Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi" wręczone [ZDJĘCIA]

  Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi" wręczone [ZDJĘCIA]

  red

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi" wręczone [ZDJĘCIA]
  1/63
  przejdź do galerii

  ©Grzegorz Gałasiński

  25 laureatów otrzymało w czwartek Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi"
  Odznaki przyznawane są przez Radę Miejską w Łodzi dwa razy w roku: z okazji Święta Łodzi 15 maja oraz z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

  - Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym na wniosek przewodniczącego Rady, komisji Rady, grupy co najmniej 10 radnych, prezydenta Łodzi, instytucji naukowej lub organizacji społecznej szczebla co najmniej miejskiego - wyjaśnia przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak.

  Poniżej publikujemy listę laureatów:

  1.pan Leszek Bonar – jest dziennikarzem muzycznym i prezenterem telewizyjnym, muzykiem, pedagogiem i animatorem kultury. Prowadzi koncerty charytatywne. Wspiera inicjatywy o charakterze społecznym. Promuje łódzką kulturę, pochodzących z Łodzi artystów i tutejsze instytucje kultury. Jest laureatem odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
  2.pan Jerzy Domagała – jest działaczem „Solidarności”, Związku Weteranów III Konspiracji, Komitetu Obrony Więzionych dla Przekonania oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim za działalność na rzecz odzyskania niepodległości Polski.
  3.pani hm. Ewa Grabarczyk – była Komendantem Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, członkiem Rady ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Łodzi, a także Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest wiceprezesem zarządu Fundacji Centrum Dialogu Kostiuchnówka i członkiem Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
  4.pan hm. Krzysztof Jakubiec - był zastępcą Komendanta Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego i dyrektorem XXIX LO w Łodzi. Jest wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szare Szeregi, cenionym pedagogiem, wychowawcą, a także propagatorem wychowania patriotycznego.
  5.pan Andrzej Kaczorowski – działa na rzecz rewitalizacji społecznej śródmiejskich terenów Widzewa oraz w interesie seniorów. Aktywnie wspiera rozwój Widzewskiej Manufaktury i Księżego Młyna. Jest prezesem Sportowego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Młoda Kadra" oraz przewodniczącym Zarządu Osiedla Stary Widzew.
  6.pan Zdzisław Kondratowski – jest prezesem Łódzkiego Związku Szermierczego, a także instruktorem klasy I szermierki sportowej. Wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski w kategorii młodzików. Jest uznawany za współtwórcę łódzkiej „potęgi szabli”.
  7.pani Renata Leder – jest pedagogiem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111. Współdziała ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w zbiórce żywności, a także z organizacjami młodzieżowymi na rzecz uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. Pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
  8.pani Teresa Łęcka – jest dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Była dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, Szkoły Podstawowej nr 164 i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne oraz pomoc potrzebującym.
  9.pani Ewa Maćkowiak – pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna. Aktywnie włącza się w działalność kulturalno-oświatową prowadzoną dla dzieci i młodzieży oraz stara się aktywizować lokalne środowisko. Jest propagatorem czytelnictwa. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2011 r. otrzymała tytuł Kobiety Niezwykłej nadawany przez Kapitułę Kobiet z Pasją.
  10.pani Małgorzata Oracz – jest radną Rady Osiedla Chojny, ale też cenionym nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Promuje wielokulturowość związaną z dziejami Łodzi i regionu. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi. Założyła Szkolne Koło Przyjaciół Łodzi.
  11.pani Teresa Patrzyczna – jest członkiem Związku Sybiraków. Była wraz z rodziną deportowana na Sybir. Po powrocie do kraju organizowała wysyłki darów dla Rodaków na Białoruś, Litwę i do Kazachstanu. Pomagała organizować wakacje w Polsce dzieciom z Kresów Wschodnich. Jest sekretarzem redakcji rocznika „My, Sybiracy”. Za swoją działalność otrzymała liczne odznaczenia.
  12.pani Wioleta Pawlik-Nowacka - działa na rzecz zwierząt m.in., jako przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności. Pracuje w Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. Jest wiceprzewodniczącą Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi – także na rzecz osób niepełnosprawnych.
  13.pan mjr Wojciech Pinkier – jest szefem sekcji kadr w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, a także pełni obowiązki Wojskowego Komendanta Garnizonu Łódź. Współpracuje z wieloma organizacjami – np. z ZHP, Organizacją „Strzelec”, Stowarzyszeniem Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” czy Kompanią BRUS. Promuje służbę wojskową i wychowanie patriotyczne. Jest laureatem m.in. medalu Pro Patria.
  14.pani Aldona Plucińska – jest etnografem i kustoszem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Ponadto znana jest jako artysta plastyk, pedagog i autorka podręcznika do edukacji regionalnej. Prowadzi szeroką działalność popularnonaukową. Wykłada na Uniwersytecie III wieku w Łodzi. Współpracuje z „Klubem Piotrkowska 97” i wydawnictwem „Księży Młyn”. Otrzymała nagrodę Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej.
  15.pani Jolanta Proszak – jest nauczycielem i pedagogiem w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, gdzie prowadzi pracownię fotograficzną i koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz nauczycielem zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych czy seniorów. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jest działaczką Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Promuje Łódź przez fotografię, przygotowuje młodzież do udziału w miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach, m. in. na Ukrainie i Białorusi.
  16.ks. Remigiusz Recław – jest jezuitą i jednocześnie dyrektorem Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym i duszpasterzem zespołu „Mocni w Duchu". Dzięki jego inicjatywom do Łodzi rokrocznie zjeżdżają tysiące ludzi: na warsztaty muzyczne dla dzieci czy wydarzenia halowe zwane Forum. Stworzył inicjatywę o nazwie Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa.
  17.pan Ludwik Rossowski – jest członkiem Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z jego inicjatywy powstało Archiwum Historyczne Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków. Jest założycielem i redaktorem rocznika „My, Sybiracy”. Został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też tytuł Honorowy Kustosz Pamięci Narodowej.
  18.pani Krystyna Skolecka-Kona – jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i zasłużonym wieloletnim działaczem samorządu adwokackiego. Wiele spraw na rzecz łódzkiego społeczeństwa prowadziła bezinteresownie. Była działaczką opozycji w okresie PRL, za co została internowana w stanie wojennym. Jest laureatką wielu nagród, w tym Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
  19.pan Alexander Warrikoff – jest adwokatem, ale też fundatorem naprawy figury konia i restauracji zabytkowego budynku lecznicy dla zwierząt przy ul. Kopernika 22. Jej współzałożycielem był Hugo Warrikoff, dziadek pana Aleksandra. Nasz dzisiejszy laureat przez wiele lat przekazywał darowizny na rzecz łódzkiego ZOO i Starego Cmentarza.
  20.pan Radosław Widłak – jest zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty-Centrum. Działa w sferze społecznej oraz na rzecz ekologii. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu „Zamiast Trzepaka" i współpracował z Fundacją Miejski Kolektyw przy pilotażowym projekcie mającym zaangażować mieszkańców Bałut w kontakt z podmiotami publicznymi i poszerzanie wiedzy o samorządzie.
  21.pani Krystyna Wilczyńska – jest członkiem Rady Osiedla „Teofilów-Wielkopolska" oraz społecznikiem. Była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 192, społecznym kuratorem sądowym i członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako osoba związana z oświatą pełniła funkcję opiekuna społecznego. Współpracowała z Domem Kultury „Na Żubardzkiej”. Działała w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
  22.pan Zbigniew Wodo - był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Jest znany jako działacz społeczny i filantrop. Funduje stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla najzdolniejszych uczniów. Wiele razy świadczył społeczne doradztwo prawne dla łodzian. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. Został wybrany Łódzkim Filantropem Roku 2008.
  23.pan Mieczysław Wutke – jest działaczem Związku Sybiraków oraz członkiem zespołu redakcyjnego rocznika „My, Sybiracy". Organizował wysyłki darów dla Rodaków deportowanych na Białoruś i do Kazachstanu. Pomagał organizować wakacje w Polsce dzieciom z Kresów Wschodnich. Wspomagał budowę Pomnika Chwały Armii Łódź, symbolicznych grobów i tablic upamiętniających Sybiraków. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.
  24.pan Kazimierz Mieczysław Skibicki –– jest członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasach stalinowskich był członkiem patriotycznej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Łodzi i walczącej z komunistycznym systemem. Za tę działalność został skazany na 10 lat więzienia. Pan Kazimierz Skibicki nadal pomaga w organizacji patriotycznych wydarzeń oraz przybliża młodzieży realia stalinowskiego systemu. Pan Kazimierz Mieczysław Skibicki jest laureatem odznaki „Za zasługi dla Miasta Łodzi” z jej poprzedniej edycji, nagrodę odbiera dzisiaj, ponieważ nie mógł przybyć na wiosenną uroczystość.
  25.Klub Żużlowy „Orzeł" Łódź - jest liderem Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Został założony w 2005 r. Klub jest bezpośrednim kontynuatorem łódzkich powojennych tradycji żużlowych. Przystąpił do rozgrywek w II lidze w 2006 r., a cztery lata później „Orzeł” awansował do I ligi. Trwa budowa nowoczesnego stadionu dla Klubu, jej zakończenie planowane jest w styczniu 2018 r. Centrum motorowe przy ul. 6 Sierpnia ma być najnowocześniejszym w Polsce miejscem tego typu. Klub promuje Łódź poprzez sport – na mecze przychodzą tysiące łodzian, w tym całe rodziny, od maluchów do seniorów.

  Wydarzenia tygodnia w Łódzkiem. Przegląd wydarzeń 31 października - 6 listopada 2016 roku  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (2)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Kij w mrowisko

  Łodzianin (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

  Jaka to zasługa dla mojego miasta klubu Orzeł, kiedy to miasto ładuje kasę w rozbudowę, w niedalekim sąsiedztwie domów mieszkalnych i szpitala, toru żużlowego? Smród spalin, ryk silników,...rozwiń całość

  Jaka to zasługa dla mojego miasta klubu Orzeł, kiedy to miasto ładuje kasę w rozbudowę, w niedalekim sąsiedztwie domów mieszkalnych i szpitala, toru żużlowego? Smród spalin, ryk silników, faktycznie "zdrowa" rozrywka dla rodzin w weekendy, zachęcająca do aktywizacji mieszkańców! Sztuczne pompowanie rodzinki Skrzydlewskich.zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi" wręczone

  pracownik Teatru Pinokio! (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3

  26.Konrad Dworakowski dyrektor Teatru Pinokio.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Menedżer Roku 2018

  Menedżer Roku 2018

  Najlepsze prezenty dla kobiety na urodziny i imieniny

  Najlepsze prezenty dla kobiety na urodziny i imieniny

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny