Nadleśnictwo Bełchatów - Zbiornik Św. Ługi

Michał Oleski
Michał Oleski

Zbiornik Św. Ługi jest obszarem Natura 2000, wokół niego przebiega ścieżka przyrodniczo-leśna (3,5 km, 2 godz.), którą można pokonać pieszo jak i rowerem. Uroczysko „Święte Ługi” stanowi kompleks leśno-torfowiskowy o powierzchni 133,91 ha – to jedna z najcenniejszych pozostałości po bardzo dużej powierzchni torfowisk. Większość obszaru zajmują dziś stawy, dom dla wielu niezwykłych mieszkańców: perkoza dwuczubego, kaczek krzyżówek, cyraneczek, łabędzi niemych. Bardzo urokliwe miejsce, dużo ptactwa wodno-błotnego i rzadkich, chronionych roślin. Przygotowując ścieżkę, wzięto pod uwagę potrzeby turystów. Powstały wiaty z miejscem na ognisko oraz 2 miejsca postojowe wyposażone w ławki. Na trasie spotkamy 20 tablic edukacyjnych. Wędrując, warto odwiedzić stary cmentarz ewangelicko-reformowany oraz zabytkowy park podworski. Polecamy to miejsce na całodzienną wycieczkę.

Materiał oryginalny: Nadleśnictwo Bełchatów - Zbiornik Św. Ługi - Dziennik Łódzki