Dziennik Łódzki

  mł.asp. Witold Widawski

  mł.asp. Witold Widawski
  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, powiat opoczyński

  Dzielnicowy wykonuje obowiązki służbowe w wyznaczonym rejonie nr 5, który obejmuje częściowo teren gm. Opoczno oraz teren gminy Białaczów.

  W ramach działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganiu przestępczości oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli i kreowania pozytywnego wizerunku Policji przeprowadza spotkania ze społecznością i przedstawicielami samorządów lokalnych w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

  Spotkania prowadzone są w Szkołach Podstawowych, w Gimnazjach, budynkach użyteczności publicznej tj; Urzędy Gmin, Gminne i Wiejskie Ośrodki Kultury oraz w Świetlicach Strażackich.

  Tematami spotkań są: demoralizacja młodzieży, bezpieczna droga do szkoły, zachowanie bezpieczeństwa podczas logowania się na Internecie i portalach społecznościach, ponoszenie odpowiedzialności przy stosowaniu środków odurzających jak również wszelkiego rodzaju używek wspomagających i dopalaczy oraz promowaniu aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  Ponadto dzielnicowy rejonu służbowego nr 5 bierze udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych procedura „Niebieskie Karty” dot. przemocy
  w rodzinie w MGOPS w Opocznie i GOPS w Białaczowie, jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białaczowie.

  W czasie wolnym dzielnicowy zajmuje się sportem oraz nawiązuje do zachowania bezpieczeństwa w rejonach i punktach uczęszczania młodzieży. Podejmowane działania, jako dzielnicowy ukierunkowuje na pozytywne postrzeganie wizerunku Policji i uzyskania zaufania we współpracy ze społeczeństwem.

  mł.asp. Witold Widawski

  9 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  6442 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo