Dziennik Łódzki

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi to jedna z największych placówek ochrony zdrowia w regionie łódzkim, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Od pierwszych lat istnienia Szpital nieustannie się rozwija i rozbudowuje. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologicznego nadało mu wyjątkową rangę i powiększyło zakres specjalistycznych usług medycznych. ROO do dziś jest jedyną placówką w województwie, która prowadzi wszechstronną diagnostykę i leczenie nowotworów u dorosłych. W 2003 r. w strukturę Szpitala im. M. Kopernika włączono Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka.
  W 2010 r. w placówce wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Szpital posiada Eurocertyfikat w kategoriach: Certyfikat dla Kadry Zarządzającej oraz Certyfikat Dobrych Praktyk i Usług. w 2011 r. uznany został za Lidera Nowoczesnych Technologii, a w 2012 r. za Lidera Ochrony Zdrowia. 10.06.2014 r. WSS im. M. Kopernika w Łodzi uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.
  Misją Szpitala jest zapewnienie nowoczesnych standardów profilaktyki, promocji zdrowia oraz diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów z jednoczesną troską o ciągłe dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Gwarantujemy Pacjentom kompleksową opiekę medyczną świadczoną przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego. W 2015 r. hospitalizowano 70 568 pacjentów i przeprowadzono 11 829 operacji.
  Szpital zatrudnia ponad 2000 osób. Kadra placówki to osoby z wysokimi kwalifikacjami, z dorobkiem naukowym i długoletnim doświadczeniem zawodowym. Duże grono lekarzy Szpitala współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i innymi wiodącymi Ośrodkami w  Polsce i Europie. Przedstawiciele naszej kadry medycznej biorą udział w projektach wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi.
  Dyrekcja Szpitala dbając o ciągły rozwój i podnoszenie jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych aplikuje o środki unijne, z których sfinansowane zostały modernizacje i remonty kolejnych oddziałów oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej. Posiadana przez Szpital infrastruktura spełnia wszystkie parametry techniczne, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych badań, zabiegów czy operacji.
  W latach 2007–2013 WSS im. M. Kopernika w Łodzi uzyskał i przeznaczył 243 mln złotych na inwestycje, zyskując tym samym miano lidera w pozyskiwaniu funduszy europejskich w regionie łódzkim.
  Placówka świadczy szeroki profil usług szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie następujących specjalności medycznych: medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii interwencyjnej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, torakochirurgii, ortopedii, neurochirurgii, neurologii, urologii, laryngologii, alergologii, nefrologii, reumatologii, rehabilitacji, pediatrii, opieki paliatywnej oraz onkologii.
  W Szpitalu funkcjonuje 30 oddziałów (914 łóżek), 49 poradni specjalistycznych oraz nowoczesny dział diagnostyczny.
  Misją Szpitala jest szerzenie idei profilaktyki onkologicznej. Dotychczasowe działania Szpitala w tym zakresie to m. in. coroczne obchody BRA DAY (międzynarodowy dzień informacji o rekonstrukcjach piersi), cyklicznie organizowane w auli Akademii Sztuk Pięknych  wydarzenie z okazji Dnia Kobiet – Dzień Zdrowych Kobiet, charytatywny bieg „Prześcignąć raka”, czy charytatywny  „Triathlon Miejski Łódź”. W celu dotarcia z działaniami profilaktycznymi do jak najszerszej grupy osób, w Szpitalu organizowane są często tzw. ”białe soboty”, podczas których Pacjenci poddawani są badaniom specjalistycznym. W celu usystematyzowania i rozszerzenia katalogu prowadzonych działań profilaktycznych, w najbliższej przyszłości swoją działalność rozpocznie Wojewódzkie Centrum Profilaktyki Nowotworów, które będzie pełnić funkcję prozdrowotną i edukacyjną. Powołana jednostka wdrażać będzie szereg działań zmierzających do wykształcenia i utrwalania wśród społeczeństwa nawyków aktywnej profilaktyki i zachęcających obywateli do korzystania z programów profilaktycznych. Celem inicjatywy jest podniesienie wagi i roli profilaktyki oraz wdrożenie procedur zapewniających jak najszybsze rozpoznanie nowotworu. Wkrótce w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym zostanie utworzony Breast Unit Cancer – specjalna jednostka specjalizująca się w leczeniu nowotworów piersi. W Breast Unit w WSS im. M. Kopernika Pacjentki będą mogły liczyć na nowe, niestandardowe i nowatorskie terapie, które zapewnią lepsze efekty leczenia. Pacjentki BU objęte będą szybką diagnostyką (USG, mammografia, biopsja), do minimum skrócony zostanie czas oczekiwania na wyniki histopatologii, a tym samym czas od diagnozy do rozpoczęcia leczenia. WSS im. M. Kopernika w Łodzi czyni starania, aby wszystkie chore po mastektomii z naszego województwa miały dostęp do operacji rekonstrukcji piersi.

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

  33 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  132 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo