Dziennik Łódzki

  Klasa 3E, Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

  ”Każdy ma coś, co może dać innym”, powiedziała kiedyś Barbara Bush

  To proste w przesłaniu zdanie dobrze ilustruje działania, które są stylem życia uczniów klasy 3e
  w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu. Ta grupa młodych ludzi lubi i chce pomagać innym – młodszym kolegom, rówieśnikom w potrzebie oraz zwierzętom. W klasie są zagorzali wolontariusze, działający na rzecz wychowanków Przedszkola Miejskiego - organizują zabawy i czytają książki. Partycypują
  w akcjach służących tworzeniu Hospicjum Stacjonarnego w Zgierzu - współtworzą akcję Pola Nadziei, czyli hodowlę żonkili oraz Aukcję Obrazów artystów z regionu. Ekipa wolontariuszy chętnie zbiera datki do puszek na rzecz Dziewczynki z Zapałkami, aby pomóc rówieśnikom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Większość klasy - aktywni członkowie PCK kwestują w Tesco cztery razy w roku, aby zebrać fundusze na wyprawki szkolne, paczki świąteczne i obiady dla potrzebujących uczniów. Młodzież wrażliwa jest też na krzywdę zwierząt – organizuje zbiórkę karmy dla zaprzyjaźnionych schronisk, w Zgierzu i Łodzi, zaś kilkoro wyprowadza bezdomne psy. Szczególnym podziękowaniem za wolontariat było wyróżnienie aż dwu uczennic klasy – Klaudii Kościan i Aleksandry Walendzik, które zostały laureatkami kolejnej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych Zgierza 2016 i wzięły udział w krajowym zlocie wolontariuszy.
  Ale tym młodym ludziom nie jest także obce słowo patriotyzm. Realizują tę postawę w sposób możliwy dla nastolatka – przed Swiętem Zmarłych w wolnym czasie uprzątają groby żołnierzy polskich na Cmentarzu Miejskim, zaś wraz z innymi wolontariuszami Towarzystwa Przyjaciół Zgierza kwestują na rzecz renowacji zabytkowych grobów.
  Mimo zaangażowania uczniów w wiele działań społecznych, młodzież ta dostrzega także wartość nauki i stara się przysporzyć dumy gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie zajęli pierwsze miejsce w szkole ze średnią z przedmiotów 4,3.
  Mimo wspólnej chęci pomagania uczniowie mają różnorodne zainteresowania. Grupa sześciu dziewcząt stanowi filar chóru szkolnego, z którym odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Ukoronowaniem tych wyróżnień będzie październikowy koncert finałowy z udziałem klasowych chórzystek w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

  Wychowawca klasy - mgr Katarzyna Ziomek-Sobór

  Klasa 3E, Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

  8 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  7285 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo