Potrzebna krew dla 2-dniowej dziewczynki

mar, kos
Dziennik Łódzki / archiwum
Udostępnij:
2-dniowa dziewczynka pilnie potrzebuje płytek krwi AB Rh-. Dziewczynka przebywa w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a zapasy krwi wystarczają jedynie na bieżące zabiegi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi poszukuje dawców płytek krwi grupy AB Rh- dla 2-dniowej dziewczynki. Płytki krwi dla chorej dziewczynki można oddawać do godz. 10 w łódzkiej siedzibie RCKiK, przy ul. Franciszkańskiej 17/25.

Jak przyznaje dr Michał Zamolski z RCKiK w Łodzi, największe braki dotyczą przeważnie grup minusowych, głównie 0 Rh- i AB Rh-. Krwi tych grup prawie nigdy nie ma w nadmiarze i każdy nowy krwiodawca jest na wagę złota.

Dr Zamolski zapewnił nas, że w środę dziewczynka dostanie potrzebny preparat z krwi. Jednak zapotrzebowanie na krew, nie tylko tych dwóch grup, jest znacznie większe.

Poniżej informacje dla krwiodawców

Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są:

 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
 2. Ukończone 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat)
 3. Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
 4. Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

Nie można oddawać krwi czasowo przez podane poniżej okresy czasu:

 1. Przez okres 6 miesięcy w następujących sytuacjach:
  - po dużym zabiegu operacyjnym
  - po przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek
  - po przetoczeniu krwi lub jej składników
  - po nakłuciach ciała igłami w celu wykonania tatuażu, akupunktury, a także przekłucie różnych części ciała w celu założenia kolczyka itp
  - po opuszczeniu zakładu karnego (areszt, więzienie)
  - po przypadkowym kontakcie błon śluzowych z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi ludzką krwią np. ukłucie igła
  - po badaniu endoskopowym (gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, artroskopia itp.) i po biopsjach diagnostycznych narządów
  - po kontakcie z chorym na wirusowe zapalenie wątroby (tj. tzw. żółtaczkę zakaźną) zwłaszcza z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych
  - po powrocie z obszaru, w którym występują endemicznie choroby tropikalne oraz z krajów o dużej częstości występowania nosicieli przeciwciał anty-HIV i chorych na AIDS np. Afryka Środkowa i Zachodnia czy Tajlandia
 2. 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym jeśli nie było powikłań (usunięcie zęba, leczenie kanałowe, szycie rany, itp. - uważa się za małe zabiegi chirurgiczne)
 3. 24 godziny po leczeniu stomatologicznym i/lub po wizycie u higienistki stomatologicznej
 4. W ostrych chorobach układu oddechowego i pokarmowego lub w zaostrzeniach stanów przewlekłych (np. w chorobie wrzodowej, biegunce, w zapaleniu oskrzeli, zatok) na czas trwania objawów i leczenia oraz 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
 5. Wirus Zachodniego Nilu (WNV)- 1 miesiąc od opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia wirusa na ludzi , ale w przypadku wystąpienia objawów zakażenia - 4 miesiące od dnia zakończenia leczenia.
  Kraje, w których wystąpiły przypadki zakażenia WNV to: Afryka Południowa i Zachodnia, Izrael, Indie, Południowe Republiki Rosji a także prowincje Ferrara i Bolonia we Włoszech (niezależnie od terminu pobytu) oraz USA, Kanada, Meksyk (jeżeli pobyt był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada
 6. 4 tygodnie po kontakcie z chorymi na inne choroby zakaźne (lub przez czas równy okresowi wylęgania danej choroby zakaźnej)
 7. nie mogą oddawać krwi osoby pracujące w oddziałach chorób zakaźnych
 8. na czas istnienia objawów nie mogą oddawać krwi osoby z zapalnymi i uczuleniowymi chorobami skóry, z ostrymi uczuleniami i w okresie odczulania, ze świeżymi zmianami ropnymi, grzybiczymi i wirusowymi (opryszczka wargowa)
 9. 5 dni po przyjęciu aspiryny i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (sachol, scorbolamid, acard, polocard itp.)
 10. 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej licząc od daty pełnego wyzdrowienia z wyjątkiem chorób wymienionych poniżej:
  - Bruceloza, Gorączka Q - 2 lata od pełnego wyzdrowienia
  - Toksoplazmoza . - 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia (po ujemnych wynikach przeciwciał klasy IgM)
  - Gruźlica - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
  - Gorączka reumatyczna.. .. - 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
  - Grypa, infekcja grypopodobna, gorączka >38OC - 2 tyg. po ustąpieniu objawów
  - Zapalenie szpiku - 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
  - Rzeżączka - w okresie choroby oraz 1 rok od zakończenia leczenia
  - Mononukleoza zakaźna - 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia
  - Malaria - 12 miesięcy po powrocie z terenów gdzie endemicznie występuje malaria oraz 3 lata po zakończeniu leczenia (konieczna konsultacja z lekarzem Działu Dawców)
  - Borelioza - 6 miesięcy po wyleczeniu i po ujemnych testach wykonanych metodami PCR lub Real-Time
 11. po szczepieniach ochronnych w wymienionych poniżej okresach czasu:
  - 4 tygodnie - BCG, choroba Heine’go-Medina (szczepionka doustna), odra, różyczka, żółta febra, świnka, szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami duru brzusznego i cholery
  - 48 godzin - szczepionki z zabitymi zarazkami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru plamistego (Ricketsje), grypy, świnki (szczepionka parenteralna)
  - 48 godzin - WZW typu A (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
  - 1 tydzień - WZW typu B (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
  - 48 godzin - wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli nie było kontaktu z osobą chorą. W razie kontaktu okres dyskwalifikacji 12 miesięcy
  - 48 godzin po podaniu anatoksyny (błonica, tężec), 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
 12. przez cały okres stosowania leków i na czas po odstawieniu leku zależny od jego rodzaju (Konieczna konsultacja z lekarze Działu Dawców) z wyjątkiem witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 2 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami
 13. nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mmHg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie (z wyjątkiem beta-blokerów) pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.
 14. 5 lat od wyleczenia po przebyciu kłębkowego zapalenia nerek, w innych ostrych zapalnych chorobach nerek - po potwierdzonym całkowitym wyleczeniu.
 15. W przypadku astmy czy niewyjaśnionych duszności krew można oddawać jeżeli przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat nie było duszności i nie były stosowane żadne leki przeciwastmatyczne
 16. Kobiety nie mogą oddawać krwi:
  - w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia
  - w okresie ciąży i karmienia piersią
  - 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka
 17. Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

Dyskwalifikują na stałe z oddawania krwi lub jej składników:

 1. Żółtaczka zakaźna (WZW) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki
 2. Choroby serca takie jak: wady serca, choroba wieńcowa, stan po zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia, astma sercowa.
 3. Choroby naczyń krwionośnych: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył.
 4. Choroby układu oddechowego przewlekłe lub nawracające jak np.: zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica
 5. Choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby, stan po resekcji (usunięciu) żołądka.
 6. Przewlekłe choroby układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej).
 7. Choroby układu nerwowego jak: padaczka, nerwica wegetatywna, choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego (także wtedy, gdy prowadzone jest leczenie w poradni specjalistycznej lub przyznana jest renta inwalidzka)
 8. Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe
 9. Przewlekłe choroby skóry aktywne lub nawracające jak np.: łuszczyca, sklerodermia
 10. Choroby układu immunologicznego i dawcy uodparniani krwinkami czerwonymi
 11. Obecność w krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym (np.anty Rh, Kell, Kidd)
 12. Choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga, Cukrzyca, Dna moczanowa i in.
 13. Jaskra
 14. Choroby układowe np. kolagenozy (LE), nowotwory złośliwe,
 15. Choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz skłonność do przedłużonych krwawień, zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości
 16. Kiła - zarówno wrodzona jak i nabyta niezależnie od czasu zachorowania
 17. Choroby tropikalne m.in. Babeszjoza, Gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), Ozena, Promienica, Tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać Gorączki Q
 18. Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np.choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda -Jakoba), na które narażone są:
  - Osoby, których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE
  - Osoby, którym wykonano w przeszłości przeszczep rogówki oka lub opony twardej albo były leczone hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
  - Osoby, które w okresie od 01-01-1980 roku do 31-12-1996 roku przebywały łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii.
  - Osoby, którym po 01.01.1980 r przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii
 19. Osoby nadużywające alkoholu, leków psychoaktywnych i po leczeniu odwykowym
 20. Osoby, z dodatnimi wynikami testów w kierunku: antygenu HBs, przeciwciał anty-HBc, HBV-RNA, RNA-HCV i przeciwciał anty HCV, RNA-HIV, przeciwciał anty-HIV i kiły, HTLV I iII
 21. Osoby, które ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
 22. Chorzy na hemofilię otrzymujący preparaty czynników krzepnięcia.
 23. Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczep tkanek odzwierzęcych)
 24. Wszelkie leki w zastrzykach stosowane bez przepisu lekarza
 25. Jednoczesne nieterminowe donacje w różnych punktach pobrań krwi

