Nasza Loteria

Odnawialne źródła energii - efektywnie dla środowiska

Materiał informacyjny
Efektywne korzystanie z surowców, ich niemarnowanie oraz odzyskiwanie i ponowne użycie w procesie produkcji energii i ciepła dla mieszkańców, stosowanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii jest kluczową częścią m.in. projektu Nowa Energia dla Łodzi, w ramach którego Veolia będzie stopniowo ograniczać spalanie węgla w łódzkich elektrociepłowniach.

Kogeneracja, czyli efektywne „2 w 1”
Łódzki system ciepłowniczy, którym zarządza Veolia, składa się z dwóch elektrociepłowni: EC3 i EC4, ponad 820 kilometrów sieci ciepłowniczych i około 9800 węzłów cieplnych. W elektrociepłowniach energia elektryczna i ciepło systemowe wytwarzane są w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. W porównaniu do rozdzielnej produkcji ciepła w ciepłowni i prądu w elektrowni, w kogeneracji możliwe jest osiągnięcie oszczędności w zużyciu paliw na poziomie ok. 30 procent. To w prosty sposób znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu wpływu produkcji na środowisko. Do tego należy dodać, że ciepło systemowe wyprodukowane w kogeneracji i dostarczane sieciami ciepłowniczymi jest jednym z najlepszych sposobów walki ze smogiem w polskich miastach.

Nowa Energia dla Łodzi
Veolia Energia Łódź, mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, konsekwentnie realizuje swoją strategię, która w ramach projektu Nowa Energia dla Łodzi zakłada stopniową dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej.
W ramach projektu Veolia planuje zastąpienie węgla gazem, paliwem alternatywnym pre-RDF, czyli frakcją resztkową powstałą w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz biomasą w postaci tzw. czarnego pelletu. Wdrożenie całego projektu pozwoli na ponad trzykrotne ograniczenie śladu węglowego – czyli emisji dwutlenku węgla.

odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów - USTAWA o odnawialnych źródłach energii

Biomasa w elektrociepłowniach
W 2011 roku w widzewskiej elektrociepłowni EC4 uruchomiona została instalacja wykorzystująca biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Obecnie ok. 16% ciepła systemowego i 18% energii elektrycznej jest produkowane z tego rodzaju paliwa. Przekłada się to na obniżenie emisji CO2 o 18%.

Instalacja biomasowa w EC4
Instalacja biomasowa w EC4

Dywersyfikacja paliwowa w Veolii Energii Łódź zakłada w przyszłości zastosowanie biomasy na szerszą skalę poprzez m.in. wykorzystanie tzw. czarnego pelletu, czyli biomasy czwartej generacji . Jest to uszlachetniania forma biomasy poddana obróbce termicznej, która staje się paliwem stałym, bardziej suchym i znacznie bardziej wydajnym energetycznie. Zaletą tego paliwa jest to, że do jego produkcji zużywa się resztki roślinne np. pozostałości z produkcji w tartakach. Veolia planuje wykorzystanie tego paliwa w istniejących kotłach węglowych w elektrociepłowni EC3 przy ul. Pojezierskiej w Łodzi.

Łódzki Klaster Fala Energii
W 2019 roku Veolia Energia Łódź wraz z Aquapark Łódź, Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii. Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii takich jak źródła geotermalne, fotowoltaika i źródła kogeneracyjne oraz rozwój energetyki rozproszonej i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych. Klaster został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Efektywnie dla środowiska i mieszkańców
Pierwszym efektem funkcjonowania Klastra jest list intencyjny podpisany przez Veolię Energię Łódź, RSM „Bawełna” w Łodzi, Sart sp. z o.o. sp. k. oraz Politechnikę Łódzką, w którym strony deklarują współpracę w zakresie projektów służących poprawie efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnię.
Współpraca będzie polegała w szczególności na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej na dachach budynków RSM Bawełna. Dzięki wdrożeniu przez Veolię innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnictwa zbiorowego, Spółdzielnia zwiększy udział energii odnawialnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej dla części wspólnych budynków jak i indywidualnych mieszkańców.
transformacja2050.pl - portal otwartej rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki