Nadleśnictwo Płock - Rezerwat Sikórz

Michał Oleski
Michał Oleski

Rezerwat Sikórz utworzony w 1980 r. o powierzchni 217,46 ha to rezerwat leśny. Zaczyna się koło wsi Sikórz, 10 km na zachód od Płocka. Obejmuje kilkukilometrowy odcinek doliny Skrwy Prawej wraz z rzeką, nadrzecznymi łąkami, lasami na stokach i na przyległej do krawędzi wysoczyźnie, głównie po lewej stronie rzeki. Charakteryzuje go duża różnorodność zbiorowisk roślinnych. Strome zbocza wąwozów pokrywa drzewostan złożony prawie wyłącznie z dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej i grabu.
Rezerwat obejmuje tereny położone po obu stronach Skrwy Prawej oraz dolinkę jej dopływu w kompleksie leśnym. Makrorzeźba jest tu bardzo urozmaicona. Typowe dla terenu rezerwatu są pagórki o stromych stokach poprzecinane głębokimi jarami i wąwozami. Do rezerwatu prowadzi szlak turystyczny i ścieżka edukacyjna. Mówi się, że nazwa Sikórz pochodzi od szumiącej wody tj. sikory rzeki Skrwy albo od sikorek, które miały tu swoje siedlisko.

Materiał oryginalny: Nadleśnictwo Płock - Rezerwat Sikórz - Dziennik Łódzki