INNE INFORMACJE DLA KRWIODAWCÓW

1. Krwiodawca każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia kwestionariusz dawcy, ma pobieraną próbkę krwi do badań laboratoryjnych celem wykonania: morfologii. Następnie jest badany przez lekarza, który kwalifikuje go do oddania krwi. Do poszczególnych pracowni dawca wchodzi na wezwanie mając przy sobie kwestionariusz i dokument tożsamości. (nad wejściem do pracowni zapala się lampka sygnalizacyjna)

2. Łączny pobyt w RCKiK od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać ok. 1 godziny. (Z wyjątkiem dawców oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi)

3. Krew przetłuszczona (lipemiczna) nie nadaje się do celów leczniczych, dlatego każdy krwiodawca w dniu poprzedzającym oddanie krwi powinien spożyć lekkostrawną kolację a do oddania krwi zgłosić się po lekkim beztłuszczowym śniadaniu.

4. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostka krwi) (Patrz informacja: "Dlaczego 450 ml?")

5. Osocze metodą plazmaferezy automatycznej w ilości 600 ml może być pobierane nie częściej niż co 2 tygodnie. Od jednego dawcy można pobrać w ciągu jednego roku nie więcej niż 25 litrów osocza Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu. W celu pobrania osocza dawca musi się zgłosić w Centrum nie później niż na 2 godziny przed zakończeniem pracy rejestracji

6. Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza w szczególnych przypadkach przerwy pomiędzy zabiegami mogą być skrócone. W celu pobrania płytek krwi dawca musi się zgłosić w Centrum do godz. 1300 (od poniedziałku do piątku). Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu.

7. Zabiegi erytroaferezy (pobranie krwinek czerwonych) mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące przy pobraniu jednej jednostki krwinek i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu dwóch jednostek krwinek

8. Uprzejmie informujemy, że krwiodawca w każdej chwili może zrezygnować i wycofać zgodę na oddanie krwi bez żadnych następstw na oddawanie krwi w przyszłości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 113

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Blank ATM Card
Uzyskanie wizy / karty MasterCard stało się jeszcze łatwiejsze, teraz możesz ubiegać się o puste karty z aktualnymi numerami kart teraz od nas. Są to specjalne oferty, które są dostarczane z kredytowanymi środkami po niskich stawkach

Każda karta ma depozyt 500 000 $ i więcej. Zależy od tego, jak chcesz.
Uwaga: będziesz mieć dostęp online do konta, na które pieniądze są zasilane.
odpowiedz mi, aby otrzymać jedną z tych kart: [email protected]
t
tomasz
Uwaga!

Jest to reklama internetowa zarejestrowanego przez rząd zatwierdzonego i licencjonowanego pożyczkodawcy, który udziela pożyczek różnego rodzaju, np. Kredytu hipotecznego, pożyczki na działalność gospodarczą, pożyczek samochodowych wyłącznie poważnym i zainteresowanym stronom przy bardzo niskim oprocentowaniu po przystępnej cenie 3%. Złóż wniosek o pożyczkę teraz. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się przez e-mail: [email protected]

Dzięki,
Tomasz
g
graham shirley
Dobry dzień Szukasz pomocy finansowej? Czy potrzebujesz pilnej pożyczki na spłatę rachunków lub długów? bez względu na pożyczkę powinieneś skontaktować się z nami dzisiaj przez e-mail: [email protected] Zainteresowani klienci powinni wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (tylko poważni kandydaci) Wniosek o pożyczkę. Pełne imię i nazwisko: Kraj: Płeć: Numer telefonu: Wymagana kwota pożyczki: Czas trwania pożyczki: Miesięczny przychód: Zawód: Będziemy czekać na otrzymanie informacji przez ciebie dobrze. Uwaga: wszystkie odpowiedzi powinny zostać przekazane na [email protected] Dziękuję Ci.
G
Gość
Witam, nazywam się Robert. Pragnę podziękować s. Larsson za pomoc w uzyskaniu mojego kredytu w wysokości 570 000,00 USD. Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką, skontaktuj się z nim, aby mógł również pomóc ci w tym, że jego pożyczka nie zajmie dużo czasu w ciągu 24 godzin. Mój kredyt był na moim koncie dla każdego, kto potrzebuje pilnej i rzetelnej pożyczki, musi się z nim teraz skontaktować, on jest wysyłany przez Boga, a dobry człowiek jego e-mailem. [email protected] Cieszę się, że mogę to napisać tutaj, ponieważ jest wielu ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. jeśli naprawdę potrzebujesz pomocy bez zwłoki, ponieważ zostałem zatrzymany, zanim to będzie odpowiednia firma kredytowa, która skontaktuje się bezzwłocznie: Email: [email protected] I znajdują się w części świata.
J
JOSHUA ERB
Cześć, jestem Joshua. W 2017 roku zrobiłem coś, co zmieniło moje życie na lepsze finansowo. Dwa miesiące po roku 2017 straciłem większość aktywów z powodu wybuchu pożaru w moim sklepie, w wyniku czego straciłem wszystkie długi. Potrzebowałem do 20000 $, aby odzyskać, otrzymanie pożyczki było poza moimi opcjami, które już pożyczyłem za dużo od mojego banku i dwóch firm pożyczkowych.

