Nadleśnictwo Radomsko - Góra Chełmo

Michał Oleski
Michał Oleski

Góra Chełmo to archeologiczno-leśny rezerwat przyrody od 1967 r. położony na terenie gminy Masłowice, w powiecie radomszczańskim – lesiste wzgórze (323 m n.p.m., 41,31 ha) zbudowane z piaskowca kredowego. Na szczycie góry mieścił się gród obronny, który funkcjonował w X i XI w. W XII w. na miejscu grodu wzniesiono kościół. W tym czasie góra nie mogła być pokryta lasem ze względów obronnych, na zboczach zapewne były pastwiska. Na południowym i zachodnim stoku odkryjemy nieczynne kamieniołomy i wciąż eksploatowane odkrywki. Zbocze od strony północnej, ma charakter skalnego urwiska wzniesionego pionową ścianą wysokości od 5 do 10 m. Urwisko, w którym odsłaniają się piaskowce, jest cennym krajobrazowo elementem rezerwatu.
W XIV w. osadnicy opuścili szczyt góry, pozostało grodzisko z 3 wałami i fosami. Obecnie wzgórze porasta wspaniały las z wielogatunkowym drzewostanem liczącym 100-150 lat. Głównymi gatunkami drzewiastymi są jawor, klon zwyczajny buk i grab, dąb szypułkowy, lipa szerokolistna. Rezerwat reprezentuje walory krajobrazowe o charakterze przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, na którą poza czynnikami naturalnymi duży wpływ wywarła działalność człowieka. Eksploatacja piaskowca była tu prowadzona już we wczesnym średniowieczu. Teren rezerwatu jest określany, jako jeden z najsłabiej zbadanych od strony archeologicznej obiektów w Polsce centralnej.

Materiał oryginalny: Nadleśnictwo Radomsko - Góra Chełmo - Dziennik Łódzki