PO WER pomaga przedsiębiorcom. Jak uzyskać pomoc?

Artykuł sponsorowany WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w ŁODZI
Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla zdrowia. To również spowalniająca gospodarka, spadające dochody i likwidowane miejsca pracy. By temu zapobiec powstała Tarcza Antykryzysowa, dzięki której przedsiębiorcy otrzymują pomoc finansową. Jednym z ich źródeł jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).

Pandemia koronawirusa radykalnie wpłynęła na niemal każdy aspekt naszego życia. Jednak dziedziną, która ucierpiała najbardziej jest niewątpliwie gospodarka. Rzesze małych i dużych przedsiębiorców liczą straty, które ponieśli. Wielu byłoby zmuszonych do zamknięcia swoich firm, gdyby nie pomoc z zewnątrz. Taką pomocną dłonią wyciągniętą do nich jest uchwalona przez rząd Tarcza Antykryzysowa. Środki z niej wypłacane pochodzą z różnych źródeł. Jednym z nich jest unijny PO WER. Przed epidemią, służył on przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepracujących poniżej 30 roku życia. Obecnie zyskał jeszcze jedną funkcję.

Powiatowe urzędy pracy w województwie łódzkim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój prowadzą piątą edycję projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. W obliczu zagrożenia koronawirusem, jasnym stało się, że wielu przedsiębiorców będzie potrzebowało pomocy. W realizowanych projektach dodano nowe zadanie - instrumenty dofinansowania, w ramach których wypłacane są środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki temu, środki posłużyć mogą nie tylko pomocy młodym we wkroczeniu na ścieżkę zawodowej kariery, ale także do utrzymania miejsc pracy.

Pomoc w tej formie udzielana jest od połowy kwietnia. Do powiatów, których współczynnik przedsiębiorczości jest najwyższy (powyżej 6, wskaźnik wykazuje liczbę przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców danego regionu), przekazano najwięcej środków w ramach PO WER. Przykładowo w Łodzi (współczynnik 9,5) do 15 lipca dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej otrzymało przeszło 1 371 młodych pracowników firm, 41 osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych oraz 121 przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W powiecie piotrkowskim (współczynnik dla Miasta Piotrków Trybunalski jest najwyższy dla całego województwa – 10,2) pomoc przekazano 404 pracownikom i 42 osobom prowadzącym firmę, a w powiecie kutnowskim (6,5) wsparcia udzielono 214 pracownikom i 32 samozatrudnionym. Jednak jest to tylko część środków jaką otrzymali przedsiębiorcy z województwa łódzkiego.

- Obecnie, w ramach naszego projektu, realizujemy trzy zadania, o których mowa w specustawie, czyli w tzw. Tarczy Antykryzysowej - tłumaczy Joanna Kamińska z łódzkiego PUP. - To skierowane do pracodawców dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS dla organizacji pozarządowych.

Na czym polega pomoc? Pracodawca składa w PUP wniosek do którego dołączony jest tzw. kalkulator. Wykazuje w nim, jaki spadek obrotów odnotował w wyniku pandemii, oraz załącza wykaz pracowników dla których wnioskuje o dofinansowanie wynagrodzenia. Jeśli są to osoby poniżej 30 roku życia - środki, które zostaną wypłacone, pochodzić będą właśnie z PO WER. W innym przypadku, na pomoc przeznaczone zostaną pieniądze z innych źródeł.

Wysokość dofinansowania, które otrzyma, uzależniona jest od spadku obrotów. Maksymalnie pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, proces wygląda podobnie. Przedsiębiorca uzyskuje wsparcie na podobnych zasadach - do wniosku również musi dodać załącznik, w którym wykazuje wysokość swojego spadku obrotów. Analogicznie wygląda procedura dotycząca organizacji pozarządowych.

W każdym z tych przypadków, dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. Często przedsiębiorcy składają trzy wnioski - każdy na jeden miesiąc. Zdarza się tak gdy wiedzą, że w kolejnych miesiącach będą mieli większy spadek obrotów.

Choć największy wzrost zainteresowania pomocą występował w kwietniu i w maju, to do łódzkich urzędów pracy nadal spływają wnioski od kolejnych przedsiębiorców. W jaki sposób można wystąpić o wsparcie dla swojej działalności?

Najlepiej składać dokumenty w formie elektronicznej. W urzędach prowadzona jest obsługa osób, ale jest ona znacznie ograniczona. Poza tym, złożenie wniosku w formie elektronicznej przyspiesza całą procedurę.

By złożyć elektroniczny wniosek, należy założyć profil na portalu praca.gov.pl. Tam można znaleźć instrukcję, jak to zrobić i w jaki sposób wypełnić wszystkie dokumenty. Oczywiście można wniosek również pobrać, wydrukować, złożyć go osobiście lub wysłać pocztą. Jednak najprościej i najszybciej będzie złożyć go w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat pomocy dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - zarówno tej pochodzącej z PO WER jak i realizowanej z innych źródeł - można znaleźć pod adresem https://lodz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza. Tam również znajdziemy dane kontaktowe pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy udzielić nam mogą wszystkich informacji.