Byłem zdruzgotany, gdy przyjaciel dał mi e-mail do kontaktu, mówiąc, że mogą mi pomóc z potrzebną mi ilością, byli hakerami. Na początku zignorowałem, ponieważ wcześniej znałem wszystkich tych ludzi i nie chciałem zostać oszukanym, ale nie było nikogo, do kogo mógłbym się zwrócić, więc wysłałem e-mail. Odpowiedzieli i dali mi dostępne pakiety, powiedziałem im, że potrzebuję 20000 $, powiedzieli mi szczerze, że plan nie był dostępny do następnego weekendu, więc musiałem czekać. Wreszcie! Było dostępne, ale powiedzieli, że najpierw muszę zapłacić za usługi, Cholera! Mam problemy z zaufaniem. Nie było mowy, żebym wysłał kwotę za coś, czego nie byłem pewien, więc zdałem. Dwa dni później, kiedy zobaczyłem swój status, musiałem do nich wracać. Powiedziałem im, że chcę wypróbować najpierw z najniższą kwotą, zapłaciłem im 200 $ za 2500 $, aw ciągu 3 godzin byłem w kasie western union. Poważnie! Byłem wstrząśnięty!

Potem poszedłem dalej i zamówiłem 20000 $ i zapłaciłem im żądaną opłatę, następnego dnia wypłacałem pieniądze wiele razy, ponieważ wszyscy wiecie, że była ograniczona kwota, którą można było wypłacić w danym momencie. Od tamtej pory robię z nimi interesy i od tego momentu nie żałuję tego. Czuję się dobrze. Ty też chcesz dostać pieniądze, wyślij je teraz pocztą elektroniczną; [email protected]

Cieszysz się, że to zrobiłeś. Adiós ludzie i GOODLUCK
l
loan
Ma to na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa, że Daniel John, prywatny pożyczkodawca otwiera finansowe możliwości dla każdego, kto potrzebuje pomocy finansowej. Dysponujemy pożyczką w wysokości 2% stopy procentowej dla osób fizycznych, firm i firm w jasnych i zrozumiałych warunkach i warunkach. skontaktuj się dziś przez e-mail, abyśmy mogli dać Ci nasze warunki pożyczki na [email protected]
G
George cover..
Witamy w programie Fba loaninvestment
Czasami potrzebujemy gotówki w nagłych wypadkach i czekamy, aż wypłaty będą po prostu
niewystarczająco.
Niezależnie od tego, czy jest to naprawa samochodu, naprawa domu czy nieoczekiwany rachunek za media
Posiadanie gotówki do zapłaty rachunku może być niepokojące powodując stres i
bół głowy. Fortunatley jest szybki, łatwy i bezkompromisowy sposób na uzyskanie
Potrzebna gotówka, dzięki pożyczce gotówkowej pożyczki.więcej informacji pls kontakt:
[email protected]
A
Aubrey Crane
Hola amigos,

Mi nombre es Aubrey Crane le escribo para informarle sobre cómo recibo un préstamo de 30.000 euros de una señora llamada Sra. Arlene Williams, ella es generosa y una señora seria. Entonces si desea un rápido préstamo serio y confiado, póngase en contacto con ella ahora a través de su correo electrónico ([email protected]) y su número whatssap: +2349035555247

Gracias una vez más a la señora Arlene.
P
Pan Carter Collins
Czy potrzebujesz pomocy finansowej? Dajemy pożyczki 2% z odsetkami
stawki, jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami poprzez e-mail:
([email protected]) po więcej szczegółów.

* Kredyty komercyjne.
*Pożyczki osobiste.
* Biznes Pożyczki.
* Inwestycje Pożyczki.
* Rozwój pożyczek.
* Pozyskiwanie pożyczek.
* Kredyty budowlane.
* Biznes Pożyczki i wiele innych:

Pan Carter Collins
G
Gość
Czy potrzebujesz szybki i łatwy kontakt pożyczki [email protected]
C
CYNTHIA MORGAN
Cześć,
Aby prawidłowo się przedstawię, jestem pani CYNTHIA MORGAN prywatny pożyczkodawca daję pożyczki w wysokości 2% rocznie. To szansa na finansowe progiem, stosuje się dzisiaj i uzyskać szybki loan.There istnieje wiele możliwości do poszukiwania pomocy finansowej i we wszystkich miejscach, a wciąż nie są w stanie uzyskać. Ale to szansa na finansowe progiem, a tym samym nie można przegapić tej okazji. Ta usługa jest dostarczenie zarówno osób prywatnych, firm, biznesmenów i women.The dostępna kwota kredytu w przedziale od $ 5,000.00 do $ 500.000.000,00 lub dowolnej ilości chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected]

Imię i nazwisko ....................................
Prywatny numer telefonu ............................
Kraj …………………………………….
Stan ..............................
Wiek .............................................
Czy stosowane przed? ..................... ..
Status związku ……………………………
Kwota kredytu potrzebne .....................................
Trwanie.................................
Zawód ....................................
Miesięczny przychód ………………………..
Cieszę się do przekazania do szybkiej odpowiedzi
pozdrowienia

e-mail: [email protected]
www: [email protected]
Telefon: +1 (562) 708-4413
m
marcin
jeśli potrzebujesz kontaktu pożyczki perezaguero14(at)gmail.com

Dzień dobry, Boże Narodzenie zbliża się szybko, a jej będzie zabawa, jesteś przygnębiony finansowo czy też potrzebuje pożyczki lub moeny rozwiązywać wszelkiego rodzaju kłopoty finansowe?

jeśli tak to, czego naprawdę potrzebujesz, aby uzyskać prawdziwy pomoc finansową, jeśli potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub potrzebujesz pilnej pożyczki wszelkiego rodzaju po prostu skontaktować się z tą renomowanych kredytodawcy kredyt i inwestora na jego adres e-mail [email protected]

Byłem tak słaba, a nawet nie może zapłacić czynsz, ale właśnie wczoraj dostałem moją pomoc od niego, można dostać wszelkiego rodzaju pomoc finansową od niego, po prostu skontaktować się z nim teraz.

pozdrowienia
L
Laura
Cześć wszystkim. Widziałem komentarze od ludzi, którzy już dostali kredyt Wayne Mateusza, a potem zdecydowali się ubiegać na podstawie ich zaleceń i zaledwie kilka godzin temu potwierdził w moim osobistym koncie bankowym łączną kwotę $ 10,000, które prosiłem o. To naprawdę świetna wiadomość i radzę każdemu, kto potrzebuje prawdziwy kredyt ubiegać się przez e-mail ([email protected]) Jestem teraz, że mam zdobyć pożyczkę prosiłem szczęśliwy.
S
SERGEY YAKUBOVA
AFFORDABLE KREDYT OFERTA bez przedpłaty.

Cześć,

Jakie są Twoje potrzeby finansowe?
Dajemy pożyczki z minimum $ 2,000.00 do maksymalnie $ 100.000.000,00 z wygodnym trwania, która waha się od 1 do 30 lat na bardzo obniżonym oprocentowaniu w wysokości 3%.

Czy potrzebujesz pożyczki biznesu?
Czy potrzebujesz pożyczki osobiste?
Chcesz kupić samochód?
Czy chcesz refinansować?
Czy potrzebujesz kredytu hipotecznego?

Czy potrzebny jest ogromny kapitał, aby rozpocząć swoją propozycję biznesu lub ekspansji? Czy stracił nadzieję i uważasz, że nie ma wyjścia, a twoje obciążenia finansowe nadal występuje?
Nie wahaj się z nami skontaktować za możliwość współpracy biznesowej

Kontakt mailowy: [email protected]
s
sarah williams
Sky Świat Kancelaria pożyczki, dajemy pożyczki z oprocentowaniem 0f 3%.
 

Dzień dobry Panie / MA AM.

Jesteśmy prywatną firmą i oferujemy kredyty na niskie stopy procentowe w celu ustalenia kwoty kredytu wynosi między 100 mln przepisy pożyczkowych 1000 $ dolarów pożyczki dla rozwoju biznesu: EDGE / poszerzenie działalności gospodarczej konkurencyjności.

Oferujemy szeroki wybór kredytu

* Personal Loans (zabezpieczone i niezabezpieczone)
* Biznes Pożyczki (zabezpieczone i niezabezpieczone)
* Kredyt konsolidacyjny
  
Brak początkowe opłaty.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tej reklamy.
Aby uzyskać więcej informacji i pytania, wyślij e-mail do nas dzisiaj
[email protected]

Sarah Williams.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie