Dziennik Łódzki

  Nowatorska metoda oczyszczania biogazu

  W Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej dr inż. Krzysztof Ziemiński opracował, we współpracy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi, nowatorską, bardzo skuteczną, tańszą od obecnie stosowanych i nie zanieczyszczającą środowiska technologię biologicznego oczyszczania biogazu. Wykorzystał do tego bakterie wyizolowane ze środowiska naturalnego.


  Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi produkuje biogaz z tzw. nadmiernego osadu czynnego. Osad ten powstaje podczas biologicznego oczyszczania ścieków. Następnie w komorach fermentacji beztlenowej nadmierny osad czynny jest przetwarzany na biogaz. Biogaz powstaje też w licznych biogazowaniach rolniczych, wykorzystujących różnorodne odpady rolne i spożywcze. W Polsce jest ok. 170 biogazowni przy oczyszczalniach ścieków i ok. 60 bio-gazowni rolniczych. Liczba ta szybko rośnie. Planuje się, że w najbliższych latach powstanie ok. 2 tys. biogazowni, gdyż biogaz, wraz z innymi źródłami energii odnawialnej, ma stanowić ok. 20 proc. energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

  Łódzka GOŚ, druga co do wielkości oczyszczalnia ścieków w Polsce, produkuje w ciągu doby ok. 18 tys. metrów sześciennych biogazu, który jest przetwarzany na energię elektryczną i ciepło. Biogaz składa się z metanu, dwutlenku węgla i domieszek innych gazów, m.in. trującego siarkowodoru. Nieusunięty siarkowodór niszczy aparaturę, w której się znajduje i obniża wydajność układu kogeneracji spalającego biogaz.Podczas spalania biogazu zanieczyszczonego siarkowodorem powstaje dwutlenek siarki, który znajdując się w powietrzu wspomaga smog, a w połączeniu z wodą tworzy tzw. kwaśne deszcze.

  Najpopularniejszą metodą oczyszczania biogazu, stosowaną w Polsce, jest filtrowanie go przez grubą warstwę wypełnienia w postaci granulek z rudy darniowej lub innego materiału zawierającego tlenek żelaza. Tlenek ten, wchodząc w reakcję z siarkowodorem, tworzy siarczek żelaza, który można albo regenerować tlenem, albo usuwać. Technologia ta wymaga okresowej, co około pół roku, kosztownej wymiany granulek tworzących materiał filtracyjny, który w miarę eksploatacji staje się coraz mniej wydajny, a po pewnym czasie ulega rozpadowi. Co więcej, tradycyjna metoda odsiarczania biogazu jest tym mniej wydajna, im większe jest jego zanieczyszczenie siarkowodorem, a stężenie siarkowodoru w biogazie zależy od rodzaju odpadu, z którego ten biogaz otrzymano.

  Opracowana w PŁ metoda biologicznego oczyszczania biogazu eliminuje wymienione wady. Jej istotą jest wykorzystanie bakterii wyizolowanych z ich środowiska naturalnego,m.in. z przewodów, w których płynął siarkowodór. Te mikroorganizmy lokują się na granulkach filtracyjnych ze specjalnie dobranego materiału, zroszonych specjalną pożywką. Szybko na tych granulkach tworzą błonę biologiczną, czyli śluzowatą otoczkę podobną do tej, jaką mają kamienie na dnie rzeki. Bakterie te mają zdolność redukowania siarkowodoru z przepływającego wokół nich biogazu. Proces ten przebiega stabilnie, ze stałą, ponad 99-procentową wydajnością,niezależnie od stopnia zanieczyszczenia biogazu.

  W odróżnieniu od biologicznych metod oczyszczania biogazu stosowanych na świecie, ta opracowana w PŁ nie wymaga dostarczania mikroorganizmom powietrza, gdyż mogą one żyć w warunkach beztlenowych, To bardzo upraszcza technologię i obniża jej koszty. Dodatkowo nowa metoda umożliwia redukcję dwutlenku węgla oraz związków azotu zawartych w biogazie. Wyselekcjonowane bakterie można więc będzie w przyszłości wykorzystywać także do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla poprzez oczyszczanie gazów przemysłowych.

  Dzięki ścisłej współpracy z GOŚ, innowacyjną technologię opracowaną w PŁ od początku badań testowano w warunkach przemysłowych. Próby wypadły na tyle pomyślnie, że kierownictwo GOŚ odkupiło od uczelni licencję i postanowiło uruchomić instalację do biologicznego oczyszczania biogazu. Pierwsza instalacja, w jednym z dwóch odsiarczalników biogazu, ma być uruchomiona w czerwcu, a wdruga - w przyszłym roku.
  Paweł Patora

  Nowatorska metoda oczyszczania biogazu

  3 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  10886 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo