ojczyzny. Fragment z Pana Wołodyjowskiego
 • Temat 100. Jak artyści przedstawiają relacje między ludźmi na podstawie piosenki Tolerancja Stanisława Soyki i innych tekstów kultury
 • Temat 106. Jak artyści przedstawiają zwierzęta w utworach? Odwołaj się do wiersza pt."Wilk" Iwaszkiewicza
 • Temat 107. Jak autorzy ujmują motyw przemijania. Odwołaj się do wiersza "Ciocia Zosia” Tomasza Jastruna i do innych tekstów kultury.
 • Temat 108. Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach postawy ludzi uwikłanych w wojny? Na podstawie fragmentu opowiadania E. Hemingway'a "Stary człowiek przy moście" i innych tekstów kultury.
 • Temat 109. Jak cierpienie wpływa na drugiego człowieka? Rozważ problem odwołując się do fragmentu Chłopów W. Reymonta(fragment Boryny o gospodyni, żonie) oraz do innych tekstów kultury.
 • Temat 112. Jak artyści przedstawiają egzystencję człowieka? Dołączona perska bajka.
 • Temat 115. Dlaczego twórcy odwołują się do Biblii? Odwołaj się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Na wieży Babel" i innych tekstów kultury
 • Temat 117. Jak twórcy przedstawiają małżeństwo? Na podstawie fragmentu "Lalki" (Starski opowiada o tym, że małżeństwo z rozsądku i dla pieniędzy jest lepsze niż z miłości), odwołać się do całego utworu i jeden tekst kultury.
 • Temat 125. Jak artyści przedstawiają w swoich dziełach bohaterów zafascynowanych literaturą? Odwołać się do fragmentu i innych tekstów.
 • Temat 127. Co twórcy mówią o sobie w swoich dziełach? Odwołaj się do tekstu Tadeusza Różewicza "Poeta w trakcie pisania" i innych tekstów kultury.
 • Temat 130. Wspomnienia, marzenia, rozczarowanie - jak artyści przedstawiają los człowieka. Odwołaj się do fragmentu Wesela (scena V i VI), calej lektury oraz wybranego tekstu kultury
 • Temat 133. Jaką wartością jest poezja dla twórców? Odwołaj się do wiersza Horacego „Exegi monumentum” oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 134. Jakich zachowań wymagają od nas różne miejsca pobytu? Odwołaj się do tekstu i innych tekstów kultury
 • Temat 135. Czym jest pierwsza miłość dla człowieka? Wiersz Juliana Tuwima 'Wspomnienia'
 • Temat 136. Jaka rolę odgrywają książki w życiu człowieka. Na podstawie fragmentu lalki i całego utworu, tekstu utworu.
 • Temat 138. Czym może być szczęście dla człowieka? Odwołaj się do wiersza i innych tekstów kultury
 • Temat 140. Jak artyści ukazują rzeczy zwykle w sposób niezwykły? Fragment + teksty kultury.
 • Temat 141. Jak środki językowe wpływają na nastrój utworu? Fragment "Chłopów" (kiedy nadchodziła burza) oraz tekstów kultury.
 • Temat 149. Czy skrótowce są zagrożeniem dla polszczyzny?
 • Temat 150. Jak zmiany kulturowe wpłynęły na współczesny język polski? Odwołaj się do tekstu Andrzeja D., własnych doświadczeń oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 154. Język młodzieży - wzbogaca czy zubaża polszczyznę? Odwołaj się do tekstu niżej, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 • Temat 158. Jak środki stylistyczne kreują obraz przyrody? Fragment z Pana Tadeusza, całość utworu i inne teksty kultury.
 • Temat 161. Jakie znaczenie ma język dla narodu? Odwołaj się do fragmentu Grabarczyka "Język ojczysty a narody", własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Temat 162. Czy zasady języka obowiązują w internecie? Omów na przykładzie fragmentu o netykiecie, tekstu kultury i własnego doświadczenia komunikacyjnego.
 • Temat 163. Jaki wpływ mogą mieć sytuacje ekstremalne na życie człowieka? Odwołaj się do fragmentu "Innego świata'' Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i innych tekstów kultury.
 • Temat 168. Jakie uczucia i refleksję towarzyszą bohaterom wracającym do domu. Fragment "Ciemno, prawie noc* Joanna Bator. Odwołać się do tekstów kultury.
 • Temat 169. Podział społeczeństwa, problemy społeczne w "Lalce". Odwołać się do fragmentu, całości lektury i innego dzieła.
 • Temat 171. Jakie środki językowe są obecne w funkcji poetyckiej? Własne doświadczenia, fragment Brunona Schulza "Sierpień" i inny tekst kultury
 • Temat 175. Jakie środki stylistyczne wpływają na funkcje języka? Odwołaj się do wstępu "Lalki" do własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Temat 180. Jaką rolę pełnią stałe związki frazeologiczne w komunikacji językowej? Odwołać się do fragmentu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Temat 184. Język jako narzędzie do wywierania wpływu na ludzi (własne doświadczenia+tekst kultury)
 • Temat 188. Jak język może charakteryzować osobę, z która mówisz? Odwołaj się do fragmentu Lalki (rozmowa starego Mincla i Rzeckiego), własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • Temat 189. Przyczyny zaburzeń w komunikacji językowej. Był fragment " język kłamie głosów i, a głos myślom kłamie" prof.Bralczyka
 • Temat 193. Jaką rolę odgrywa język w życiu człowieka i ludzkości.
 • Temat 197. Jaki wpływ ma człowiek na kształtowanie się języka? Odnieść się do fragmentu na ten temat prof. Mirosława Bańko, innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
 • Temat 208. Jakie są przyczyny i przejawy łamania norm językowych? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 • Temat 209. W jaki sposób media wpływają na współczesna polszczyznę? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
 • Temat 210. Czy język umożliwia opisanie odczuć człowieka? Fragment tekstu "Zapomniany Język", Erich Fromm + odwołać się do wybranego tekstu kultury i doświadczeń własnych.

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które pojawiają się w tym miejscu, nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści:

 • Temat 4. Jak w literaturze jest przedstawiona postać dziecka? Odwołaj się do obrazu Władysława Podkowińskeigo "Dzieci w ogrodzie", oraz do innych tekstów literackich.
 • Temat 6. Jaką funkcję pełni symbol i alegoria w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu Hugo Simberga "Ranny anioł" i dwóch innych tekstów literackich
 • Temat 10. W jaki sposób artyści ukazują pracę w swoich dziełach? Odwołaj się do obrazu "Prasujące kobiety" Edgara Degas'a i dwóch dzieł literackich.
 • Temat 12. Jaka funkcje pełnia marzenia w życiu człowieka? Podany obraz pt. ”Wojownik”. Inna wersja: Czy język internetu podlega zasadom? Odwołaj się do tekstu "etykieta i netykieta", własnego doświadczenia komunikacyjnego oraz tekstu kultury.
 • Temat 16. Czym dla człowieka jest snucie opowieści? Inna wersja: Przedstaw problemy społeczne w utworach. Powołaj się na fragment z "Lalki",całą powieść Bolesława Prusa oraz wybrany tekst kultury.
 • Temat 19. W jaki sposób artyści odwołują się do kultury ludowej? Odwołaj się do obrazu "Madonna ze szpakiem" i innych tekstów kultury
 • Temat 22. Jaka role pełni sztuka w zyciu człowieka. Odwołaj sie do tekstow literackich i obrazu Tadeusza Makowskiego Vita brevis, ars longa
 • Temat 23. Wizja małżeństwa ukazywana przez twórców. Odnieś się do fragmentu powieści Marii Dąbrowskiej ,,Noce i dnie” oraz do innych tekstów kultury.
 • Temat 24. W jaki sposób okładka nawiązuje do treści utworu? Na podstawie okładki do "Ferdydurke". Inna wersja: Jak twórcy ukazują w swoich dziełach losy człowieka. Odnieś się do obrazu.
 • Temat 27. Jak autorzy w swych dziełach ukazują osoby nieprzeciętne? Odwołaj się do podanego fragmentu ,,Dziady cz. 3’’ Adama Mickiewicza, całości utworu oraz wybranego tekstu kultury. Inna wersja: Opisz naturę kobiety na podstawie obrazu "Może to jutro"i innych tekstów kultury
 • Temat 25. Jak ukazane są wybory życiowe i postawa człowieka? Odwołać się do obrazu i tekstów kultury.
 • Temat 29. Jak twórcy dzieł odwołuja sie do ludxiej niedoskonałości? Odwołaj sie do wiersza Szymborskiej "Pomyłka" i innych tekstow kultury. Inna wersja: W jaki sposób autorzy ukazywali miłość, był obraz pary siedzącej na trawie (sielanka).
 • Temat 30. Jak ukazywany jest Bóg przez artystów na podstawie obrazu Stanisława Wyspiańskiego Bóg Ojciec - stań się!
 • Temat 35. W jakich sposób artyści ukazują motyw uczty? Obraz Aleksandra Orłowskiego "Uczta u Radziwiłłów". Inna wersja: Sposób i cel deformacji rzeczywistości w dziełach, obraz konia w lesie, odwołać się do tekstów literackich.
 • Temat 36. Jaki wpływ na człowieka ma rozwój techniki? Odwołaj się do obrazu "Gramy nad pomarańczową rzeką w telewizor" i innych utworów literackich.
 • Temat 37. Czym jest dla człowieka pierwsza miłość? Odwołaj się do wiersza Juliana Tuwima ,,Wspomnienie" I do inny tekstów kultury.
 • Temat 38. Omów relacje człowieka z Bogiem. Odwołaj się do obrazu Michała Anioła „Stworzenie Adama”. Inna wersja: Jakie środki językowe pomagają przy opisie natury Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza odwołać się do całości i innego tekstu kultury
 • Temat 41. Odwieczna walka dobra ze złem. Plakat hobbita bitwa pięciu armi.
 • Temat 42. Jak w dziełach literackich ukazywane jest skąpsto,chciwość ? Na podst. Obrazu
 • Temat 45. Obraz Marc Chagall „Niebiescy Kochankowie” . Jak autorzy przedstawiają kochanków w swoich dziełach. Odwołać się do obrazu i innych tekstów kultury.
 • Temat 46. W jaki sposób okładka może wprowadzić do problematyki utworu? Odwołaj się do projektu oraz innych utworów literackich.
 • Temat 47. Jak autorzy ukazują portret małżeństwa w swoich dziełach. Odwołaj się do fragmentu Nocy i Dni oraz innych tekstów kultury. Inna wersja: Jak przedstawiona jets relacja ojca z synem? Obraz powrót syna marnotrawnego
 • Temat 48. Jak autorzy pokazują w swoich dziełach dwoistość natury ludzkiej? Odwołaj się do podanego afiszu teatralnego, Dziady cz3, całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu literackiego.
 • Temat 54. Jak autorzy w swoich utworach ukazują życie rodzinne? Na podstawie obrazu.
 • Temat 55. Jak artyści ukazują powitania?
 • Temat 56. W jaki spoko autorzy przedstawiaja obraz rodziny w utworach i był podany obraz rodziny Kuhn
 • Temat 57. Jak artyści ukazują stany emocjonalne. Obraz Melancholia Lenka Kubica.
 • Temat 61. Człowiek w relacji z innymi ludźmi. Odwołaj się do obrazu Salvadora Rosy "Kłamstwo" oraz innych utworów literackich.
 • Temat 62. Co może być natchnieniem dla autora? Na podstawie obrazu "Muza" Józefa Mehoffera oraz tekstów literackich.
 • Temat 63. Jak autorzy ukazują ukojenie ? Odnies się do obrazu Jacka Malczewskiego "Ukojenie ". Inna wersja: W jaki sposób twórcy ukazują w swoich dziełach silne emocje. Obraz "Krzyk". Należy też odnieść się do wybranych utworów literackich.
 • Temat 66. Jak artyści przedstawiają kobiety? Odwołaj się do obrazu i tekstów literackich.
 • Temat 67. Obraz człowieka podczas dokonywania decyzji życiowy + plakat człowieka z walizka na rozstroju dróg
 • Temat 68. Jaką rolę w życiu grupy i jednostki odgrywają marzenia? Odwołać się do fragmentu "Przedwiośnia" o szklanych domach.
 • Inna wersja: Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach emocje ludzkie? Na podstawie obrazu "Rozmyślanie" i innych tekstów literackich. Inna wersja: Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach emocje ludzkie? Na podstawie obrazu ‚ Rozmyślanie’ i innych tekstów literackich.
 • Temat 69. Izolacja i wyobcowanie.
 • Temat 70. Jakie środki językowe ułatwiają realizację funkcji ekspresywnej języka? Odnieś się do fragmentu "Listu do ojca" Zygmunta Krasińskiego (fragment o wrażeniach po spotkaniu z Mickiewiczem), własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.
 • Temat 71. Rola rozrywki dla człowieka. Inna wersja: Jak twórcy przedstawiają relacje rodziców z dziećmi? Odwołaj się do fragmentu dzieła "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej i innych tekstów kultury.
 • Temat 72. Jak twórcy kreuja wizerunek kobiety. Inna wersja: Jak artyści ukazują mieszkańców miast? Odpowiedz na podstawie obrazu Edwarda Hoppera „Nocni włóczędzy” oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 73. Jak twórcy kultury wieku przedstawiają j oceniają świat? Odwołaj się do wiersza Adama Asnyka i wybranych tekstów kultury.
 • Temat 74. Jak ukazywane są relacje ojca z synem. Odwolaj się do obrazu, oraz innych tekstów kultury. Inna wersja: W jaki sposób twórcy wieku charakteryzują otaczającą rzeczywistość. Odwołaj się do wiersza Adama Asnyka "XIX-mu wiekowi" oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 76. Jaką funkcje w życiu człowieka pełni rozrywka? Odwołać się do podanego fragmentu i tekstów kultury.
 • Temat 77. Obraz podróży w literaturze. Odwołać się do tekstów kultury
 • Temat 79. Jakie są powody powstawania nowych wyrazów w języku polskim? Odwołaj się do podanego tekstu i wybranych tekstów kultury praz własnych doświadczeń.
 • Temat 81. Jak autorzy ukazują w tekstach zakochanych? Odwołaj się do utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „rozmowa liryczna” oraz tekstów kultury. Inna wersja: Jakie są warunki przeprowadzenia udanej rozmowy? Odpowiedz na podstawie tekstu, własnych doświadczenia i wybranego tekstu kultury.
 • Temat 83. Czym dla człowieka jest nadzieja?
 • Temat 84. W jakim celu twórcy wykorzystują stylizacje językowe? Odwołaj się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu oraz tekstu kultury.
 • Temat 87. Jak twórcy przedstawiają rozpacz i smutek? W odpowiedzi odwołaj się do wiersza Obietnica Władysława Broniewskiego i innych tekstów kultury
 • Temat 89. Jaką role pełni nadzieja w życiu człowieka? Odwołać się do wiersza Czesława Miłosza pt.: „Nadzieja”. Inna wersja: Czym dla człowieka może być przyjaźń? Odwołać się do wiersza J.Slowackidgo 'pożegnanie'.
 • Temat 93. Jak artyści ukazuja emocje w utworach literackich? Obraz "Krzyk" Edvarda Muncha. Inna wersja: Jak tworcy wykorzystuja motyw wędrówki. Odwołać się do wiersza E.Stachury i wybranych tekstów kultury.
 • Temat 95. Jakich środków językowych używa się do przedstawienia zjawisk przyrody? Na podstawie wiersza „Deszcz” K.K. Baczyńskiego i wybranych tekstów kultury
 • Temat 96. Motyw winy, kary i dopuszczenia. Omów zagadnienie odwołując się do podanego fragmentu Potopu Henryka Sienkiewicza i wybranych tekstów kultury.
 • Temat 97. Jak w tekstach kultury ukazane jest doświadczenie człowieka? Tekst źródłowy: "Warkoczyk" Tadeusza Różewicza
 • Temat 98. Czy doświadczenie. Krzywdy i niesprawiedliwości pozwalają na odwet?

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić.

Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

Matura ustna polski 2019 odbywa się na zmienionych zasadach. CKE podzieliła pytania maturalne na ustny polski na poszczególne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W sumie, mamy więc do czynienia z bazą 1680 pytań, podzielonych po 210 na każdą OKE. Podział wygląda w następujący sposób:

 • OKE GDAŃSK - pomorskie, kujawsko pomorskie
 • OKE JAWORZNO - śląskie
 • OKE KRAKÓW - małopolskie, podkarpackie, lubelskie
 • OKE ŁOMŻA - podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • OKE ŁÓDŹ - łódzkie, świętokrzyskie
 • OKE POZNAŃ - wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
 • OKE WARSZAWA - mazowieckie
 • OKE WROCŁAW - dolnośląskie, opolskie

CZYTAJ INNE ARTYKUŁY

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki