Port przeładunkowy w Karsznicach to ogromna szansa na rozwój nie tylko tego osiedla Zduńskiej Woli, ale i całego regionu łódzkiego. Plan zakłada, że powstanie centrum logistyczne, gdzie przeładowywane będą towary z aut ciężarowych do transportu kolejowego. Dzięki temu, że przecinają się tu kluczowe węzły transportowe, czyli kolejowe linie Śląsk-Porty Gdynia i Moskwa-Berlin oraz drogowe: droga krajowa 12/14 i budowana właśnie S8.

O możliwościach rozpoczęcia jego działalności dyskutowali w czwartek w zduńskowolskich Karsznicach m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i wiceminister transportu Andrzej Massel.

Konferencja w Karsznicach zainaugurowała projekt ,,Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńsko-wolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty", na realizację którego już pozyskano ponad 1,3 mln zł unijnego dofinansowania.

W sumie za niemal 1,5 mln zł przygotowane będą analizy i dokumentacje, w tym właśnie na port multimodalny w Karsznicach. Powstanie dokument, który odpowie na pytania, jak najlepiej zagospodarować tereny, czy są przesłanki, by budować port przeładunkowy w Karsznicach i w jaki sposób atrakcyjnie połączyć trasy drogowe i kolejową.

O tym, jak ważna dla regionu jest budowa portu multimodalnego w Karsznicach, mówił m.in. senator Andrzej Owczarek, jeden z ojców całego projektu. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień nie ukrywał, że przedsięwzięcie może być dźwignią, która przełoży się na rozwój technologii i nowe miejsca pracy.

- Karsznice mogą wygrać dzięki swojej lokalizacji. To tutaj linia kolejowa przecina się ze strategicznymi drogami - uważa Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu RP.

O dobrej lokalizacji Karsznic mówił też Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podkreślał nie tylko walor krzyżujących się szlaków drogowych i kolejowych, ale także bliskość wojskowego lotniska w powiecie łaskim, które w perspektywie ma też służyć celom cywilnym. Jego zdaniem, tereny powiatów zduńskowolskiego i łaskiego będą ciekawą ofertą dla inwestorów. Mówił też o rządowym planie inwestowania w infrastrukturę kolejową w kraju.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreślała, że w nowej perspektywie unijnych funduszy pod uwagę będą brane projekty ponad- regionalne, które będą też miały znaczenie dla kraju. To oznacza, że projekt samorządów z powiatów zduńskowolskiego i łaskiego ma szansę powodzenia.

O tym, jak istotny jest projekt portu w Karsznicach, może świadczyć, że na konferencję dotarli przedstawiciele spółek PKP i samorządowcy z pow. sieradzkiego, gdzie ma powstać kopalnia.