INFORMATOR

  Wojsko sprzedaje mieszkania

  Rozwiń
  Niebezpieczne dla zdrowia: benz(o)apiren, dioksyny i gazy

  Niebezpieczne dla zdrowia: benz(o)apiren, dioksyny i gazy

  Materiał partnera

  Dziennik Łódzki

  Dziennik Łódzki

  W dymie z kominów domowych znajduje się m.in. szkodliwy dwutelenk siarki
  1/3
  przejdź do galerii

  W dymie z kominów domowych znajduje się m.in. szkodliwy dwutelenk siarki

  Niebezpieczeństwa grożą nam nie tylko ze strony pyłów, ale i z powodu substancji i gazów, które obecne są w zawiesinie pyłowej emitowanej przez piece i samochody w ruchu ulicznym.
  Benzo(a)piren

  Jest to związek chemiczny z grupy węglowodorów tzw. aromatycznych, wykazujący zdolność do gromadzenia się w organizmie człowieka. Wydziela się podczas spalania drewna, węgla oraz odpadów, zwłaszcza tworzyw sztucznych typu PET. Podrażnia oczy, nos, gardło i oskrzele, ale najgorsze jest to, iż jest związkiem silnie rakotwórczym, posiadającym właściwości mutagenne.

  Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmach.

  Podobnie jak inne węglowodory aromatyczne, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania polega na tym, że reaguje on z DNA, przy czym działa po tzw. aktywacji metabolicznej. W wyniku przemian metabolicznych benzo(a)pirenu w organizmie człowieka dochodzi do powstania i gromadzenia hydroksypochodnych benzo(a)pirenu o bardzo silnym działaniu rakotwórczym.

  Benzo(a)piren wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.

  Dioksyny

  Śmieci spalane w piecach są m.in. źródłem dioksyn. W organizmie człowieka dioksyny gromadzą się głównie w wątrobie i tkance tłuszczowej. Stamtąd transportowane są do tkanek i narządów. Ich negatywne oddziaływanie na ludzki organizm obejmuje m.in.: obniżenie odporności immunologicznej, reakcje skórne - powstanie trądzika chlorowego charakteryzującego się licznymi zgrubieniami i stwardnieniami na skórze twarzy i małżowinach usznych, zaburzenia hormonalne (głównie tarczycy), zwiększone ryzyko zachorowań na raka płuc i przewodu pokarmowego.

  Gazy

  Powietrze zanieczyszczone jest również przez szkodliwe dla naszych organizmów gazy, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i ozon.

  Dwutlenek siarki (SO2) - nie bez powodu to właśnie o tym związku chemicznym najwięcej się słyszy w kontekście zdrowia człowieka. Powoduje on m.in. uszkodzenie dróg oddechowych - nawet jeśli występuje w niewielkim stężeniu w powietrzu, ale jest się wystawionym na jego działanie przez dłuższy czas. Uszkodzenie to polega m.in. na wywoływaniu skurczów oskrzeli. Oprócz tego, długa ekspozycja na działanie SO2 może doprowadzić do pojawienia się poważnych zmian w rogówce oka.

  Tlenek węgla (CO) to wyjątkowo niebezpieczny, bezbarwny i bezwonny gaz będący wynikiem niepełnego spalania węgla (niższe temperatury spalania, węgiel gorszej jakości). Wdychanie tego gazu (nawet krótkotrwałe) prowadzi do silnego zatrucia organizmu, a w wielu przypadkach do śmierci. Po jego pojawieniu się w organizmie następuje gwałtowny spadek zawartości oksyhemoglobiny, co prowadzi do niedotlenienia mięśnia sercowego oraz mózgu.

  Tlenki azotu (NOx) - m.in. ich oddziaływanie powoduje, że w glebie powstają i kumulują się związki rakotwórcze i mutagenne. Tlenki azotu są również jedną z podstawowych przyczyn powstawania smogu.

  Tlenek azotu (NO) - jest gazem toksycznym, który potrafi znacznie obniżyć odporność organizmu na choroby bakteryjne, wywołać silne podrażnienie dróg oddechowych i spojówki oka, a także choroby alergiczne.

  Ozon (O3) - nadmierna ilość ozonu we wdychanym powietrzu prowadzi do chorób płuc i oskrzeli (zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli) - ogólnie rzecz biorąc ozon uszkadza układ oddechowy.

  Projekt pn. "Oddychajmy czystym powietrzem! Kampania edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza" został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo