Nowa Energia dla Łodzi

Materiał informacyjny VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi prowadzi działania optymalizujące firmę w obszarze technologicznym i organizacyjnym. Kluczowym elementem strategii Veolii Energii Łódź jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji.

Veolia Energia Łódź jest kluczowym przedsiębiorstwem w infrastrukturze Łodzi, zapewniającym zaopatrzenie miasta w ciepło systemowe, które dostarcza do 60% odbiorców. Mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, łódzka Veolia konsekwentnie realizuje strategię zakładająca transformację energetyczną systemu, którym zarządza w kierunku jego dekarbonizacji do 2030 roku i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

Energia z biomasy

W ramach strategii Veolii Energii Łódź w 2011 roku w elektrociepłowni EC4 uruchomiona została instalacja biomasowa wykorzystująca biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji energii. Dzięki temu około 17% ciepła systemowego i energii elektrycznej produkowanej w EC4 pochodzi z OZE, a emisje CO2 zostały ograniczone o ok. 18%.

Modernizacja sieci ciepłowniczej

W Łodzi, zarządzany przez Veolię, system ciepłowniczy wg danych na koniec 2020 roku składa się z sieci o długości ponad 840 km (blisko 64 proc. w nowoczesnej technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym) oraz ponad 10000 obsługiwanych węzłów cieplnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej jest prowadzona w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa łódzkiego. Efektem 7-letniego programu ZIT (w latach 2017–2023) będzie wymiana ponad 70 km sieci ciepłowniczych z lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku.

Nowa Energia dla Łodzi – nowe inwestycje

W nawiązaniu do wyzwań klimatycznych, w ramach projektu Nowa Energia dla Łodzi oblicze łódzkiego systemu elektrociepłowniczego zmieni się całkowicie dzięki dwóm kluczowym inwestycjom realizowanym praktycznie równolegle. Pierwsza z nich to Zakład Odzysku Energii (nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów) wykorzystujący jako paliwo tzw. pre-RDF czyli frakcję kaloryczną z resztkowych odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu. Realizacja ZOE ograniczy zużycie węgla o 120 000 ton rocznie (ok. 2 000 wagonów). Kolejną inwestycją jest wysokosprawny, kogeneracyjny blok gazowo-parowy wykorzystujący paliwo gazowe, co spowoduje ograniczenie wykorzystania węgla o ponad 360 000 ton na rok (ponad 6 340 wagonów). Dzięki tym inwestycjom, których otwarcie przewidywane jest na lata 2024-2025, nastąpi spadek emisji dwutlenku węgla o 65%.

Fotowoltaika znaczy w stronę słońca

Veolia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie wykorzystania OZE do produkcji energii. Nowa oferta kierowana jest m.in. do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, którym firma proponuje efektywne rozwiązania fotowoltaiczne. Tak wyprodukowaną zieloną energię można wykorzystać do instalacji elektrycznych w mieszkaniach, do stacji ładowania samochodów elektrycznych, w systemach wentylacyjnych – do produkcji powietrza, ciepła i klimatyzacji. Dzięki temu możliwe jest rzeczywiste obniżenie kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo mieszkańcy otrzymają możliwość monitorowania produkcji zielonej energii w aplikacji mobilnej.
Pierwszy projekt będzie realizowany w ramach Łódzkiego Klastra Fala Energii z RSM „Bawełna” w Łodzi.
Z kolei Veolia we współpracy z Echo Investment uruchomiła na terenie inwestycji Fuzji pierwszą w Łodzi stację ładowania pojazdów elektrycznych zasilaną instalacją fotowoltaiczną.

Grupa Veolia jest siódmym co wielkości inwestorem w Polsce pod względem wartości aktywów. Od 2002 r. zainwestowała w polski system ciepłowniczy 6 mld zł w ciągu ostatnich 20 lat, z czego 1,2 mld złotych w inwestycje środowiskowe. W ostatnich 5 latach średnie nakłady na inwestycje wyniosły pół miliarda rocznie.

Dodaj ogłoszenie