Nasza Loteria

NOTA INFORMACYJNA Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021

Izabella Mioduszewska
Izabella Mioduszewska

NOTA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected].
Kategorie danych osobowych
W celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji uroczystej gali finałowej XIV edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021 oraz umożliwienia Państwu uczestnictwa w tym wydarzeniu, przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail oraz adres korespondencyjny.
Źródło danych
Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa. Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne, a także otrzymać je od innego podmiotu – np. sponsora lub partnera wydarzenia. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).
W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•podjąć działania związane z obsługą wszelkich czynności niezbędnych do realizacji uroczystej gali finałowej XIV edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021, w tym umożliwić Państwu uczestnictwo w tym wydarzeniu, przesłać zaproszenia oraz prowadzić ewidencję / listę obecności uczestników;
•udokumentować przebieg uroczystej gali finałowej XIV edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021;
•prowadzić bieżącą komunikację oraz przesłać materiały związane z organizacją wydarzenia;
•wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe, o ile będzie to konieczne;
•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa, obronić się przed roszczeniami lub skorzystać z naszych uprawnień;
•przesyłać treści marketingowe telefonicznie, drogą elektroniczną lub tradycyjną (pocztową);
•zarchiwizować dokumentację.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np. przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych);
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu – przykładowo, by umożliwić Państwu udział w uroczystej gali finałowej XIV edycji konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021, wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa, obronić się przed roszczeniami lub skorzystać z naszych uprawnień, przesyłać treści marketingowe drogą tradycyjną (pocztową), prowadzić bieżącą komunikację oraz przesłać materiały związane z organizacją wydarzenia.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia przez Państwa zgody, będą przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu przesyłania ofert handlowych lub treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej), do czasu ich wycofania.
Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub ciążącego na nas obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do udostępnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotom wspierającym nas w zakresie organizacji wydarzenia;
•innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, operatorom pocztowym,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
•uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa organizacjom i instytucjom.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
W odniesieniu do celów opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie - przez okres ważności tych celów, albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu. Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected].
Panstwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym również w formie profilowania, które może wywoływać wobec osób fizycznych skutki prawne lub w inny istotny sposób na nie wpływać.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki