Dziennik Łódzki

  NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”, ul. Nastrojowa 10, 91-496 Łódź,

  Od 1999 roku na terenie Łodzi i województwa łódzkiego swoją działalność prowadzi Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, pierwsze domowe hospicjum dziecięce w naszym regionie (trzecie takie w Polsce).

  Od samego początku działalności Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” koncentruje swoje wysiłki na rzecz poprawy losu nieuleczalnie chorych dzieci, zwłaszcza tych, które potrzebują wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

  Dzięki objęciu opieką przez hospicjum, dzieci cierpiące na takie schorzenia jak np. rdzeniowy zanik mięśni (SMA I, SMA II) dystrofia mięśniowa typu Duchene’a (DMD) lub inne w przebiegu których następuje przewlekła niewydolność oddechowa, mogły wrócić z OIOM-ów do domów. Stowarzyszenie sprawuje opiekę holistyczną, która wyraża się m.in. poprzez zapewnienie stałego i regularnego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym czy księdzem. Pacjenci z niewydolnością oddechową otrzymują nieodpłatnie wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, którego wartość przekracza 50.000 zł.

  Stowarzyszenie prowadzi również opiekę nad dorosłymi pacjentami cierpiącymi na niewydolność oddechową; dużą grupę spośród tych pacjentów stanowią osoby cierpiące na stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Dzięki objęciu opieką przez Łódzkie Hospicjum dla Dzieci osoby te mogą wrócić ze szpitali do domów rodzinnych, dzięki czemu mogą pomimo choroby uczestniczyć w życiu swoich rodzin i społeczności.

  Pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci znajduje się obecnie ponad 80 pacjentów z Łodzi i całego województwa łódzkiego. Dojeżdżając do domów pacjentów pracownicy Hospicjum pokonują rocznie ponad 450 000 km.

  Od 2015 roku Stowarzyszenie prowadzi budowę pierwszego w regionie łódzkim stacjonarnego ośrodka dla pacjentów z niewydolnością oddechową. Ośrodek powstaje w Łodzi przy ul. Łupkowej 1.

  Za działalność na rzecz nieuleczalnie chorych mieszkańców Łodzi Stowarzyszenie otrzymało w 2007 roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” jest założycielem i organem prowadzącym NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych z siedzibą w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 i jest związane umową z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci domowa opieka paliatywna dla dzieci, domowa wentylacja mechaniczna dla dzieci oraz domowa wentylacja mechaniczna dla dorosłych.

  NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

  29 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  267 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo