Nadleśnictwo Opoczno - Rezerwat „Jodły Sieleckie”

Michał Oleski
Michał Oleski

Zapraszamy do miejsca gdzie natura łączy się z historią działalności człowieka, do rezerwatu „Jodły Sieleckie”. Lasu, w którym flora liczy ponad 150 gatunków, w tym wiele chronionych. Co jednak wyróżnia ten rezerwat? Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych – pięknego drzewostanu jodłowego, chronione są tu ślady historii – miejsca po wydobyciu rud żelaza, tzw. dukle, dzięki czemu wytworzyła się ciekawa, niczym polodowcowa rzeźba terenu. Występują tu wszystkie stadia rozwojowe jodły, od tegorocznych siewek aż po wiekowe, majestatyczne drzewa, które stanowią bazę nasienną zarówno dla samego rezerwatu, jak i okalających go lasów. W najbardziej cennej przyrodniczo części przepływa powolna i wąska struga wody – życiodajna dla wielu organizmów. Tak samo, jak duża ilość szybko rozkładającego się w tych warunkach martwego drewna.
W rezerwacie można spotkać m.in stanowisko rzadkiego i trującego wawrzynka wilczełyko, trzmielinę europejską, płożący się wśród ściółki oraz pnący po drzewach bluszcz pospolity, śledziennicę skrętolistną, kopytnik zwyczajny, zawilce, czy przylaszczkę pospolitą.

Materiał oryginalny: Nadleśnictwo Opoczno - Rezerwat „Jodły Sieleckie” - Dziennik Łódzki