1/23
Oto ludzie znani z pierwszych stron gazet, gwiazdy ekranu, politycy, naukowcy...Wiedzieliście,że są absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego?
2/23
Prof. Marek Belka...
fot. Polska Press

Prof. Marek Belka
Europoseł w IX kadencji Parlamentu Europejskiego
Urodził się 9 stycznia 1952 w Łodzi. Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978-1979 i 1985-1986 odbył staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994-1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.
Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.
Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003) a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).
Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.
W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął w dniu 11 czerwca 2010 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP i sprawował do 21 czerwca 2016 r.
W styczniu 2011 r. prof. Marek Belka został wybrany na trzyletnią kadencję do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. członkiem/Central Bank Governance Group/działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS). W sierpniu 2016 roku Marek Belka został niezależnym członkiem rady dyrektorów funduszu nieruchomościowego Echo Polska Properties. W czerwcu 2017 roku został powołany na członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. We wrześniu objął także funkcję członka rad nadzorczych spółek z grupy Vienna Insurance (Compensa, Compensa Życie oraz InterRisk). Od 2019 r. jest europosłem w IX kadencji Parlamentu Europejskiego.

3/23
Tomasz Zimoch...
fot. Polska Press

Tomasz Zimoch
Dziennikarz, komentator sportowy
Z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Łódzki) z aplikacją sędziowską, jest wybitnym dziennikarzem i komentatorem sportowym oraz legendą redakcji sportowej Polskiego Radia. Prowadzi w charakterystycznym, żywiołowym stylu relacje meczów piłkarskiej reprezentacji narodowej i Ekstraklasy. Jest autorem blogów na stronach Polskiego Radia oraz portalu natemat.pl. W 2009 roku otrzymał Złoty Mikrofon Polskiego Radia „za wiedzę i emocje, które pozwalają zobaczyć w radiu świat sportu.” W dniu 27 marca 2010 został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy dziennikarskiej, za propagowanie kultury fizycznej oraz idei olimpijskiej.
Anna Maria Wesołowska
Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzka sędzia, 28 lat orzekała w sprawach karnych. Ekspert od przestępczości zorganizowanej, współautorka ustawy o świadku koronnym. 
Inicjatorka prowadzenia wybranych rozpraw sądowych z udziałem uczniów, w ramach edukacji prawnej. Ambasadorka wprowadzania edukacji prawnej do szkół. Autorka poradnika prawnego „Bezpieczeństwo Młodzieży”. Członek Rady do spraw Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek Rady Ekspertów do spraw Skrzywdzonego Dziecka przy Fundacji Dzieci Niczyje. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Prowadzi wykłady z zakresu praw dziecka w procesie i przemocy w rodzinie.

4/23
Włodzimierz Tomaszewski...
fot. Polska Press

Włodzimierz Tomaszewski
polityk i samorządowiec, wiceminister rozwoju regionalnego (2000–2001), wiceprezydent Łodzi (2002–2010), poseł na Sejm IX kadencji.
Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m.in. jako instruktor w domu kultury. Na początku lat 80. zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w regionie, kierował działem organizacyjnym związku w regionie. W latach 1989–1990 był przewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”. Od 1990 związany z Łódzkim Porozumieniem Obywatelskim.
Po wyborach samorządowych w 1990 na wniosek Grzegorza Palki objął obowiązki sekretarza Łodzi, sprawował także funkcję sekretarza Unii Metropolii Polskich. Był doradcą premiera Jerzego Buzka do spraw samorządu terytorialnego i współtwórcą reformy samorządowej z 1999. Od 1999 związany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, początkowo jako jej sekretarz. W rządzie Jerzego Buzka zajmował też stanowisko wiceministra rozwoju regionalnego i budownictwa[1] (2000–2001). Był również sekretarzem powiatu łódzkiego wschodniego. Działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Przystąpił do Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, zasiadł w radzie naczelnej tego stowarzyszenia. W wyborach samorządowych w 1998, 2002 i w 2006 uzyskiwał mandat radnego Łodzi. W latach 2002–2010 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta.
W wyborach samorządowych w 2010 został zgłoszony jako kandydat na prezydenta Łodzi z ramienia Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego (którego w marcu tego samego roku został prezesem). W pierwszej turze wyborów z 21 listopada 2010 zdobył 35 766 (17,49%) głosów, zajmując trzecie miejsce wśród 11 kandydatów. W 2014 z ramienia PiS powrócił do rady miasta, utrzymując mandat również w 2018. W 2017 przystąpił do partii Porozumienie, zostając jej wiceprezesem w okręgu łódzkim.
W wyborach parlamentarnych w 2019 wystartował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości (z rekomendacji Porozumienia), uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, otrzymując 6884 głosy.
W lutym 2021 grupa uznająca Adama Bielana za p.o. prezesa Porozumienia ogłosiła go rzecznikiem prasowym tej partii, czego nie uznała rzecznik partii Magdalena Sroka. W tym samym miesiącu prezydium zarządu Porozumienia (uznające za prezesa partii Jarosława Gowina) zawiesiło go w prawach członka partii, następnie decyzją sądu koleżeńskiego został wykluczony z ugrupowania. W czerwcu 2021 został jednym z liderów Partii Republikańskiej.

5/23
Iwona Śledzińska - Katarasińska...
fot. Polska Press

Iwona Śledzińska - Katarasińska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. Stefanii Skwarczyńskiej i prof. Zdzisława Skwarczyńskiego – „Sklepy cynamonowe Brunona Schultza”. Poseł na Sejm RP I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kadencji. Mandat poselski piastuje nieprzerwanie od 1991 roku, . Nieustannie w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Jako dziennikarz pracowała kolejno w Dzienniku Łódzkim i łódzkiej telewizji a po zwolnieniu z niej w „Głosie Robotniczym” zajmując się głownie przemysłem lekkim.
W latach 1981 – 1991 była członkiem NSZZ Solidarność, na I Zjeździe Solidarności w Hali Oliwii pełniła funkcję sprawozdawcy. Po wystąpieniu 4 grudnia 1981 roku z PZPR, 13 grudnia ma krótko internowana, została objęta zakazem pracy w mediach, oświacie i instytucjach kultury.
W 1989 roku jako pierwszy redaktor naczelny tworzyła łódzki dodatek „Gazety Wyborczej.
W 1990 roku wstąpiła do ROAD. Później należała do Unii Demokratycznej i Unii Wolności, od 2001 roku działa w Platformie Obywatelskiej. Jest członkinią Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i Zarządu Regionu PO. Do 2006 roku kierowała zarządem regionu łódzkiego Platformy Obywatelskiej.
W 1990 roku została wybrana do łódzkiej rady miejskiej. W 1991 roku po raz pierwszy uzyskała mandat posłanki na Sejm kandydując z listy UD. W 1993 roku i w 1997 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W 1997 była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka. Do Sejmu od 2001 roku wybierana z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku startuje po raz ósmy do Sejmu z czwartego miejsca na liście, zdobywa 5 tysięcy głosów więcej niż w poprzednich wyborach i piastując po raz ósmy z rzędu mandat poselski. Jest jedyną w polskim Sejmie osobą o takim stażu.
W 2010 roku z rekomendacji klubu parlamentarnego PO zasiadła w radzie programowej TVP. W 2014 roku została wybrana na funkcję przewodniczącej tego gremium by w roku 2016 definitywnie zrezygnować z członkostwa w radzie..
Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska zawsze stoi w obronie interesów praw obywateli, podejmując szereg interwencji poselskich. Dzięki jej zaangażowaniu w rozwój łódzkiej kultury m. in. rozpoczęto rewitalizację Księżego Młyna, powołano Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, które ma na celu przywrócenie znaczenia tradycji Łodzi filmowej.

6/23
Prof.Stefan Niesiołowski...
fot. Polska Press

Prof.Stefan Niesiołowski
Poseł na Sejm (1989–1993, 1997–2001, 2007–2019), w latach 2005–2007 senator VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji
Jest profesorem nauk biologicznych (specjalizacja – entomologia), wykladowcą Uniwersytetu Łódzkiego, politykiem Platformy Obywatelskiej. Był posłem na Sejm X, I, III, wicemarszałkiem VI kadencji, senatorem VI kadencji. Aktualnie jest posłem VII kadencji. Pełni funkcje przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącego Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego

7/23
Piotr Trzaskalski...
fot. Polska Press

Piotr Trzaskalski
Reżyser filmowy
Ukończył Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. Reżyser widowisk telewizyjnych: Serce dzwonu – 1997, Walizka – 1998 (nagroda na festiwalu telewizyjnym w Plovdiv, nagroda Prezesa Zarządu TVP Roberta Kwiatkowskiego, widowisko zakwalifikowane na przegląd filmów polskich w Toronto), Dalej niż na wakacje – 1999 (nagroda publiczności na Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Poznaniu, żywot Łazika z Tormesu – 1999, Miłość od pierwszego wejrzenia – 1999 (program telewizyjny-35 odcinków) oraz Opowieśc Wigilijna – 2000. Zadebiutował w 2002 roku filmem „Edi”. Jest autorem i współautorem programów o sztuce, teledysków i filmów dokumentalnych (m.in. “Roman Kramsztyk – powrót”, „Katalog”, Candid Camera zapis cenzurowany”, “Inny teatr”, “Malowanki Franka Firanki” ). Jego najnowsza produkcja – „Edi” to jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Piotr Trzaskalski za swoją działalność artystyczną został uhonorowany Paszportem Polityki.

8/23
Joanna Skrzydlewska...
fot. Polska Press

Joanna Skrzydlewska
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi).
Od 2003 roku pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi na stanowisku zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy oraz zastępcy dyrektora w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą. Objęła funkcję honorowego prezesa klubu żużlowego Orzeł Łódź.
W latach 2005–2009 sprawowała mandat posła na Sejm V i VI kadencji, od 2009 roku była posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W obu przypadkach – z list Platformy Obywatelskiej.
W 2014 roku otrzymała mandat radnej sejmiku łódzkiego i została powołana w skład zarządu województwa, pełniąc tę funkcję do końca VI kadencji.
W 2018 roku powróciła do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, obejmując stanowisko dyrektora Biura ds. Rewitalizacji.
W listopadzie 2019 roku została powołana na stanowisko wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Kontynuuj przeglądanie galerii
Dalej

Polecamy

Trenerzy po meczu Widzewa z Radomiakiem ZOBACZ WIDEO

Trenerzy po meczu Widzewa z Radomiakiem ZOBACZ WIDEO

MŚ w piłce ręcznej kobiet. Polska pokonała Japonię 32-30!

MŚ w piłce ręcznej kobiet. Polska pokonała Japonię 32-30!

MŚ. Polki znają słabe strony Japonek? ''Będziemy chcieli to wykorzystać''

MŚ. Polki znają słabe strony Japonek? ''Będziemy chcieli to wykorzystać''

Zobacz również

Coraz gorsze warunki na drogach regionu. Na A1 pod Radomskiem tir uderzył w barierki

Coraz gorsze warunki na drogach regionu. Na A1 pod Radomskiem tir uderzył w barierki

Przysięga żołnierzy z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomsku

Przysięga żołnierzy z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomsku