Dziennik Łódzki

  asp. sztab. Tomasz Bojanowski

  asp. sztab. TOMASZ BOJANOWSKI - dzielnicowy rejonu II – obsługuje sołectwa Wiśniowa Góra, Stróża, Kraszew i Justynów w gm. Andrespol.

  Za swój profesjonalizm, sumienność i zaangażowanie, jest wysoko oceniany zarówno przez przełożonych, współpracowników jak i lokalne społeczeństwo.

  Jest funkcjonariuszem zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym pracującym niejednokrotnie w ponadnormatywnym czasie służby. Samodzielnie realizuje stawiane przed nim zadania służbowe. Swoją wiedze w pełni wykorzystuje przy wykonywaniu nałożonych obowiązków na zajmowanym stanowisku.

  Pełniąc służbę dla społeczeństwa, uparcie dąży do celu zachowując przy tym bardzo dużą wrażliwość na ludzką krzywdę. Swoją postawą w służbie stanowi wzór do naśladowania.

  Ponadto jest bardzo zaangażowany w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz rozwiązywanie spraw i problemów mieszkańców obsługiwanego rejonu służbowego.

  Inicjuje, jest uczestnikiem i niejednokrotnie głównym organizatorem szeregu spotkań ze społeczeństwem, zarówno o charakterze sportowym jak i kulturalnym, których głównym celem jest integracja lokalnej społeczności, rozwój i pielęgnacja więzi międzyludzkich a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa.

  Promuje programy profilaktyczne wśród młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w prelekcjach i pogadankach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przemocy rówieśniczej, cyberprzestępczości.

  Z zaangażowaniem promuje flagowe programy wdrażane przez polską policję jak ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” czy ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

  Prywatnie również bardzo szeroko udziela się społecznie. Od wielu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie a aktualnie jej W-ce Prezesem. Ponadto jest również Komendantem Gminnym OSP Justynów i Członkiem Zarządu Powiatowego OSP.

  Zainteresowania: sport a w szczególności piłka nożna, jazda na rowerze, podróże

  Jego aktywność zawodową potwierdza szereg publikacji zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, pod adresem : http://lodz-wschod.policja.gov.pl/ oraz w zakładce Dzielnicowy bliżej nas

  asp. sztab. Tomasz Bojanowski

  17 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  1608 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo