Nie chcą Nowotargowej [LIST]

  Nie chcą Nowotargowej [LIST]

  (Ad.)

  Dziennik Łódzki

  Dziennik Łódzki

  Nie chcą Nowotargowej. List w tej sprawie trafił do władz Łodzi.

  Nie chcą Nowotargowej. List w tej sprawie trafił do władz Łodzi. ©Jarosław Kosmatka/archiwum

  List do Hanny Zdanowskiej i radnych Rady Miejskiej w sprawie ulicy Nowotargowej skierował do nas Czytelnik, Wojciech Podstawka. Pod listem podpisało się 130 osób, skupionych w facebookowej grupie "Sprzeciwiamy się budowie Nowotargowej".
  Nie chcą Nowotargowej. List w tej sprawie trafił do władz Łodzi.

  Nie chcą Nowotargowej. List w tej sprawie trafił do władz Łodzi. ©Jarosław Kosmatka/archiwum

  List do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej w sprawie ulicy Nowotargowej

  Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska
  Radni Miasta Łodzi


  Pani Prezydent Hanna Zdanowska
  Jesteśmy mieszkańcami Łodzi skupionymi w inicjatywie "Sprzeciwiamy się budowie Nowotargowej." W liście tym zwracamy się do Pani Prezydent z apelem o wstrzymanie projektowania i budowy ulicy Nowotargowej na odcinku od ulicy Tuwima w kierunku południowym oraz o wykonanie ponownej analizy uzasadniającej realizację tej inwestycji.
  Budowa ulicy Nowotargowej na tym odcinku oznacza duży i naszym zdaniem niepotrzebny wydatek dla miasta, zwłaszcza że inwestycja powstanie tylko z podatków płaconych przez mieszkańców, bez dofinansowania ze środków UE.

  Realizacja inwestycji oznacza także wyburzenie wielu budynków. Każdy z rozważanych 3 wariantów wiąże się z niszczeniem istniejącej zabudowy. Wybrany przez ZDiT wariant I oznacza, że wyburzone zostaną fronty kamienic znajdujących się przy ul. Targowej, a pozostawione oficyny. W taki sam sposób zdewastowany został fragment Śródmieścia po wschodniej stronie ul. Zachodniej. Konsekwencje to kolejny, odstręczający, degradujący się i wyludniający fragment miasta. Fragment wymagający kolejnych środków publicznych na rewitalizację.

  Budowa Nowotargowej na południe od ulicy Tuwima niesie ze sobą także negatywne skutki dla okolicznych mieszkańców. Obniży się wartość zlokalizowanych w okolicy nieruchomości, ponadto wprowadzenie ruchu tranzytowego oznacza hałas, zmniejszenie bezpieczeństwa i zanieczyszczenie środowiska. Wszystko to wpłynie na pogorszenie jakości
  życia w tym rejonie miasta.

  Istotny jest również fakt, że powstała ulica w południowej części przebiegać będzie bezpośrednio sąsiedztwie Parku Źródliska. Do parku przylega m.in. Muzeum Kinematografii, zaś w jego wschodniej części, mieści się łódzka Palmiarnia. Obszar ten jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla zamieszkałych w okolicy łodzian. Z pewnością powstanie ruchliwej ulicy wpłynie niekorzystnie na jego walory estetyczne. Uważamy, że inwestycja w planowanym przez Zarząd Dróg i Transport kształcie nie ma uzasadnienia. Według ZDiT budowa ulicy jest konieczna do obsługi komunikacyjnej Dworca Łódź Fabryczna. Jednak przedstawione przez tę instytucję analizy ruchu, które mają być uzasadnieniem wydatku kilkudziesięciu milionów złotych, budzą poważne wątpliwości, szczególnie, że były sporządzane kilka lat temu i nie uwzględniają zaistniałych przez ten czas
  zmian. Przede wszystkim szacunkowa liczba pasażerów korzystających ze Stacji Łódź-Fabryczna wydaje się być zawyżona, mimo, że została urealniona z 200 tys. do 100 tys. podróżnych na dobę. Dla porównania liczbą pasażerów obsługiwanych na stacji Warszawa Centralna wynosi ok. 65 tys. osób.

  Sądzimy również, że analizując warunki zapewniające podróżnym dotarcie do Dworca Łódź Fabryczna przeszacowano znacznie udział ruchu samochodowego. Nie wzięto bowiem pod uwagę szeregu wymienionych poniżej czynników:

  - Część podróżujących osób będzie korzystać ze stacji innych niż Łódź-Fabryczna. Do czasu budowy tunelu średnicowego (bez którego Łódź-Fabryczna pozostaje nadal stacją końcową z niezmienioną liczbą obsługiwanych pasażerów) pociągi z Łodzi
  Fabrycznej zatrzymują się następnie na innych łódzkich stacjach ( np. Łódź Widzew). Po wybudowaniu tunelu pociągi jadące do Łodzi lub przejeżdżające przez Łódź będą również zatrzymywać się na dworcach takich jak Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i
  Łódź Kaliska lub Łódź Żabieniec.

  - Wielu pasażerów, szczególnie tych którzy wyjeżdżają do innego miasta lub wracają z dłuższej podróży, nie korzysta z własnych środków transportu, ale z komunikacji miejskiej.

  - Powstająca Łódzka Kolej Aglomeracyjna spowoduje, że pasażerowie z Łodzi i okolic będą mieli możliwość wygodnego dojazdu do dworca pociągiem, a nie samochodem.

  - Analizy ZDiT nie biorą pod uwagę ruchu pieszego, który należałoby uwzględnić, szczególnie, że jak wspomniano, istnieje możliwość wyboru przez pasażerów stacji innej niż Łódź Fabryczna.

  - W ciągu kilku lat zmieniła się sytuację gospodarcza i demograficzna- należy zapewne zredukować oczekiwania co do ilości inwestycji komercyjnych i publicznych w Nowym Centrum Łodzi, a co za tym idzie potrzeb komunikacyjnych.

  - Zmieniła się koncepcja rozbudowy sieci ulic w mieście - nie powstanie ulica Nowosterlinga i nie będzie poszerzona ulica Kilińskiego, które miały być przedłużeniem Nowotargowej i być dla niej źródłem ruchu. Powstała ulica biegłaby więc od ul. Uniwersyteckiej i kończyła się albo na Al. Piłsudskiego albo na Kilińskiego przy ul. Orla, gdzie pozostaje ulica z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z torowiskiem tramwajowym w jezdni.

  - Trwająca obecnie budowa tunelu kolejowego umożliwi połączenie w spójną sieć ulic biegnących w kierunku północ-południe. Ulice te pozostawały dotychczas rozcięte torami kolejowymi (Uniwersytecka-Targowa, Lindleya-Wodna, Wierzbowa-Przędzalniana). Należy zauważyć, że łączny przekrój ulic dochodzących od północy do ul. Tuwima będzie równy łącznemu przekrojowi ulic już istniejących po południowej stronie ul. Tuwima (łącznie z ul. Dowborczyków i ul. Nową). Uważamy,
  że z tych względów istniejąca sieć ulic z niewielkimi uzupełnieniami polepszającymi komunikację wewnątrz kwartałów położonych na południe od ul. Tuwima, jest wystarczająca dla zapewnienia dojazdu przez ten obszar do NCŁ.

  Sprzeciwiamy się sposobowi planowania i prowadzenia inwestycji drogowych, jakiego przykładem jest ul. Nowotargowa. Po raz kolejny planuje się budowę drogi bez uwzględnienia jej uwarunkowań urbanistycznych oraz nie biorąc pod uwagę opinii
  mieszkańców. Zamiast opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla danego fragmentu miasta i uwzględnienia uwag oraz opinii mieszkańców, podejmowane są decyzje, które mają, jak sądzimy, negatywne skutki dla otaczającej przestrzeni i warunków życia ludzi.

  Po raz kolejny podejmowana jest duża inwestycja drogowa w sytuacji, gdy w perspektywie roku ma powstać Studium Transportowe dla miasta, dokument który może podważyć zasadność jej wprowadzenia w zamierzonej formie.

  Dlatego zwracamy się do Pani z następującymi postulatami:

  1. Wstrzymania projektowania i budowy ulicy Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima w kierunku południowym do czasu opracowania powtórnej analizy konieczności realizacji tej inwestycji oraz powstania Studium Transportowego Miasta i
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadującego obszaru.

  2. Przeprowadzenia analizy potrzeby powstania ulicy Nowotargowej na tym odcinku w kontekście obsługi komunikacyjnej Nowego Centrum Łodzi i przeprowadzenie konsultacji społecznych tego dokumentu.

  3. Wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta pomiędzy ulicami Tuwima, Piłsudskiego, Kilińskiego i Rydza - Śmigłego.

  Z poważaniem:
  Wojciech Podstawka

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Mój reporter

  Zadaj pytanie swojemu reporterowi!

  Chcesz wiedzieć co wydarzyło się przed chwilą na Twojej ulicy?
  Zastanawiasz się gdzie zjesz w Łodzi najsmaczniejsze lody?
  Szukasz miejsc parkingowych w centrum?
  Chcesz wiedzieć ile zarabia prezydent?
  A może masz inne pytanie związane z naszym miastem?
  Zadaj je, a nasz reporter poszuka odpowiedzi!

  Dane kontaktowe

  Dziękujemy za przesłanie pytania, prosimy o cierpliwość. Opublikujemy je na stronie Mojego_reportera kiedy redakcja rozpocznie prace nad odpowiedzią.

  Oświadczenia:

  Użytkownik, który podał w powyższym formularzu dane osobowe klikając przycisk "WYŚLIJ" potwierdza, że: (czytaj dalej)
  • został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do publikacji przekazanych materiałów
  • został poinformowany, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, dla celów korzystania i publikacji przekazanych materiałów w internecie i prasie drukowanej, oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem / nazwą autora oraz kontaktu z Użytkownikiem i korzystania przez Operatora z udzielonej mu na podstawie Regulaminu przez Użytkownika licencji
  • został poinformowany, że Polska Press Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania siedzibie spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych w zakresie przewidzianym przez przepisy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny by ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie.

  Komentarze (43)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jętrzący przeciwnicy wszystkiego! WON! z miast!

  czeruś (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 12

  pewna radna też się pod tym podpisała?
  a rowerooszołomi?
  Znajomości to dziś pierwsza sprawa w załatwianiu takich inicjatyw!

  takkk niech zostanie wiecznie zakorkowana kilińskiego głównym dojazdem...rozwiń całość

  pewna radna też się pod tym podpisała?
  a rowerooszołomi?
  Znajomości to dziś pierwsza sprawa w załatwianiu takich inicjatyw!

  takkk niech zostanie wiecznie zakorkowana kilińskiego głównym dojazdem do dworca. Mają racje hahaha!zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  rada

  sonia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  radziła bym przecinkom budowy nowo targowej zwiedzić ja bo z protestu wynika ze nie znacie wo gule tej ulicy a muzeum kinematografii jest na Placu Zwycięstwa i tamte strony nikt nie będzie burzył....rozwiń całość

  radziła bym przecinkom budowy nowo targowej zwiedzić ja bo z protestu wynika ze nie znacie wo gule tej ulicy a muzeum kinematografii jest na Placu Zwycięstwa i tamte strony nikt nie będzie burzył. Zabytek jest tylko jeden który grozi zawaleniem. Teraz już jest problem z przejazdem autem ulica Targowa odcinka Targowa Tuwima i nie pomorze jeden kierunek. pomyślcie ze przybywa samochodów a nie dalekiej przyszłości ma powstać prawdziwe centrum lodzi do którego trzeba dojechać.Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Niezawodnie

  szu (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 13 / 11

  Podpisała się, Niziołek-Janiak jest konsekwentna. A za kasę z Nowotargowej wyremontowaliby ze 20 kamienic.


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jest konsekwentnie głupia

  Jedynie (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 8

  :)


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Glupota domena milosnikow srodmiejskich autostrad

  Ulther (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  ;)

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  I znowu żle

  Szlag (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 18 / 8

  Kolejny list z cyklu " my lepiej wiedzący i się sprzeciwiający". Każda inwestycja w tym mieście rodzi opory. Każdy wie lepiej, dysponuje lepszymi danymi (oczywiście wiarygodnymi), zna lepsze...rozwiń całość

  Kolejny list z cyklu " my lepiej wiedzący i się sprzeciwiający". Każda inwestycja w tym mieście rodzi opory. Każdy wie lepiej, dysponuje lepszymi danymi (oczywiście wiarygodnymi), zna lepsze rozwiązania itd. Rozumiem przywiązanie do brudu, ciasnoty i ciszy. Ale to miasto, a nie wieś ze wszystkimi tego konsekwencjami. Chronić należny to, co jest naprawdę cenne, a nie wszystko co wybudowano (zresztą bez żadnych planów zagospodarowania przestrzennego) na przestrzeni ostatnich 100 lat. Albo ta wielka wiocha zmieni się radykalnie, albo umrze wraz z jej obrońcami. zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  hmmm.....

  Marzena (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 14 / 10

  A ja nie chcę tych co nie chcą Nowotargowej. Też mam w tej sprawie napisać list do gazety?

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Potepiam warcholstwo, pieniactwo i bezmyslne blokowanie inwestycji

  Tata Kazika (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 12

  dzialaja mi na nerwy ci,co protestuja przeciwko Konstytycytjnej, Gornej i lacznikowi S14.

  Ale autor listu nie chce nic na sile blokowac, domaga sie:
  "Wstrzymania
  do czasu opracowania powtórnej...rozwiń całość

  dzialaja mi na nerwy ci,co protestuja przeciwko Konstytycytjnej, Gornej i lacznikowi S14.

  Ale autor listu nie chce nic na sile blokowac, domaga sie:
  "Wstrzymania
  do czasu opracowania powtórnej analizy konieczności realizacji tej inwestycji oraz powstania Studium Transportowego Miasta i miejscowego planu zagospodarowania

  Przeprowadzenia analizy

  Wykonania planu"

  Zreszta nie ma pospiechu, skonczmy inne remonty, ruch sie uspokoi i bedzie czas na nastepne.zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  A bez demagogii nie potrafisz?

  Smutny (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 7

  Jeżeli potrzeba Nowotargowej wynika z ruchu 200 czy "tylko" 100 tys. podróżnych nowego dworca, to jest to tak samo wyssane z palca, jak takie założenia .
  Kto, we współczesnym świecie, lokuje...rozwiń całość

  Jeżeli potrzeba Nowotargowej wynika z ruchu 200 czy "tylko" 100 tys. podróżnych nowego dworca, to jest to tak samo wyssane z palca, jak takie założenia .
  Kto, we współczesnym świecie, lokuje konieczność tak dużego ruchu w środku miasta ? Dodatkowo - do dziś nie ma koncepcji Nowego Centrum Łodzi. To co pozostało, to slogany typu "koło zamachowe gospodarki", "centrum kulturalne", a na dziś to jest jedynie zespół działek do sprzedania. Nikt nie zna potrzeb komunikacyjnych ani tej części Łodzi, ani całości miasta. Nie ma studium transportowego z prawdziwego zdarzenia. I pewnie nie będzie, bo w rzetelność opracowań ZDiT -owskich nie wierzę.
  Konstytucyjna - kolejna, nieodległa trasa - przelotowa - przez miasto (mają być równoległe - A1, Konstytucyjna, Strykowska - Śmigłego, Nowotargowa). To jakieś szaleństwo.
  Łącznik do S14 - cały czas mowa o jednym, a powinno być kilka. Nic na temat pozostałych. I znów najważniejsza demagogia. Jest możliwość zbudowania wersji najtańszej, o największej funkcjonalności - śladem ul. Św. Teresy, a forsowana jest koncepcja łącznika obudowanego zespołem dróg - potwornie drogiego. Dodatkowo - przewymiarowanego jak wyżej wymienione trasy (po co sześć pasów do drogi czteropasmowej?)
  Podsumowując - jest dość argumentów, aby żądać umiaru inwestycyjnego, dokładnych analiz opartych o rzetelne szacunki, szanowania każdej wydawanej złotówki - czego dziś brak. I można to zrobić bez opluwania tych, którzy na to zwracają uwagę. A gdy pomyślę sobie, że prawdziwy postęp to odbywa się w wiedzy i mentalności - w pierwszej kolejności, o czym nasi "postępowcy" nie mają zielonego pojęcia - to smutno mi. zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Kiedy remont Starego Rynku?

  ghg (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 11 / 9

  Kiedy remont 4 tysięcy kamienic bedących w złym stanie????

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Targowa

  Greg (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 24

  Mieszkam tu i chcę nowej ulicy. Wyburzy się trochę ruder i pijackich melin. Miasto ma się rozwijać a nie być skansenem i zacofaną wioską.


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  No to zapraszam

  szu (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 10 / 4

  do mieszkań zamiennych w jeszcze gorszych budynkach, z grubsza machniętych farbą po wyprowadzce żula-podpalacza.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  "Wyburzmy wszystko"

  Wiśnia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 12 / 13

  Zrównajmy miasto z ziemią i zbudujmy na skrzyżowaniu autostrad pod Strykowem!

  Przypadkiem nie mieszkam w ruderze i nie prowadzę pijackiej meliny.
  Nie wszyscy żyją jak Gerg.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  . (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 10

  Masz rację - wzdłuż takiej Zachodniej miasto rozwija się aż furczy!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ?

  ? (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 10 / 9

  Miasto nie buduje nowych mieszkań i nie remontuje starych więc myślę że zamieszkasz na nowo wybudowanej ulicy. Zaleta-będzie ulicą nową.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  jak to teraz jest

  co to za zwyczaje ?? (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 20

  byle idiota coś nabazgrze i prześle do gazety a ona zaraz od reki to publikuje bez zastanowienia???

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Zamiast ultradrogiej Nowotargowej - sieć wyremontowanych ulic!

  Ramirez (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 25 / 15

  Łodzianie - wydatek na jedną źle zaplanowaną trasę 130 milionów to niemożliwe do zaakceptowania marnotrawstwo. Za tę kwotę można wyremontować wszystkie okoliczne ulice w tej części miasta oraz...rozwiń całość

  Łodzianie - wydatek na jedną źle zaplanowaną trasę 130 milionów to niemożliwe do zaakceptowania marnotrawstwo. Za tę kwotę można wyremontować wszystkie okoliczne ulice w tej części miasta oraz zbudować kilka nowych małych wewnątrz kwartałów, które doskonale poradzą sobie z obsługą ruchu.
  Nie dajcie się mamić wizją szerokiej trasy - to najprostsza droga do wygenerowania wielkich korków.
  zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  bredzisz

  nie ma zamiast (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 21 / 17

  będzie i to, i to !
  Wszystko jest potrzebne.


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Dziecinada

  Dorosły (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 6

  Młody człowieku. Pieniądze nie rosną. na drzewach. Na to co teraz jest robione zaciągnięte są kredyty, które my będziemy spłacać. To co jest wydawane bezmyślnie, zablokuje konieczne wydatki.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ?

  ? (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 18

  Bredzisz-ktoś za te głupie pomysły musi zapłacić, ja nie mam ochoty. Myślę że odpowiednie służby zajmą się niepotrzebną rozrzutnością.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  nie będzie

  Ramirez (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 21 / 13

  Łódź jest już krok od przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia, trzeba będzie ciąć wydatki - miasto się wyludnia, co oznacza mniejsze wpływy z podatków. Efekt będzie taki, że trzeba będzie...rozwiń całość

  Łódź jest już krok od przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia, trzeba będzie ciąć wydatki - miasto się wyludnia, co oznacza mniejsze wpływy z podatków. Efekt będzie taki, że trzeba będzie likwidować kolejne szkoły, ograniczać dalej wydatki na kulturę, żeby załatać dziury w istniejących i nowo powstałych drogach. zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  łódź sie nie kończy teraz.

  Łódx będzie trwać i jak przejdzie kryzys nadal rozwijać (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 13 / 16

  Dlatego właściwa komunikacja, zrealizowana dużo wcześniej będzie w następnych latach otwarciem dla NCŁ i szansa dla inwestowania. Bo kto normalny wybuduje epokowe realizacje, bez komunikacji. A w...rozwiń całość

  Dlatego właściwa komunikacja, zrealizowana dużo wcześniej będzie w następnych latach otwarciem dla NCŁ i szansa dla inwestowania. Bo kto normalny wybuduje epokowe realizacje, bez komunikacji. A w ogóle weź tez pod uwagę, ze oprócz obiektów wysokokubaturowych kulturalnych będą tam i komercyjne i będzie trzeba do nich dojechać.
  Nie masz pojęcia co oprotestowujesz...!zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  . (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 13

  I po to, żeby mieć czym dojechać buduje się dworzec.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  grupa

  niem zgody na warcholenie ! (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 26 / 20

  kretynów jątrzących w niesłychanie ważnej ulicy dla miasta ŁODZI,czas najwyższy postawić tamę wszelkim idiotycznym protestom!!!!!


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  . (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 9 / 10

  Ta ulica nie jest niesłychanie ważna. jest zupełnie zbędna - obecne Targowa i Wodna z powodzeniem przejęłyby nawet większy ruch bez niepotrzebnego zachęcania do omijania Kopcińskiego przez...rozwiń całość

  Ta ulica nie jest niesłychanie ważna. jest zupełnie zbędna - obecne Targowa i Wodna z powodzeniem przejęłyby nawet większy ruch bez niepotrzebnego zachęcania do omijania Kopcińskiego przez Śródmieście.zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Rufio

  Lobby asfaltowe musi na czymś zarobić (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 26 / 17

  Uparte forsowanie przez ZDiT i wiceprezydenta Stępnia tej absurdalnej inwestycji, opartej o wyssane z palca analizy sugeruje, że są pewne wyborcze długi do spłacenia i asfalt z betonem musi się...rozwiń całość

  Uparte forsowanie przez ZDiT i wiceprezydenta Stępnia tej absurdalnej inwestycji, opartej o wyssane z palca analizy sugeruje, że są pewne wyborcze długi do spłacenia i asfalt z betonem musi się polać szeroko.
  A że kosztem niszczenia miasta - to już wierchuszki nie obchodzi. I nie ma tu różnicy czy rządzi PO, czy inni - tutaj kto inny trzyma za jaja.
  zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jakego Stepnia, jakiego ZdiT...?

  asfalt (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 20 / 20

  człowieku, świat idzie do przodu. Te baraki, których chronisz powstały w czasach kiedy jeden samochód przypadał na calą dzielnicę. Jaka trzeba mieć umysłowość, aby tego nie rozumieć, ze Łódź w...rozwiń całość

  człowieku, świat idzie do przodu. Te baraki, których chronisz powstały w czasach kiedy jeden samochód przypadał na calą dzielnicę. Jaka trzeba mieć umysłowość, aby tego nie rozumieć, ze Łódź w swojej zwartej zabudowie stała sie mało wydolna i niefunkcjonalna. nasze miasto sie dusi, w swojej ciasnocie dosłownej i umysłowej. Na każdym kroku pełno tradycjonalistów o ograniczonych horyzontach, którym sie wydaje w swojej ograniczoności, ze sa najmądrzejsi, bo sie przyzwyczaili do czegos tam.
  Tylko, ze sa tez inni i ci inni widza sens w zmainach, a takze w tym, ze nasze zycie trzeba unowoczesniać. Najwyzszy czas.
  Takie grupy 150 osób bardzo łatwo zmanipulować, wystarczy im opowiedzieć katastroficzna wersję Nowotargowej i wtedy podpis jest.
  NCŁ to wielka dzielnica, która powinna mieć swój kręgosłup w postaci Nowotargowej i z tym zaden mądry i świadomy łodzianin nie powinien dyskutować.zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  zmanipulowani

  Rufio (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 19 / 26

  O wiele łatwiej zmanipulować jest wielkie masy słodkimi gadkami o "nowoczesności".
  "Nowoczesność" nie oznacza tranzytowych tras w centrum miasta, bo to jest pieśń modernistów z lat 50., 60. i...rozwiń całość

  O wiele łatwiej zmanipulować jest wielkie masy słodkimi gadkami o "nowoczesności".
  "Nowoczesność" nie oznacza tranzytowych tras w centrum miasta, bo to jest pieśń modernistów z lat 50., 60. i 70., równie tchnąca nowoczenością co klocek hotelu Centrum.
  Budowanie takiej drogi w centrum to szczyt wsteczniactwa.
  zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jakie tranzytowe trasy jełopie, bo inaczej nie mozna cie nazwać

  asia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 12 / 15

  Ty naprawdę nie rozumiesz, ze w centrum miasta powstaje ogromna dzielnica i ulica Nowotargowa to jest niezbędne minimu, aby te 90 ha obsłużyć.
  Pewnie jesteś jednym z tych co jezdża na rowerach i...rozwiń całość

  Ty naprawdę nie rozumiesz, ze w centrum miasta powstaje ogromna dzielnica i ulica Nowotargowa to jest niezbędne minimu, aby te 90 ha obsłużyć.
  Pewnie jesteś jednym z tych co jezdża na rowerach i nie potrafią zrozumieć co to jest sensowna urbanistyka i organizacja komunikacji, aby NCŁ było wydolne i nieuciążliwe dla okolicznych kwartałów i ulic.zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Odpowiem tym samym

  Antygłupek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 8 / 8

  Kretynko, a kto buduje w centrum nowe fabryki - choćby zajmujące się usługami.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  .

  . (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 10 / 8

  A Ty naprawdę nie rozumiesz, że ta dzielnica nie skupia się wokół dworca dla jaj, tylko dlatego, że ma bazować na obsłudze komunikacyjnej dawanej przez ten dworzec? I nie rozumiesz, że...rozwiń całość

  A Ty naprawdę nie rozumiesz, że ta dzielnica nie skupia się wokół dworca dla jaj, tylko dlatego, że ma bazować na obsłudze komunikacyjnej dawanej przez ten dworzec? I nie rozumiesz, że przepustowość będzie taka sama na 2 jezdniach o 2 pasach niezależnie od tego czy te jezdnie poprowadzimy obok siebie (Nowotargowa) czy w odległości 200 metrów (Targowa i Wodna)? I nie rozumiesz, że pieniądze nie rosną na drzewach a za 130 mln można by odmienić całe Śródmieście zamiast budować 700 metrów drogi?
  No to jak nie rozumiesz, to miej chociaż odrobinę kultury i nie wyzywaj ludzi.zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  inwektywy siłą w dyskusji

  Rufio (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 9 / 4

  Niezbędnym minimum jest trasa Nowowęglowa oraz Uniwersytecka.
  Resztę rozprowadzi historyczna siatka ulic dawnej Nowej Dzielnicy + parę przebić przez kwartały.
  Nie umiesz rozmawiać bez inwektyw?...rozwiń całość

  Niezbędnym minimum jest trasa Nowowęglowa oraz Uniwersytecka.
  Resztę rozprowadzi historyczna siatka ulic dawnej Nowej Dzielnicy + parę przebić przez kwartały.
  Nie umiesz rozmawiać bez inwektyw? Słabo.zwiń

  Polecamy

  Menadżer Roku 2018

  Menadżer Roku 2018

  Najlepsze prezenty dla kobiety na urodziny i imieniny

  Najlepsze prezenty dla kobiety na urodziny i imieniny

  Smartfon pod choinkę? Okazje w świątecznej ofercie Orange

  Smartfon pod choinkę? Okazje w świątecznej ofercie Orange

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny