Niedozwolone jest ograniczanie konsumentom korzystania z tego prawa.

Przekonała się o tym spółka Pekao Leasing w Warszawie. Za ograniczanie prawa do reklamacji sprzętu poleasingowego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nią karę prawie 900 tys. zł

Pekao Leasing za pośrednictwem strony internetowej sprzedaje używane, poleasingowe towary - m.in. samochody. Po wygaśnięciu umowy lub z powodu niespłacania rat, produkty te stawały się własnością spółki. Wątpliwości UOKiK wzbudził regulamin sprzedaży tych sprzętów umieszczony na stronie internetowej Pekao Leasing. Postępowanie przeciwko spółce zostało wszczęte 28 czerwca 2012 roku.

- Po przeanalizowaniu regulaminu umieszczonego na stronie internetowej prezes UOKiK stwierdziła, że znalazły się w nim sprzeczne z prawem postanowienia - wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu. - Na ich podstawie Pekao Leasing nie dawała konsumentom możliwości reklamowania poleasingowych towarów. Zgodnie z prawem, jeżeli kupujemy rzecz używaną, nie tracimy prawa do reklamacji z tytułu niezgodności z umową. Gdy poleasingowy sprzęt ma wadę, konsument może żądać bezpłatnej naprawy, wymiany lub ostatecznie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na krótsze terminy reklamacji: sprzedawca towaru używanego może skrócić czas na wniesienie roszczeń dotyczących towarów używanych do roku od momentu zakupu.

Prezes UOKiK stwierdziła, że postanowienia regulaminu Pekao Leasing wprowadzają konsumentów w błąd. Na firmę nałożono karę prawie 900 tys. zł. Spółka odwołała się od decyzji do sądu.