Senatorowie z Łódzkiego ujawnili swoje majątki. Trzech najbardziej majętnych to senatorowie PiS, ale wszystkim siedmiu wiedzie sie niezgorzej.

Senatorowie złożyli oświadczenia o stanie swych majątków na dzień 31 grudnia 2016 r.

Oświadczenia majątkowe parlamentarzyści zobowiązani są składać na początku kadencji, a potem za każdy jej mijający rok. Ostatnie składają na koniec kadencji. Co musi się znaleźć w oświadczeniu majątkowym? Parlamentarzyści zobowiązani są do wpisania m.in.: wszystkich swych źródeł zarobków i ich wysokość, nieruchomości (metraż i wartość), których są właścicielami lub współwłaścicielami, wyceny papierów wartościowych, a także stanu oszczędności w złotówkach i walutach obcych. Wpisują też wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wszystkie ruchome części majątku, o ile ich wartość przekracza 10 tys. zł - najczęściej są to samochody.

ZOBACZ: Oświadczenia majątkowe senatorów z Łódzkiego. Senatorowie i ich cenne majątki

ZOBACZ | Niepolitycznie: Sytuacja w SLD po odejściu Dariusza Jońskiego