Odnawiamy zasoby świata

Materiał informacyjny Veolii
Nasza misja „Odnawiamy zasoby świata” opiera się na wizji, w której nie marnujemy zasobów i wykorzystujemy je w sposób zrównoważony. To konkretna deklaracja rozwoju działalności w kierunku realizacji wyzwań środowiskowych nakreślonych m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie. W naszym przypadku – producenta i dostawcy ciepła systemowego dla Łodzi - istotne jest połączenie z jednej strony efektywnej produkcji i bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w ciepło z redukcją tzw. śladu węglowego, a z drugiej poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii wpisujących się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Sławomir Jankowski – członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju Veolia Energia Łódź.

Jak Veolia dba o czyste powietrze w Łodzi? Jakie instalacje w łódzkich elektrociepłowniach działają na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko?

W łódzkich elektrociepłowniach produkujemy energię elektryczną i ciepło systemowe w jednym procesie technologicznym zwanym kogeneracją. Kogeneracyjne „2 w 1” to przede wszystkim ograniczenie zużycia paliw o ok. 30 proc. wobec produkcji rozdzielnej, co z kolei w prosty sposób znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu wpływu naszej produkcji na środowisko. Jeśli chodzi o instalacje środowiskowe działające w naszych elektrociepłowniach, to przede wszystkim te, które dbają o odazotowanie i odsiarczanie spalin oraz wyłapywanie pyłów. Te ostatnie, czyli elektrofiltry, mają 99,9-procentową skuteczność. Poza tym, instalacja biomasowa, która działa w EC4 od 2011 r., pozwala na produkcję zielonej energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2. To wszystko powoduje, że w miastach najczystsze powietrze jest właśnie w tych obszarach, które zasilane są ciepłem systemowym produkowanym w elektrociepłowniach i dostarczanym sieciami ciepłowniczymi.

Odnawiamy zasoby świata

Czy ciepło systemowe z sieci jest najlepszym rozwiązaniem na likwidację smogu w polskich miastach? W jakich projektach, których celem jest walka o czyste powietrze, zaangażowana jest Veolia?

Należy podkreślić, że ciepło systemowe jest jednym z najlepszych sposobów ograniczania niebezpiecznej tak zwanej niskiej emisji, która zagraża zdrowiu mieszkańców miast. A poprawa jakości powietrza i tym samym warunków życia w miastach to kluczowa sprawa. Nasze zaangażowanie w walce o lepsze powietrze to przede wszystkim udział w projekcie rewitalizacji centrum miasta. Zaczynaliśmy w 2012 roku, gdy przystąpiliśmy do projektu Mia100 Kamienic. Obecnie cały projekt jest koncepcją rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. W jego ramach Veolia opracowuje plany zasilania poszczególnych rewitalizowanych obszarów, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie modernizowanych kamienic ciepłem systemowym. Równocześnie prowadzimy działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ograniczania w mieście niskiej emisji. Ponadto podpisaliśmy z Urzędem Miasta Łodzi list intencyjny o współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności. Wspólnie chcemy realizować strategię zrównoważonego rozwoju w mieście, zgodnie z założeniami Ekopaktu dla Łodzi, w szczególności dzięki projektom mającym na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji spalin oraz hałasu w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza poprzez rozwój elektromobilności. Obecnie jesteśmy partnerem branżowym projektu „ELAB – Miasto Czystego Transportu” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Miasto Łódź. Jest to jeden z największych projektów

badawczych związanych z sektorem e-mobility w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest zbadanie, czy użytkowanie pojazdów elektrycznych w miastach może być jednocześnie przyjazne dla środowiska i efektywne ekonomicznie w porównaniu do wykorzystania pojazdów z silnikami spalinowymi. A wszystko po to, aby w przyszłości podejmować działania zmniejszające poziom emisji z sektora transportu i w ten sposób dbać o zdrowie mieszkańców miasta. Aktywny udział w kreowaniu rynku elektromobilności w Polsce jest jednym z kierunków strategicznych dla Veolii.

Veolia jest na drodze do stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego. Jakich efektów środowiskowych można się spodziewać w efekcie całkowitego odejścia od spalania węgla w elektrociepłowniach?

Łódzka spółka Veolii, jako producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego, od wielu lat prowadzi działania optymalizujące firmę w obszarze technologicznym i organizacyjnym. Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych. Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji. Mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, pracujemy nad transformacją łódzkiego systemu ciepłowniczego w kierunku pełnej dekarbonizacji. Czyli w najbliższej dekadzie zakładamy odejście od spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach na rzecz paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Wszystkie projekty, dzięki którym w procesie produkcji energii ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwolą uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe – nawet do trzykrotnego ograniczenia emisji CO2. Inwestujemy również w rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej – jednej z największych w Polsce. To z kolei ma na celu ograniczenie występowania awarii oraz strat na przesyle ciepła, co ma też przełożenie na redukcję emisji CO2. Do 2022 roku zostanie wymienione ponad 10% sieci ciepłowniczej, która dzisiaj liczy ponad 830 km.

Veolia zamontowała w Łodzi czujniki jakości powietrza. Czy ta inicjatywa sprawdziła się, czy będzie kontynuowana?

Takie działania są bardzo potrzebne. Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie powietrza jest kluczowy dla mieszkańców miasta. We współpracy z firmą Airly i naszymi klientami, w 2019 roku zamontowaliśmy dwadzieścia czujników jakości powietrza. Obecnie, we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi kończymy montaż kolejnych dwudziestu na obiektach użyteczności publicznej wskazanych przez UMŁ. Dzięki tym urządzeniom mieszkańcy mają możliwość sprawdzać jakość powietrza nie tylko w miejscu ich zamontowania, ale również przy użyciu dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. Mapę czujników w Łodzi chcemy dalej rozwijać. Będziemy angażować się również w inne projekty, które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w Łodzi.

www.energiadlalodzi.pl
www.nowaenergiadllodzi.pl

Dodaj ogłoszenie